SHARE

Utile
Institutul Naţional al Patrimoniului

Sesiune de comunicări: Proiecte finanțate de către UAR din Fondul Timbrul Arhitecturii

Avem plăcerea de a vă invita, vineri, 20 noiembrie la sesiunea de comunicare a rezultatelor proiectelor culturale finanțate de Uniunea Arhitecților din România în 2015 din Fondul Timbrul Arhitecturii”. Evenimentul va avea loc cu începere de la ora 11:00 la Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR din Str. J. L. Calderon, nr. 48, București.

Program

11:00 Deschidere sesiune

11:05 Editarea albumului monografic: Ionel Cândea, „Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare” / Muzeul Brăilei „Carol I” / prezintă Ionel Cândea

11:25 „Verna-cultura. Meșteșuguri tradiționale în context contemporan” / Asociația Moara de hârtie / prezintă Andreea Matache

11:45 Adoptă o Casă la Roșia Montană (campania 2015) / Asociația Aurarilor „Alburnus Maior” / prezintă Stefan Bâlci, Virgil Apostol

12:05 Curs de specializare în reabilitarea patrimoniului construit / Fundația Transilvania Trust / prezintă David Baxter

12:25 Tabăra de vară „Șomcuta” / Fundația culturală și de caritate pentru protecția patrimoniului cultural național „Carpatica” / prezintă Ionel Vitoc

12:45 Expoziția permanentă: Civilizația sătească moșnenească / Asociația Română pentru Sate și Târguri „Ecovast” / prezintă Calin Hoinarescu

13:05 Între blocuri-revitalizare urbană în cartiere, Iași, 2015 / Asociația Heritage / prezintă Silvia Oostveen

13:25 Pauza

13:45 Cărți fundamentale pentru arhitecți: „Cele șapte lămpi ale arhitecturii” - John Ruskin / Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” / prezintă Magda Teodorescu, Ilinca Păun - Constantinescu

14:05 Revista Repere / Asociatia Arhitecților Iași / prezintă Aicoboie Andreea, Crețu Larisa

14:25 De-a Arhitectura - Formarea îndrumătorilor 2015 / Asociația De-a Arhitectura / prezintă Claudia Pamfil, Vera Marin

14:45 Restituții: Orașe la începuturile Evului Mediu românesc / Fundația Arhitext design / prezintă Arpad Zachi

15:05 Arhitectul Ion Căpșuneanu - cercetare monografică / Asociația Centrul de Studii Istorice și Arhitecturale / prezintă Vlad Mitric

15:25 Restauratori români: Arhitectul Ion D. Trajanescu - 140 de ani de la naștere / Institutul Național al Patrimoniului / prezintă Anca Filip - http://trajanescu.ro

15:45 Camera cu relevee. Digitizarea și documentarea arhivei de relevee DITACP-UAUIM / UAUIM / prezintă Irina Calotă

16:05 Monumente Uitate - Descoperă patrimoniul prin fotografie / Asociația Arché / prezintă Raluca Bărbulescu, Irina Leca

Uniunea Arhitecților din România este o asociaţie profesională de creatori, apolitică, independentă, cu personalitate juridică, de drept privat fără scop lucrativ, care desfăşoară o activitate de utilitate publică pe durată nelimitată ce are între scopuri promovarea arhitecturii şi urbanismului ca domenii ale culturii, protejarea patrimoniului construit şi a peisajului. Finanțarea din Timbrul Arhitecturii” se realizează în condițiile Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment şi a Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2823/2003.

Universitatea de Vară de restaurare de monumente şi situri - UdV Bucium
sub înaltul patronaj al Academiei Române


Repertoriu patrimoniu rural Bucium
ediţia a V-a
sâmbătă, 18 iulie - duminică, 2 august 2015


Organizată de RPER - Rencontres du Patrimoine Europe - Roumanie

Comunicat de presă

În perioada 18 iulie - 2 august 2015, Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie, RPER, organizează la Bucium, jud. Alba,
a V-a ediţie a "Universităţii de Vară de restaurare de monumente şi situri"- UdV Bucium, sub înaltul patronaj al Academiei Române.
Continuare a ediţiilor 2011, 2012, 2013 şi 2014, UdV Bucium 2015 este un stagiu anual de 2 săptămâni care asigură cursanţilor, în majoritate arhitecţi (studenţi, masteranzi şi doctoranzi), dar şi istorici, istorici de artă, sociologi, politologi şi antropologi, un program multidisciplinar de pregătire în domeniul cercetării şi protejării patrimoniului rural, în contextul decalajului uriaş dintre percepţia şi tratarea arhitecturii vernaculare în România şi cea din ţările vest-europene.
Iniţiat
în 2011 pe fondul unei crize acute de preocupare privind moştenirea culturală, situaţie oglindită în lipsa unei legislaţii specifice şi a unor programe de stimulare fiscală şi financiară pentru prezervarea patrimoniului rural, proiectul îşi propune sensibilizarea societăţii româneşti faţă de valorile tradiţionale încă existente dar extrem de fragile şi încurajarea demersurilor ce ţin de identificarea, inventarierea, reabilitarea in situ şi promovarea acestei moşteniri.
Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de declaraţia ICOMOS, Salvarea spiritului locului, de la Quebec din 4 octombrie 2008, de Convenţia Europeană a Peisajului de la Florenţa, din 20 octombrie 2000, precum şi de misiunea asociaţiei Fondation du Patrimoine privind salvarea şi valorizarea patrimoniului rural neprotejat şi se poate constitui ca model adaptabil în orice comună din ţară.
Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba şi se compune din 30 de sate, adunate în văile apelor, răsfirate pe coline şi risipite pe versanţii munţilor Vulcoi-Corabia şi Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populaţii ce practica mineritul aurifer încă din Antichitate.
Unul dintre obiectivele centrale de preocupare şi studiu ale UdV este Şcoala Veche, edificiu etalon al spiritualităţii locale, construit în 1887 şi sortit, în 2011 demolării, dar care, datorită colaborării dintre RPER şi Primăria Bucium, beneficiază în prezent de protecţie temporară, de studiu de fezabilitate şi de expertiză tehnică, în căutarea fondurilor necesare pentru reabilitare. Se preconizează transformarea sa în Centru de studii de arheologie, arhitectură şi agricultură montană, cu ateliere-şcoală de meserii tradiţionale şi spaţii de cazare aferente.
Casa Colda, locuinţă tradiţională de ţăran miner aurar, datând din 1851, reabilitată după principiile restaurării, cu finanţare RPER, oferă localnicilor, autorităţilor locale şi cursanţilor UdV, un exemplu şi un element pilot în dezvoltarea patrimoniului rural.
Casa Doicear din cătunul Fereşti, premiată în cadrul concursului RPER "Casa cea mai dichisită", ediţia 2013, datorită valorii sale arhitecturale şi a voinţei proprietarilor de a o locui şi întreţine în ciuda vechimii ei de 150 de ani va fi, în ediţia 2015 a UdV Bucium, eroina santierului-şcoală de reabilitare a învelitorii de şindrilă, susţinut de meşteri locali, cu materiale şi tehnici locale tradiţionale. Cursanţii vor deprinde tehnicile de crăpare, tăiere, mezdreluire şi gărdinărit specifice confecţionării şindrilei în Ţara Moţilor.
Programul UdV va cuprinde activităţi practice, în vederea identificării, repertorierii şi inventarierii obiectivelor de arhitectură vernaculară şi de peisaj cultural cu valoare patrimonială: relevee, documentaţie fotografică, localizare GPS, studiu sociologic, studiu peisagistic. Programa UdV 2015 introduce releveul de arhitectură al unei biserici (Biserica "Buna Vestire" din Bucium Sat, sec. XVIII), ce se adaugă continuării proiectului de restaurare pentru o troiţă-monument istoric şi a studiul asupra amplasamentului istoric al şteampurilor (instalaţii de prelucrare a minereului aurifer), în care vor colabora cursanţii peisagişti şi sociologi.
Activităţile didactice sunt susţinute de specialişti şi cadre universitare, prin conferinţe, dezbateri şi colocvii, ce au loc zilnic, pe toată perioada universităţii.
Repertoriului rural Bucium care însumează, după 4 ediţii UdV, mai mult de 150 de obiective de arhitectură vernaculară şi de peisaj identificate ca valori de patrimoniu, este instrumentul propus de RPER comunităţilor din România pentru a-şi cunoaşte şi evalua obiectiv potenţialul patrimoniului vernacular, în stare să încurajeze şi să dezvolte capacităţile locale în menţinerea tradiţiei în construcţii, agricultură, eco-turism şi meşteşugărit.
3 noi case dintre cele cuprinse în Repertoriului rural Bucium se vor alătura celor 9 deja premiate în cadrul ediţiilor precedente ale concursului "Casa cea mai dichisită", deşteptând mândria identitară a proprietarilor şi îndreptând atenţia comunităţii spre valorile tradiţiei.
6 troiţe şi cruci de drum cuprinse în Repertoriului rural Bucium au fost clasate ca monument istoric, categoria memoriale, împreună cu zonele lor de protecţie, pe baza documentaţiei RPER, prin Ordinele Ministrului Culturii nr. 2034-2039, publicate in Monitorul Oficial nr. 108 din 12.02.2014 şi au fost asimilate în reglementările Planului Urbanistic General al comunei Bucium. Plachetele de semnalizare a monumentelor istorice elaborate de RPER şi avizate în conformitate cu legislaţia în vigoare vor fi montate de către reprezentanţii Consiliului locali, sprijiniţi de participanţii UdV.
Cu ocazia deschiderii oficiale a UdV 2015, duminică, 19 iulie 2015, ora 16:00, ce va avea loc la sediul UdV (Pensiunea "Carmen", vis-à-vis de primăria comunei Bucium), va fi prezentată misiunea Universităţii de Vară Bucium, va fi distribuit Caietul de prezentare al UdV Bucium, ediţia a V-a şi vor fi lansate concursurile pentru localnici - Casa cea mai dichisită, ediţia a IV-a şi cel de desen, pentru copii.
Invitaţi de onoare sunt reprezentanţii partenerilor de proiect, ai administraţiei locale şi judeţene şi mai ales locuitorii comunei Bucium.
La festivitatea de închidere, sâmbătă, 1 august 2015, ora 16:00, vor avea loc decernarea certificatelor de participare cursanţilor, decernarea premiilor la concursuri, formularea concluziilor celor cinci ediţii ale UdV Bucium. Festivitatea se va încheia cu o masă câmpenească şi vizita la Casa Doicear, în cinstea noii învelitorii de şindrilă.

Organizarea şi realizarea celei de a V-a ediţii a UdVBucium este posibilă datorită:

Parteneriatelor şi susţinerii financiare
oferite de:
 Ambasada Franţei în România
 Institutul Francez din România
 DACIA România
 Firma SOLIDE
 RPER-Franţa


Partenerului logistic:
• Primăria Comunei Bucium

Partenerilor ştiinţifici:
• Universitatea Lucian Blaga - Facultatea de Patrimoniu, Sibiu
• Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu - UAUIM, Facultatea de Arhitectură şi Facultatea de Urbanism
• Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Facultatea de Arhitectură G.M.Cantacuzino, Iaşi
• Universitatea Bucureşti - Facultatea de Ştiinţe Politice
• Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
• Institutul Naţional al Patrimoniului - INP
• Institutul de Istorie Orală, Cluj-Napoca
• Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu
• Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca
• ICOMOS Internaţional.

Partenerilor media :
S.C. Igloo Media SRL, editor al revistei Igloo
Uniunea Arhitecţilor din România, editor al revistei Arhitectura
Fundaţia Arhitext Design, editor al revistei Arhitext
Radio France Internationale România - RFI
Arhimania,websitewww.arhimania.rocontacte

 Ştefana BIANU, Coordonator UdV Bucium, 2013, Preşedinte RPER - Fr; tel: 0754 716 433
 Iozefina Postăvaru, Consultant ştiinţific, din partea INP; tel: 0743 646 462
 dr. Ioana BOGDAN CĂTĂNICIU, Preşedinte RPER - România tel: 0745334 750
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
www.patrimoniu-rper.com

Sunteţi invitaţi vineri 24 aprilie 2015, ora 19.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecţilor din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, la vernisajul expoziţiei Restauratori români: arhitectul Horia Teodoru, realizată de Institutul Naţional al Patrimoniului în cadrul unui proiect cultural finanţat de UAR din fondul "Timbrul Arhitecturii" în anul 2014.
Cu acest prilej se va lansa numărul 1/2015 al revistei Arhitectura în prezenţa unora dintre autori şi vor fi vernisate şi expoziţiile 100+ Grafica în ARHITECTURĂşi Schiţe, autor Adina Tudor.
Manifestările au loc în cadrul evenimentului Noaptea Albă a Galeriilor NAG 9.

Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sprijinul Ministerului Culturii, în parteneriat cu Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română”, organizează, cu prilejul sfintelor sărbători de Paşti, expoziţia naţională Patimile şi învierea Mântuitorului în creaţia populară contemporană, în perioada 2-24 aprilie 2015, la Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română”, Bd. Schitu Măgureanu nr. 4, Bucureşti.

De 23 de ani, acest proiect expoziţional este dedicat promovării meşteşugului artistic al picturii de icoane şi artei naive.

Expoziţia propune specialiştilor şi publicului o selecţie de lucrări tematice ale unor valoroşi creatori contemporani din Bucureşti şi din ţară.

La această ediţie, vor fi expuse icoane pe sticlă şi pe lemn ale unor apreciaţi iconari, între care: Maria Colhon (Alba), Cecilia Florică (Cişmaşu), Stela Costache, Maria Măciucă, Fabian Gavriluţiu, Corina Mihăescu, Cristina Pui, Mihaela Bădescu, Valeriu Stoica, Ileana Ometiţă (Bucureşti), Elena Băniceru, Florian Colea (Dâmboviţa), Liviu Fleşariu, Elena Popa, Andrada Matei, Gabriela Stoian, Maria Voicu (Ilfov), Ana Negoiţă şi Ioana Negoiţă (Sibiu) etc.

Pe simeze vor fi expuse, de asemenea, lucrări ale unor cunoscuţi pictori naivi contemporani: loan Mărie, Catinca Popescu, Constantina Voicu (Bacău), Viorica Farkas (Caraş-Severin), Costel Iftinchi, Maria Lupu (Iaşi), Ioana Gheorghiu (Galaţi), Denisa Mihăilă (Timiş) ş.a.

Vernisajul va avea loc joi, 2 aprilie a.c.. ora 15.00. la Centrul National de Artă ..Tinerimea Română” (statia de metrou Izvor)

Expoziţia va fi deschisă în perioada 2-24 aprilie 2015, de luni până vineri, între orele 10-18.
Pentru informaţii suplimentare:

tel./fax: 021-317.89.70; mobil: 0726713596

ANUNŢ IMPORTANT:
Specialiştii, experţii şi verificatorii atestaţi în domeniul protejării monumentelor istorice sunt invitaţi să îşi actualizeze datele de contact: localitate de domiciliu, număr telefon, adresă e-mail, pentru a fi publicate în registrele publice.
Contact: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

http://atestari.patrimoniu.gov.ro

 

Expoziţia "Peisaje la Dunărea de Jos"
13 februarie - 15 martie 2015, Muzeul Civilizaţiei GumelniţaMuzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa şi Institutul Naţional al Patrimoniului organizează expoziţia "Peisaje la Dunărea de Jos".Expoziţia reprezintă un eveniment semnificativ din suita de evenimente menite a continua proiectul "Peisaje Arheologice. Perspective, istorie, evoluţii" (mai-octombrie 2014) desfăşurat sub egida proiectului european ArcLand (ArchaeoLandscapes Europe), al cărui obiectiv principal a fost promovarea conceptului de peisaj arheologic şi a metodelor de cercetare ale acestuia în meniul ştiinţific românesc.

Expoziţia va avea loc în perioada 13 februarie-15 martie 2015 la sediul Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa (Str. Argeşului, nr. 101). Programul de vizitare al muzeului este de luni până vineri între orele 8:00 - 16:00.

Prin expoziţia "Peisaje la Dunărea de Jos" se doreşte realizarea unei reconstituiri vizuale a schimbărilor pe care peisajul natural le-a suferit de-a lungul timpului, ca urmare a locuirii intense în proximitatea cursului inferior al Dunării. Cu ajutorul fotografiei aeriene au putut fi depistate urmele locuirii umane din diferite perioade: movile, fortificaţii, valuri, şanţuri de pământ, dar şi aşezări părăsite.

Demersul început prin proiectul "Peisaje Arheologice. Perspective, istorie, evoluţii" şi continuat prin expoziţia "Peisaje la Dunărea de Jos" îşi propune — la o scară mai largă — descoperirea şi valorificarea numeroaselor mărturii ale trecutului şi urmărirea evoluţiei peisajului natural şi a peisajului cultural, care altfel ar rămâne neştiute şi s-ar distruge iremediabil sub presiunea schimbărilor economice, demografice, a tehnicilor agricole, a modificărilor agresive ale mediului natural şi a dezvoltării infrastructurii moderne.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
MUZEUL CIVILIZAŢIEI GUMELNIŢA
Tel.: 0242.511.174

http://peisaje-arheologice.ro

 

Proiectul urmăreşte promovarea conceptului de peisaj arheologic şi a metodelor specifice de analiză cu scopul conştientizării de către specialişti (arheologi, istorici, arhitecţi, operatori culturali, studenţi), dar şi de către publicul larg, a valori intriseci de patrimoniu, stabilite de Convenţiei Peisajului de la Florenţa din 20 octombrie 2000, ratificată în România prin Legea nr. 451 din 8 iulie 2002. Totodată acţiunea noastră doreşte integrarea conceptului de peisaj arheologic/cultural (archaeological/cultural landscape) atât în strategiile şi studiile de cercetare ştiinţifică (arheologică şi istorică) cât şi în strategiile de valorificare turistică a unor regiuni şi areale din România. 

http://www.kule.ro

 

Acest proiect cultural îsi propune, printr-o serie de evenimente, să contribuie la păstrarea şi valorificarea unui program arhitectural specific Tării Românești, parte a unui program de arhitectură est-europeană, din păcate pe cale de dispariție - culele. 

http://muzee-religioase-hurezi-brancoveni.ro

 

Proiectul cultural “Muzee şi colecţii religioase. Tezaurul brâncovenesc și post-brâncovenesc de la Mănăstirile Hurezi şi Brâncoveni” propus de Institutul Naţional al Patrimoniului, a urmărit readucerea în memoria contemporanilor a dimensiunii culturale excepţionale pe care a cunoscut-o Ţara Românească in timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, prin refacerea expoziției ce păstrează obiecte de mare valoare aparținând patrimoniului cultural național din epoca amintită. 

http://curti-brancovenesti.ro

 

În acest an, 2014, se comemorează 300 de ani de la martirajul lui Constantin Brâncoveanu, figură marcantă a culturii şi istoriei româneşti, proiectul pe care-l propunem incercând să abordeze o temă mai putin cunoscută, cea a curţii itinerante, dar şi al potenţialelor trasee culturale şi memoriale (monumente sub formă de ruine) ce se vor puncta în aceste locuri. 

Pagina 1 din 4