SHARE

Utile

Fişe tehnice de cercetare arheologică (link)

Lista cercetărilor arheologice autorizate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național (link)

Consultarea Registrului Arheologilor (link)

Consultarea Repertoriului Arheologic Național (link)

 

bcmi-logo 

 

 

Apărută în perioada 1908-1945, seria veche a Buletinului Comisiei Monumentelor Istorice conține contribuții de mare valoare la cunoașterea monumentelor istorice și siturilor arheologice, aparținând celor mai importante personalități ale cercetării istorice din România acelei perioade. Prin demersul nostru de digitizare și prezentare online a BCMI-seria veche, ne propunem să facilităm accesul confortabil la această sursă de documentare, comod și rapid, menajând astfel și tot mai puținele exemplare rămase din acest important periodic.

 

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1908, I (pdf 25 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1909, II (pdf 19 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1910, III (pdf 19 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1911, IV (pdf 20 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1912, V (pdf 18 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1913, VI (pdf 19 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1914, VII (pdf 23 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1915, VIII (pdf 22 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1916, VIII (pdf 13 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1917-1923, X-XVI (pdf 50 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1924, XVII (pdf 33 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1925, XVIII (pdf 48 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1926, XIX (pdf 25 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1927, XX (pdf 30 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1928, XXI (pdf 56 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1929, XXII (pdf 25 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1930, XXIII (pdf 23 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1931, XXIV (pdf 24 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1932, XXV (pdf 60 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1933, XXVI (pdf 20 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1934, XXVII (pdf 32 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1935, XXVIII (pdf 26 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1936, XXIX (pdf 116 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1937, XXX (pdf 26 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1938, XXXI (pdf 30 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1939, XXXII (pdf 26 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1940, XXXIII (pdf 24 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1941, XXXIV (pdf 24 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1942, XXXV (pdf 25 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1943-1944, XXXVI-XXXVII (pdf 30 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1945, lXXXVIII (pdf 16 MB)


Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice: istoric / Iuliu Șerban

Sumarele Buletinului Comisiei Monumentelor Istorice (link)

Formular pentru evaluarea colegială (pdf)

 

Norme privind predarea articolelor către redacţia Institutului Naţional al Patrimoniului, pentru revistele Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice şi Revista Monumentelor Istorice (pdf)

Formular pentru evaluarea colegială (pdf)

Sumarele Revistei Monumentelor Istorice (link)

 

Revista Monumentelor Istorice (1958, 1970-1989)