SHARE

Utile

 
Patrimoniul nostru: acolo unde trecutul întâlneşte viitorul


În cadrul Forumului Cultural European 2017, desfăşurat la Milano, pe 7 şi 8 decembrie, se lansează oficial Anul European al Patrimoniului Cultural - 2018.

2018 va fi un an fără precedent pentru numărul şi importanţa activităţilor şi iniţiativelor pan-europene ce se adresează publicului larg şi profesioniştilor din domeniul patrimoniului cultural.

Comitetul Interguvernamental al UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a votat, la 6 decembrie 2017, înscrierea „Practicilor culturale asociate zilei de 1 Martie (Mărțişorul)‟ – dosar multinațional coordonat de România și elaborat împreună cu Republica Moldova, Republica Macedonia și Republica Bulgaria – în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității .

Reuniunea se desfăşoară la Jeju, în Republica Coreea, în perioada 4-9 decembrie 2017.

În contextul reuniunii, urmare a analizei nominalizărilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial propuse pentru înscrierea pe Lista Reprezentativă, statele părţi în dosar au convins experţii internaţionali ai Comitetului asupra valorii universale de necontestat a practicilor culturale asociate zilei de 1 Martie și a rolului pe care îl au în îmbogățirea tezaurului cultural mondial și a creativității umane.

Realizarea dosarului a presupus efortul unei numeroase echipe de specialişti remarcabili din instituțiile de profil și autorităţile guvernamentale / ministerele de resort din cele patru state partenere. Din partea României, activitatea grupului de lucru s-a aflat sub coordonarea doamnei academician Sabina Ispas, director general al Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu“ al Academiei Române și președinte al Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Au făcut parte din componența acestui grup sau au contribuit la înscrierea dosarului şi la demersurile de promovare, alături de reprezentanţii din celelalte trei state partenere, distinsele doamne: conf. univ. dr. Ioana Fruntelată, Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti, cercetător ştiinţific dr. Doina Işfănoni, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“, membru al Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, consilier Cătălina Pîrvu, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, cercetător ştiinţific dr. Iulia Wisosenschi, Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu“, cercetător ştiinţific drd. Laura Toader, Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu“.

„Înscrierea Mărțișorului în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO este un adevărat succes și reprezintă încă o dovadă a faptului că atunci când specialiștii din domeniu și instituțiile publice au o strânsă colaborare, împreună putem realiza lucruri minunate. Felicitări tuturor celor care au făcut posibil acest rezultat excepțional!”, a declarat ministrul Lucian Romașcanu.

Alese mulțumiri sunt îndreptate Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Ministerului Afacerilor Externe, Delegaţiei permanente a României pe lângă UNESCO și Comisiei Permanente Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru Relația cu UNESCO – Parlamentul României, pentru sprijinul permanent acordat de-a lungul procedurilor, fundamentării argumentelor de susţinere şi de promovare a dosarului Mărţişorul pentru înscriere la UNESCO. 

În urmă cu un an, la 1 decembrie 2016, a fost înscris în patrimoniul cultural imaterial al umanităţii dosarul România - Republica Moldova „Tehnici tradiţionale de realizare a Scoarţei în România şi Republica Moldova‟. Acestea se alătură celorlalte cinci dosare cu obiceiuri, meșteșuguri şi tradiţii înscrise de România sau în colaborare România - Republica Moldova în patrimoniul imaterial al UNESCO: „Ritualul Căluşului“ (2008), „Doina“ (2009), „Tehnici de prelucrare a ceramicii de Horezu“ (2012), „Colindatul de ceată bărbătească în România și Republica Moldova“ (2013) și „Jocul fecioresc“ (2015).


Sfârşitul anului 2017 marchează, în preajma lansării oficiale a programului Anul European al Patrimoniului Cultural 2018, din luna decembrie, şi completarea Listei Mărcii patrimoniului european cu noi situri care celebrează şi simbolizează idealurile, valorile, istoria şi integrarea la nivel european.
Juriul de experţi independenţi a selectat nouă situri care îndeplinesc toate criteriile reglementate prin Decizia Nr. 1194/2011/UE din 25 câte au fost preselectate de 19 state membre pentru sesiunea de selecţie din anul 2017 a Mărcii patrimoniului european:
Siturile patrimoniului muzical al oraşului Lepizig (Germania); Sinagoga din strada Dohány (Ungaria); Fortul Cadine (Italia); Biserica de la Javorca (Slovenia); Fostul lagăr de concentrare de la Natzweiler şi lagărele sale anexate (Franţa şi Germania); Memorialul Sighet (România); Bois du Cazier (Belgia); Satul Schengen (Luxemburg) şi Tratatul de la Maastricht (Ţările de Jos).

Deplângem trecerea dintre cei vii a Maiestății Sale Regele Mihai I al României. Ctitor al Catedralei metropolitane din Timișoara, restaurator al castelului de la Săvârșin, iubitor al trecutului monumental al țării și ocrotitor până în ultima zi a domniei sale al Comisiunii Monumentelor Istorice, M.S. Regele Mihai I era ultimul supraviețuitor dintre conducătorii de stat din vremea celui de-al Doilea Război Mondial. Figura sa tragică este simbolică pentru istoria recentă a românilor. Dumnezeu să-l odihnească!

Vă invităm la conferința "POWERED BY AFCN.
Proiecte culturale realizate de Institutul Național al Patrimoniului în anul 2017", organizată de Institutul National al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Suțu (bul. Ion C. Brătianu 2).
în data de 8 decembrie, cu începere de la ora 11:00.
În cadrul evenimentului vor fi prezentate patru proiecte co-finanțate de Adiministrația Fondului Cultural Național în sesiunea 2017 și se va dezbate situația programelor de finanțare a proiectelor culturale în anul 2018, când se va celebra Centenarul României și Anul Patrimoniului Mondial.
Programul evenimentului:
11:00 – 11:30 Deschiderea evenimentului
11:30 – 12:00 reprezentant AFCN: Oportunități de finanțare a proiectelor culturale administrate de Administrația Fondului Cultural Național
12:00 – 12:30 Irina Oberländer-Târnoveanu: Evenimente Culturale recomandate de Cimec, un proiect de succes cu o continuitate de 10 ani
12:30 – 13:00 Marius Streinu: EvenimenteMuzeale.ro. Platformă on-line pentru promovarea evenimentelor muzeale din România
13:00 – 13:30 Cristiana Tătaru: Partajarea on-line a studiilor și arhivelor numismatice deținute de Muzeul Național de Istorie a României
13:30 – 14:00 Bogdan Șandric: Patrimoniu la răscruce – Digitizarea crucilor de piatră şi a monumentelor de eroi din Primul Război Mondial din judeţul Prahova
14:00 – 14:30 Dana Mihai: Memoria Marelui Război. Județul Argeș

14:30 – 15:30 Dezbatere privind soluțiile și oportunitățile de finanțare a proiectelor culturale în Anul Centenarului României Mari/Anul Patrimoniului European, cu o introducere de Irina Leca: Evenimente și proiecte în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural

 

Notă: În timpul alocat prezentărilor 10 minute sunt rezervate întrebărilor și comentariilor.

Bogdan Sandric

0726968653
Institutul Național al Patrimoniului
CIMEC - Institutul de Memorie Culturala
Piata Presei Libere 1, 013701 Bucuresti, ROMANIA, CP. 33-90
Tel:(+4021)317.90.72, Fax: (+4021) 317.90.64
www.cimec.ro,
http://ran.cimec.ro,
http://map.cimec.ro/Mapserver,
www.cimec.ro/Biblioteca-Digitala/Biblioteca.html


Durata lucrărilor este de 15 zile de la data primirii Ordinului de începere a lucrărilor şi implicit deschiderea şantierului.

Valoarea maximă a contractului ce va fi încheiat nu poate depăşi valoarea bugetată pentru anul 2017 şi anume 23.000 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire: "preţul cel mai scăzut".

Propunere tehnică va fi elaborată astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele
caietului de sarcini, respectiv completarea formularea atasate:
1. Formular F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
2. Formular F2 Centralizatorul cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări, lucrări exterioare - arhitectură, reţele electrice;
3. Formular F3 cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări categoria de lucrări: reţele exterioare -branşament electric;
4. Formular F3 cu cantităţi de lucrări , pe categorii de lucrări, categoria de lucrări: arhitectură -- lucrări exterioare intervenţii de urgenţă.

Caietul de sarcini conţine 3 pagini si 4 anexe. (.zip)

Oferta într-un singur exemplar se va depune în plic închis până la data de 17.11.2017 la secretariatul Institutului Naţional al Patrimoniului din Bucureşti, Sector 4, Str. Ienăchiţă Văcărescu, Nr. 16, în atenţia Serviciului Achiziţii Publice şi Contracte, tel: 021/336.60.73, int. 129.

Plicul în exterior trebuie sa fie marcat cu: Denumire şi adresă expeditor. Denumire şi adresă autoritate contractantă, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta, în atenţia persoanei responsabile, precum şi cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 24.11.2017

Exterior, plicului i se va ataşa într-o folie de plastic transparentă Scrisoarea de înaintare. Toate ofertele întârziate vor fi declarate inacceptabile, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

 

 
16 noiembrie - Ziua Patrimoniului Mondial


Ziua Patrimoniului Mondial
este celebrată în România în fiecare an în 16 noiembrie, dată la care, în 1972, a fost adoptată Convenţia Patrimoniului Mondial cultural şi natural de către Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură - UNESCO.
"Patrimoniul mondial întruchipează marea idee umanistă potrivit căreia oameni de toate culturile şi religiile pot fi solidari în jurul ideii de a proteja locuri purtătoare de valoare universală excepţională" se spune în mesajul Directorul Centrului Patrimoniului Mondial al UNESCO, doamna Mechtild Rossler1, dedicat celebrării a 45 ani de la adoptarea Convenţiei.
România a acceptat Convenţia în 1990 şi ulterior opt poziţii din România au fost înscrise în Lista Patrimoniului Mondial2, cea mai recentă fiind înscrisă în acest an ca parte a poziţiei transnaţionale seriale Păduri primare de fag din Carpaţi şi alte regiuni ale Europei. În prezent Lista Patrimoniului Mondial cuprinde 1073 de poziţii culturale, naturale şi mixte din 167 de ţări.
Prin persoana Excelenţei sale domnul ambasador Adrian Cioroianu, România a fost aleasă pentru a prezida în următorii doi ani Adunarea Generală a Statelor Părţi ale Convenţiei, reunite la Paris în aceste zile3. România a fost reprezentată la această reuniune de delegaţi ai Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Institutului Naţional al Patrimoniului, Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO şi ai Delegaţiei Permanente a României pe lângă UNESCO. În cadrul Adunării Generale au fost alese 12 noi ţări pentru a face parte din Comitetul Patrimoniului Mondial şi au fost luate în discuţie teme transversale - viitorul Convenţiei; planul strategic de acţiune pentru implementarea Convenţiei 2012-2022; patrimoniul mondial şi dezvoltarea durabilă.


În ceea ce priveşte aplicarea Convenţiei în România, Institutul Naţional al Patrimoniului a derulat în ultimii ani, conform atribuţiilor sale de specialitate şi cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, acţiuni semnificative privind monitorizarea siturilor înscrise, elaborarea de dosare de nominalizare, colaborarea internaţională în scopul protejării patrimoniului mondial, colaborarea internă cu instituţiile cu atribuţii în domeniul patrimoniului natural.

Revizuirea Listei Indicative a României privind înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial

În acord cu recomandările Comitetului Patrimoniului Mondial şi cu Strategia Globală pentru o listă a patrimoniului mondial reprezentativă, echilibrată şi credibilă, INP a declanşat în 2016, în urma unui apel public, un proces de revizuire a Listei Indicative care a luat în considerare atât revederea de ansamblu a poziţiilor incluse în actuala Listă Indicativă cât şi evaluarea de noi propuneri, în acord cu criteriile de înscriere în LPM şi studiile tematice sau regionale existente la nivel mondial. Metodologia de revizuire a implicat consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice - CNMI, organismul ştiinţific cu atribuţii legale în domeniu precum şi consultarea interdisciplinară cu Ministerul Mediului şi Ministerul Apelor şi Pădurilor privind nominalizarile de situri naturale şi de situri mixte (culturale &naturale). Acest proces de revizuire s-a încheiat cu avizarea de către CNMI a unei noi Liste Indicative a României, listă ce urmează a fi transmisă Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO până la sfârşitul acestui an.

Monitorizarea şi managementul siturilor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial

INP a propus revizuirea întregului sistem de monitorizare protecţie şi gestiune a monumentelor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial prin realizarea unui proiect de Hotărâre a Guvernului care să clarifice şi să coreleze prevederile legale în domeniu, să abordeze integrat toate aspectele privind monitorizarea, protecţia şi gestiunea acestor situri, să asigure o mai bună implicare a comunităţilor locale în acest proces. În acelaşi timp INP a propus întărirea cu personal suplimentar de specialitate a Serviciului responsabil cu Patrimoniul Mondial în scopul eficientizării activităţilor de monitorizare şi protecţie dar şi în cel al realizării de planuri de management pilot pentru monumentele înscrise în LPM.

Nominalizarea de situri pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial

Elaborarea dosarelor culturale de nominalizare a fost reluată, cu asistenţă internaţională de specialitate, pe mai multe planuri şi în acord , în momentul de faţă lucrându-se la patru dosare aflate în diferite stadii:

Peisajul Cultural Minier Roşia Montană - Roşia Montană Mining Landscape, dosar de nominalizare depus în 2017 şi aflat în faza de evaluare de către ICOMOS. Comitetul Patrimoniului Mondial va lua în discuţie acest dosar la reuniunea sa din 2018 ce va avea loc la Manama în Bahrain.

Dosarul Brâncuşi - Brâncuşi Monumental Ensemble of Târgu Jiu - dosar în lucru/revizuire în urma retragerii dosarului în 2015 în corelare cu consultările avute cu ICOMOS Internaţional şi consultantul de specialitate. Dosarul este programat pentru depunere la UNESCO în 2018, an în care se împlinesc 80 ani de la realizarea Ansamblului.

Dosarul LIMES -
Frontiers of the Roman Empire, dosar în pregătire, în colaborare cu Comisia Naţională LIMES, în acord cu studiul tematic internaţional finalizat în acest an Dosarul este programat pentru depunere la UNESCO în 2021. Secţiunea corespunzătoare României a poziţiei transnaţionale seriale este inclusă în propunerea de Listă Indicativă a României ce va fi transmisă la UNESCO în acest an.

Dosarul Sibiu -
Sibiu Historic Centre and its ensemble of squares, dosar în pregătire/revizuire pentru depunere la un termen ce urmează a fi stabilit în funcţie de strategia de nominalizare şi discuţiile Primăria municipiului Sibiu.

Acţiunile susţinute derulate de Institutul Naţional al Patrimoniului, vor continua, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru mai buna protejare şi punere în valoare a patrimoniului nostru valoros şi pentru recunoaşterea şi promovarea acestuia pe plan internaţional.
http://whc.unesco.org/en/news/1747

http://whc.unesco.org/en/statesparties/ro

http://whc.unesco.org/en/news/1748

Asociaţia Eurocentrica anunţă finalizareaproiectului „Patrimoniu la răscruce – Digitizarea crucilor de piatră şi a monumentelor de eroi din Primul Război Mondial din judeţul Prahova”, derulat în perioada martie-noiembrie 2017, în parteneriat cu Institutul Naţional al Patrimoniului din România, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova şi Asociaţia Convergenţe Europene.

Proiectul, care a beneficiat de co-finanţare din partea Ministerului Culturii, prin Administraţia Fondului Cultural Naţional, a avut ca scop catalogarea, digitizarea, promovarea, protejarea şi cercetarea primară a crucilor monumentale de piatră ridicate în judeţul Prahova în secolele XVI-XIX şi a monumentelor de eroi căzuţi în timpul Primului Război Mondial, construite de comunităţile locale prahovene între 1920 şi 1940.

Finalizarea proiectului va fi marcată printr-o conferinţă culturală care va avea loc vineri, 17 noiembrie 2017, de la orele 10.30, la Ploieşti, în Sala de Consiliu a Inspectoratului Şcolar Judeţean / Casa Corpului Didactic (Str. Democraţiei, nr. 35), la care sunt invitaţi specialiştii în gestionarea patrimoniului, cercetători, muzeografi, profesori, preoţi, cadre militare, studenţi, elevi şi toate persoanele interesate de conservarea şi promovarea patrimoniului cultural şi istoric.

În prima parte a evenimentului, echipa proiectului va prezenta pe larg rezultatele înregistrate:

– catalogarea şi digitizarea 2D a 150 de cruci votive de piatră şi a 50 de monumente de eroi din Primul Război Mondial, din sudul şi estul judeţului Prahova;

– realizarea a 15 imagini 3D şi RTI ale unor cruci şi monumente;

– derularea a 5 ateliere educative în care aproximativ 200 de elevi prahoveni au participat la acţiuni de conservare şi promovare a patrimoniului imobil de pe raza localităţilor în care studiază;

– site-ulwww.monumentelarascruce.roşi publicația în care figurează monumentele comemorative identificate, catalogate, digitizare şi cercetate primar în cadrul proiectului.

În a doua parte a evenimentului, cei prezenţi sunt invitaţi la o dezbatere alături de membrii instituţiilor partenere cu privire la situaţia actuală a patrimoniului imobil şi la perspectivele de conservare, promovare şi valorificare a acestuia.

De asemenea, vor fi decernate distincţii persoanelor şi instituţiilor din judeţul Prahova care au sprijinit punctual derularea proiectului: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Prahova, Colegiul Naţional „Jean Monnet” Ploieşti, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” Mizil, Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti, Şcolile Gimnaziale din comunele Boldeşti-Grădiştea, Gherghiţa şi Olari, Primăriile comunelor Boldeşti-Grădiştea şi Gherghiţa.

Crucile de piatră sunt monumente comemorative de o mare importanţă istorică şi culturală, amintind despre acțiunile în slujba comunității derulate de membrii ei sau despre faptele de arme ale domnitorilor.  Deşi nu reprezintă un fenomen local, ele fiind o prezenţă constantă la nivel european, în țări precum Germania, Austria, Franța sau Irlanda, în spaţiul românesc au o însemnătate aparte, în calitatea lor de izvoare istorice scrise ale unei societăţi în care până târziu oralitatea a fost dominantă în transmiterea informaţiilor de la o generaţie la alta. În acelaşi timp, născute din tradiţia crucilor de piatră, monumentele comemorative moderne sunt un exponent material de marcă al memoriei culturale legate de Primul Război Mondial.

Având în vedere că în 2018 se va serba Centenarul României Moderne, marcându-se 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial (1914-1918), valorificarea culturală a crucilor de piatră și a monumentelor închinate eroilor acestui război reprezintă în acelaşi timp o modalitate de reînviere a spiritului comunitar în jurul istoriei locale şi naţionale.1


Durata lucrărilor este de 15 zile de la data primirii Ordinului de începere a lucrărilor şi implicit deschiderea şantierului.

Valoarea maximă a contractului ce va fi încheiat nu poate depăşi valoarea bugetată pentru anul 2017 şi anume 31.000 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire: "preţul cel mai scăzut".

Propunere tehnică va fi elaborată astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele
caietului de sarcini, respectiv completarea formularea atasate:
1. Formular F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
2. Formular F2 Centralizatorul cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări, lucrări exterioare - arhitectură, reţele electrice;
3. Formular F3 cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări categoria de lucrări: reţele exterioare -branşament electric;
4. Formular F3 cu cantităţi de lucrări , pe categorii de lucrări, categoria de lucrări: arhitectură -- lucrări exterioare intervenţii de urgenţă.

Caietul de sarcini conţine 3 pagini si 3 anexe. (.zip)

Oferta într-un singur exemplar se va depune în plic închis până la data de 17.11.2017 la secretariatul Institutului Naţional al Patrimoniului din Bucureşti, Sector 4, Str. Ienăchiţă Văcărescu, Nr. 16, în atenţia Serviciului Achiziţii Publice şi Contracte, tel: 021/336.60.73, int. 129.

Plicul în exterior trebuie sa fie marcat cu: Denumire şi adresă expeditor. Denumire şi adresă autoritate contractantă, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta, în atenţia persoanei responsabile, precum şi cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 17.11.2017

Exterior, plicului i se va ataşa într-o folie de plastic transparentă Scrisoarea de înaintare. Toate ofertele întârziate vor fi declarate inacceptabile, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.


 


Durata lucrărilor este de 15 zile de la data primirii Ordinului de începere a lucrărilor şi implicit deschiderea şantierului.

Valoarea maximă a contractului ce va fi încheiat nu poate depăşi valoarea bugetată pentru anul 2017 şi anume 23.000 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire: "preţul cel mai scăzut".

Propunere tehnică va fi elaborată astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele
caietului de sarcini, respectiv completarea formularea atasate:
1. Formular F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
2. Formular F2 Centralizatorul cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări, lucrări exterioare - arhitectură, reţele electrice;
3. Formular F3 cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări categoria de lucrări: reţele exterioare -branşament electric;
4. Formular F3 cu cantităţi de lucrări , pe categorii de lucrări, categoria de lucrări: arhitectură -- lucrări exterioare intervenţii de urgenţă.

Caietul de sarcini conţine 3 pagini si 4 anexe. (.zip)

Oferta într-un singur exemplar se va depune în plic închis până la data de 17.11.2017 la secretariatul Institutului Naţional al Patrimoniului din Bucureşti, Sector 4, Str. Ienăchiţă Văcărescu, Nr. 16, în atenţia Serviciului Achiziţii Publice şi Contracte, tel: 021/336.60.73, int. 129.

Plicul în exterior trebuie sa fie marcat cu: Denumire şi adresă expeditor. Denumire şi adresă autoritate contractantă, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta, în atenţia persoanei responsabile, precum şi cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 17.11.2017

Exterior, plicului i se va ataşa într-o folie de plastic transparentă Scrisoarea de înaintare. Toate ofertele întârziate vor fi declarate inacceptabile, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.