SHARE

Utile

NR 6338 / 11.08.2017


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă amânarea concursurilor pentru ocuparea posturilor contractuale vacante după cum urmeazăSERVICIUL SECRETARIAT COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
1 post Şef Serviciu (S II)

DIRECŢIA PATRIMONIU IMOBIL
1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Monumente Istorice

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE
1 post Director (S II) - Direcţia Tehnică şi Restaurarea Monumentelor Istorice,
1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Producţie,
1 post Şef Birou (S II) - Biroul Proiectare,
1 post Şef Birou (S II) - Biroul Verificare Proiecte şi Documentaţii

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 15.09.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat). Proba scrisă va avea loc în data de 21.09.2017 ora 12.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului. Proba interviului va avea loc în data de 27.09.2017 ora 12.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului. Restul prevederilor anunţului rămân nemodificate. Prezentul anunţ îl completează pe cel publicat în Monitorul Oficial al României Partea a III a nr 1031 din data 20 iulie 2017. Persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073.

Reprezentant legal,
Manager,
Conf.dr.arh. Ştefan Bâlici
 

ANEXA NR. 1.7. LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR

cu rezultatele concursului organizat în data de 18.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului - proba scrisă

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Admis/
Respins
1 Andrei Vasile 6293/10.08.2017 Director - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 70,34 puncte Admis
2 Şandric Bogdan Silviu 6298/10.07.2017 Director - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 90,67 puncte Admis
3 Socaciu Florentina 887/20.07.2017 Referent - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice 40,84 puncte Respins
4 Gagiu Alexandru 6263/08.08.2017 Referent - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice 85,00 puncte AdmisContestaţiile cu privire la rezultatul concursului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 22.08.2017, ora 12.00. Proba interviului va avea loc joi 24.08.2017, ora 12.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.

Afişat astăzi 21.08.2017, ora 12.00
 

ANEXA NR.1.2.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR

cu rezultatele selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în zilele de 22.08.2017 şi 28.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/
Respins
1 Andrei Vasile 6335/16.08.2017 Şef serviciu patrimoniu intangibil şi digital - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
2 Şandric Bogdan Silviu 6297/10.08.2017 Şef serviciu patrimoniu intangibil şi digital - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
3 Streinu Marius Cristian 6294/10.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mobil - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
4 Stan Ania 6331/16.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mobil - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
5 Ploşcă Maria Cristina 6311/11.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mobil - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
6 Miu Cosmin Alexandru 6339/16.08.2017 Şef birou baze de date - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
7 Borlean Oana Crina 6296/10.08.2017 Analist IA - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
8 Parască Teodor Mihail 6268/09.08.2017 Programator ajutor IA - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
9 Buruiană Mihaela 6295/10.08.2017 Programator ajutor IA - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
10 Cristea Gabriela Niculina 6334/16.08.2017 Analist I - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice Admis
11 Gogoaşă - Filimon Diana 6291/09.08.2017 Analist I - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice Admis
12 Kovacs Iosef 6337/16.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mondial - Direcţia patrimoniu imobil Admis
13 Simion Geo Cătălin 6304/10.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mondial - Direcţia patrimoniu imobil Admis
14 Iosipescu Raluca 6319/11.08.2017 Şef birou patrimoniu arheologic - Direcţia patrimoniu imobil Admis


Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 18.08.2017, ora 12.00.


Afişat astăzi 16.08.2017, ora 12.00


SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU

ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENTCENTRALIZATOR cu rezultatele concursului organizat în datele de 07.08.2017si 11.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Admis/
Respins
1 Tobă Daniela Cristiana 878/18.07.2017 Şef birou - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice 80 puncte 100 puncte 90 puncte Admis
2 Huţanu Gabriela 877/18.07.2017 Referent de specialitate - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice 65 puncte 100 puncte 82.5 puncte
Admis
3 Asaftei Gabriela Alexandra 6116/01.08.2017 Economist specialist - Serviciul achiziţii publice şi contracte 88,5 puncte 85 puncte 86,75 puncte
Admis
4 Popescu Bogdan Mihai 6105/01.08.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 55,34 puncte 100 puncte 77,67 puncte Admis
5 Socaciu Florentina 888/20.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 88,67 puncte 60 puncte 74,34 puncte
Respins
6 Crihană Daniela 911/24.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 76,67 puncte 70 puncte 73,34 puncte RespinsContestaţiile cu privire la rezultatul concursului - proba interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 16.08.2017, ora 12.00.
Afişat astăzi 17.08.2017, ora 12.00
 

ANEXA NR.1.2.LA REGULAMENT
CENTRALIZATOR

 


cu rezultatele selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în zilele de 18.08.2017 şi 24.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/
Respins
1 Andrei Vasile 6293/10.08.2017 Director - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
2 Şandric Bogdan Silviu 6298/10.07.2017 Director - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
3 Sandu Ciprian 6047/26.07.2017 Şef serviciu programe şi proiecte culturale - Direcţia programe, proiecte şi promovare Admis
4 Udrea Florentina 6106/01.08.2017 Şef birou turism cultural - Direcţia programe, proiecte şi promovare Admis
5 Simion Geo Cătălin 6303/10.08.2017 Şef birou turism cultural - Direcţia programe, proiecte şi promovare Admis
5 Socaciu Florentina 887/20.07.2017 Referent - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice Admis
6 Gagiu Alexandru 6263/08.08.2017 Referent - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice Admis


Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 17.08.2017, ora 12.00.


Afişat astăzi 16.08.2017, ora 12.00


SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU

 

 ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR


cu rezultatele concursului organizat în data de 11.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj proba interviu Admis/
Respins
1 Tobă Daniela Cristiana 878/18.07.2017 Şef birou - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice 100 puncte Admis
2 Huţanu Gabriela 877/18.07.2017 Referent de specialitate - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice 100 puncte Admis
3 Asaftei Gabriela Alexandra 6116/01.08.2017 Economist specialist - Serviciul achiziţii publice şi contracte 85 puncte Admis
4 Popescu Bogdan Mihai 6105/01.08.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 100 puncte Admis
5 Socaciu Florentina 888/20.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 60 puncte Admis
6 Crihană Daniela 911/24.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 70 puncte AdmisContestaţiile cu privire la rezultatul concursului - proba interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 16.08.2017, ora 12.00.
Afişat astăzi 14.08.2017, ora 12.00

ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR

cu rezultatele concursului organizat în data de 07.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Admis/
Respins
1 Tobă Daniela Cristiana 878/18.07.2017 Şef birou - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice 80 puncte Admis
2 Huţanu Gabriela 877/18.07.2017 Referent de specialitate - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice 65 puncte Admis
3 Asaftei Gabriela Alexandra 6116/01.08.2017 Economist specialist - Serviciul achiziţii publice şi contracte 88,5 puncte Admis
4 Popescu Bogdan Mihai 6105/01.08.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 55,34 puncte Admis
5 Socaciu Florentina 888/20.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 88,67 puncte Admis
6 Scîntee Gabriel Valentin 6099/31.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 38,34 puncte Respins
7 Crihană Daniela 911/24.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 76,67 puncte AdmisContestaţiile cu privire la rezultatul concursului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 09.08.2017, ora 12.00. Proba interviului va avea loc vineri 11.08.2017, ora 12.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.

Afişat astăzi 08.08.2017, ora 12.00

Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în Str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Bucureşti, conform HG 841/1995 anunţă organizarea unei licitaţii pentru vânzarea a 2 autoturisme marca Dacia Logan Ambition 1,5 E4 nr. B-03-WYV , an fabricaţie 2007 număr de locuri 5, culoare albastru, capacitate cil.1461, sursa de energie motorină, si Dacia Supernova nr. B-91-MCL, an fabricatie 2002, număr de locuri 5, culoare albastru, capacitate cil. 1390, sursa de energie benzină. Licitaţia pentru vânzarea bunurilor va avea loc la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, situat în Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, SECTOR 4, Bucureşti, la data de 29.08.2017, ora 12:00, iar în caz de neadjudecare licitaţia se reprogramează pentru data de 05.09.2017, ora 12:00. În cazul în care nici la această data nu se adjudecă, licitaţia se reprogramează data de 12.09.2017, ora 12:00. Astfel intervalul dintre licitaţii va fi de minim 5 zile.
Data până la care pot fi trimise adresele instituţiilor publice în vedere transmiterii fără plată conform condiţiilor prevăzute în H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, Anexa I, este de 22.08.2017.
Autoturismele pot fi vizionate la sediul I.N.P. situat în Str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Bucureşti, de luni-joi în intervalul 10:00 - 15:00.
Preţul de pornire este de 6.500 lei pentru Dacia Logan Ambition 1,5 E4, nr. B-03-MYV şi de 6.500 lei pentru Dacia Supernova, nr. B-91-MCL.

anunț vânzare (pdf)

licitație deschisă (pdf)

cerere participare (pdf)

ANEXA NR.1.2.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR

cu rezultatele selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în zilele de 07.08.2017 şi 11.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/
Respins
1 Tobă Daniela Cristiana 878/18.07.2017 Şef birou - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice Admis
2 Huţanu Gabriela 877/18.07.2017 Referent de specialitate - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice Admis
3 Asaftei Gabriela Alexandra 6116/01.08.2017 Economist specialist - Serviciul achiziţii publice şi contracte Admis
4 Popescu Bogdan Mihai 6105/01.08.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte Admis
5 Socaciu Florentina 888/20.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte Admis
6 Scîntee Gabriel Valentin 6099/31.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte Admis
7 Crihană Daniela 911/24.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte Admis


Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 03.08.2017, ora 12.00.


Afişat astăzi 02.08.2017, ora 12.00


SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU

 


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP),
Primăria Municipiului Târgu Jiu şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Optoelectronică (INOE) vor semna un acord de cooperare privind refacerea dosarului de nominalizare a ansamblului monumental Calea Eroilor realizat de Constantin Brâncuşi la Târgu Jiu şi monitorizarea permanentă a acestuia. Acordul are ca principale teme sprijinirea reciprocă a celor trei instituţii, organizarea în comun de acţiuni de promovare a dosarului în rândul publicului şi în mediile ştiinţifice (expoziţii, publicaţii, conferinţe, colocvii), dar şi corelarea şi definitivarea proiectelor ce vizează direct ansamblul sau zona sa de protecţie.
Prezentarea publică a dosarului de nominalizare
Dosarul de nominalizare a ansamblului va fi prezentat publicului vineri, 28 iulie, începând cu ora 11, la Muzeul Judeţean Gorj - „Alexandru Ştefulescu", Târgu Jiu, Str. Geneva nr. 8. Viziunea de revizuire a dosarului şi stadiul elaborării acestuia vor fi explicate şi ilustrate de echipa INP alcătuită din Ştefan Bâlici - director general INP, Irina Iamandescu - Focal Point naţional pentru Convenţia Patrimoniului Mondial, Iosef Kovacs - Şef Serviciu Patrimoniu Mondial şi Barry Gamble - coordonator al dosarului, expert internaţional în patrimoniu mondial, cu vastă experienţă în scrierea de nominalizări şi înscrierea de situri în Lista Patrimoniului Mondial (pentru Marea Britanie, Polonia, Japonia ş.a.) precum şi în consultanţă de specialitate pe acest subiect.
Dosarul de nominalizare anterior, retras de România în 2015, ca urmare a recomandării de neînscriere venită din partea ICOMOS*, şi realizat în limba franceză, a fost tradus integral în limba engleză pentru a permite evaluarea sa de către experţi internaţionali dintr-o plajă profesională şi regională mai largă, majoritar de limbă engleză, mai utilă pentru o evaluare cât mai obiectivă. Redactarea noului Format pentru Lista Indicativă, în conformitate cu cerinţele UNESCO a fost definitivată de INP, cu asistenţa de specialitate a domnului Barry Gamble.
În cadrul aceluiaşi demers a fost achiziţionat domeniul web brancusi.world care urmează să găzduiască site-ul dedicat nominalizării, aflat în construcţie, iar ansamblul a fost promovat în revista de largă circulaţie internaţională World Heritage / Patrimoine Mondial, numărul din iulie 2017, ce a fost distribuit la reuniunea Comitetului Patrimoniului Mondial de la Cracovia. De asemenea, s-au făcut consultări cu experţii Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO şi cu ICOMOS Internaţional pentru clarificarea aspectelor care au dus la recomandarea de neînscriere din 2015.

Noul termen de înaintare a dosarului este ianuarie 2018
Termenul propus pentru reînaintarea dosarului la Centrul Patrimoniului Mondial al UNESCO, în vederea evaluării este sfârşitul lunii ianuarie 2018, precedat de o depunere preliminară, pentru verificarea conformităţii, în toamna acestui an.

Ansamblul Monumental Calea Eroilor a fost realizat de Constantin Brâncuşi între anii 1937-1938, la iniţiativa Ligii Naţionale a Femeilor Gorjene, pentru a comemora eroii români, militari sau civili, care au murit în timpul Marelui Război în apărarea oraşului Târgu Jiu. În cadrul ansamblului sunt reluate şi interpretate simbolic - de-a lungul unui ax de procesiune ce include Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - unele dintre motivele prezente în sculptura sa: masa si scaunele, sărutul şi coloana fără sfârşit. În rândul sculptorilor moderni, nimeni înaintea lui Brâncuşi nu a realizat o fuziune perfectă între cele două domenii - sculptură şi arhitectură - şi o astfel de revoluţie a convenţiilor spaţiului public prin „includerea" oraşului într-un ansamblu comemorativ.

* Comitetul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor, organism consultativ al UNESCO