SHARE

Utile

 

bcmi-logo 

 

 

Apărută în perioada 1908-1945, seria veche a Buletinului Comisiei Monumentelor Istorice conține contribuții de mare valoare la cunoașterea monumentelor istorice și siturilor arheologice, aparținând celor mai importante personalități ale cercetării istorice din România acelei perioade. Prin demersul nostru de digitizare și prezentare online a BCMI-seria veche, ne propunem să facilităm accesul confortabil la această sursă de documentare, comod și rapid, menajând astfel și tot mai puținele exemplare rămase din acest important periodic.

 

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1908, I (pdf 25 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1909, II (pdf 19 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1910, III (pdf 19 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1911, IV (pdf 20 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1912, V (pdf 18 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1913, VI (pdf 19 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1914, VII (pdf 23 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1915, VIII (pdf 22 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1916, VIII (pdf 13 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1917-1923, X-XVI (pdf 50 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1924, XVII (pdf 33 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1925, XVIII (pdf 48 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1926, XIX (pdf 25 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1927, XX (pdf 30 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1928, XXI (pdf 56 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1929, XXII (pdf 25 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1930, XXIII (pdf 23 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1931, XXIV (pdf 24 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1932, XXV (pdf 60 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1933, XXVI (pdf 20 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1934, XXVII (pdf 32 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1935, XXVIII (pdf 26 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1936, XXIX (pdf 116 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1937, XXX (pdf 26 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1938, XXXI (pdf 30 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1939, XXXII (pdf 26 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1940, XXXIII (pdf 24 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1941, XXXIV (pdf 24 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1942, XXXV (pdf 25 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1943-1944, XXXVI-XXXVII (pdf 30 MB)
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1945, lXXXVIII (pdf 16 MB)


Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice: istoric / Iuliu Șerban

Sumarele Buletinului Comisiei Monumentelor Istorice (link)

Formular pentru evaluarea colegială (pdf)

 

Norme privind predarea articolelor către redacţia Institutului Naţional al Patrimoniului, pentru revistele Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice şi Revista Monumentelor Istorice (pdf)

Formular pentru evaluarea colegială (pdf)

Sumarele Revistei Monumentelor Istorice (link)

 

Revista Monumentelor Istorice (1958, 1970-1989)

TFCS-logo

Paginile de web ale proiectului http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage și http://www.tfcs.rcc.int

Monuments and sites

Prezentarea proiectului, pdf, în engleză

Ljubljana Process - Interactive application

1.1 Introducere


Procesul Ljubljana II: Reabilitarea patrimoniului nostru comun, continuă programul comun al Consiliului Europei/Comisiei Europene, "Planul proiectelor integrate de reabilitare/Analiza patrimoniului arhitectural şi arheologic "(IRPP / SAAH). IRPP/SAAH a fost înfiinţat în 2003 de către preşedintele Comisiei Europene şi comisarul european pentru Educaţie şi Cultură şi a fost inclus în cadrul Programului Regional pentru Patrimoniul Cultural şi Natural din Sud-Estul Europei (RPSEE) al Consiliului Europei, ca parte a contribuţiei lor faţă de stabilitatea şi dezvoltarea unor societăţi civile democratice, paşnice şi libere în Europa de Sud-Est.
IRPP/SAAH a stabilit un set de linii directoare conceptuale, susţinute de o documentaţie practică vastă, menită să aducă beneficii tangibile, atât pentru comunităţile locale cât şi pentru mediul istoric fragil în sine, prin sublinierea potenţialului de regenerare a mediului istoric. Introducerea "Procesului de la Ljubljana", în 2008 (Conferinţa Miniştrilor sub Preşedinţia slovenă a UE) a plecat de la premisa că obiectele de patrimoniu sunt valori, o parte a provocărilor în calea soluţiei de dezvoltare economică, mai degrabă decât un obstacol în calea lor.
Acest aspect al programului a contribuit la asigurarea angajamentului activ al liderilor politici din regiune (Ljubljana Conferinţa, Slovenia, 2009) şi a generat mai multe investiţii importante în proiectele de reabilitare selectate. Decizia de a pune în aplicare a "Procesului Ljubljana II " a fost luată de miniştrii Culturii (la Cetinje, Muntenegru, aprilie 2010), în baza recunoaşterii depline a principiului de "patrimoniu comun european", precum şi a principalelor realizări ale IRPP / SAAH (finalizate în 2010).
Consiliului Regional de Cooperare (CRC), creat în 2008 pentru a promova cooperarea între ţările din sud-estul Europei, prin generarea şi coordonarea de proiecte de dezvoltare la scară regională, preia responsabilitatea pentru supravegherea procesului. CRC va permite viabilitatea politică şi financiară a structurilor permanente de conducere, ce vor fi stabilite ca parte a Procesului Ljubljana II, cu sprijinul Consiliului Europei şi al Comisiei Europene.
Procesul de la Ljubljana II susţine procesul general de asigurare a stabilităţii şi dezvoltării unor societăţi civile democratice, paşnice şi libere din sud-estul Europei, prin încurajarea tuturor cetăţenilor săi, indiferent de religie, limbă, sex sau etnie, să se bucure şi să preţuiască patrimoniul său cultural divers şi bogat. Plecând de la baza unei cunoașterii temeinice, proiectul va contribui la valorificarea capacităţii masive a mediului istoric de a contribui la dezvoltarea economică, la creşterea ocupării forţei de muncă, prosperitate, şi calitatea vieţii, în aşa fel încât resursele culturale să nu fie epuizate, ci mai degrabă trecute generaţiilor viitoare pentru a se bucura de ele în deplinătate.


1.2 Obiective generale


Obiectivul general este contribuţia la dezvoltarea capacităţii instituţionale în sud estul Europei, cu scopul de a consolida stabilitatea şi dezvoltarea societăţilor democratice, pacifiste şi libere, ca și a revitalizării comunităţilor.


1.3. Obiective specifice


Procesul Ljubljana II vizează implementarea unui instrument de reabilitare a patrimoniului de o calitate deosebită prin favorizarea:
a) Creării unui cadru operaţional de tranziţie destinat dezvoltării metodologiei IRPP/SAAH;
b) integrarea practicilor cros-sectoriale izvorâte dintr-o abordare ce se bazează pe reabilitare, în cadrul structurilor operaţionale naţionale şi regionale de management şi strategiilor de reabilitare a patrimoniului;
c) înfiinţarea unor mecanisme de cooperare regional permanent bazate pe reînnoirea parteneriatelor naţionale şi internaţionale;
d) stabilirea unor mecanisme de finanţare durabilă, creând astfel sinergii între autorităţile naţionale şi investiţiile internaţionale publice şi private.


1.4. Beneficiari


Beneficiarii sunt Ministerele Culturii, instituţiile naţionale, regionale şi locale de specialitate, primăriile, societatea civilă şi ONG-urile din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Muntenegru, România, Serbia, "fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei" şi UNMIK / Kosovo . Alte state Sud est europene, şi anume Grecia, Moldova, Slovenia, Turcia, ca membri ai Grupului de lucru CRC pentru cultură şi societate, sunt observatori în acest process.


1.5. Descriere


Procesul Ljubljana II este centrat pe schimbarea atitudinii cu privire la mediul nostru istoric, care variază de la oraşe istorice şi peisaje întregi la monumente istorice individuale, arheologice şi clădiri, inclusiv toate bunurile mobile semnificative, asociate acestora.
Cele două probleme majore în joc,sunt următoarele
• Locurile, peisajele, orașele istorice ar trebui să fie conservate la cele mai înalte standarde
• Acestea trebuie promovate în aşa fel încât să maximizeze contribuţia lor la economia locală, fără a le diminua importanţa, sunt puse in valoare prin punerea în aplicare a conceptului de "reabilitare". Aceasta îi ajută pe toţi jucătorii majori din sectorul public, cum ar fi ministerele responsabile cu planificarea, turismul şi dezvoltarea economică, primăriile şi alte agenţii de finanţare, să înţeleagă faptul că beneficiile depline ale regenerării patrimoniului vor fi realizate numai în cazul în care semnificaţia şi fragilitatea siturilor individuale sunt luate pe deplin în considerare, şi uneori, în cazul în care modelele convenţionale de dezvoltare sunt adaptate, rezultatele viitoare durabile sunt garantate pentru obiectivele de patrimoniu şi comunităţile locale, deopotrivă.
Metodele şi procedurile oferă celor ce deţin responsabilităţi pentru reabilitarea patrimoniului, precum şi comunităţilor locale instrumentele necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile mai eficient şi facilitează mobilizarea resurselor existente pentru priorităţile selectate. Elaborarea proiectelor şi punerea lor în aplicare depinde de stabilirea de noi parteneriate între diferite instituţii, între autorităţile centrale şi locale, precum şi între partenerii interesaţi, publici sau privaţi.
În plus, deşi mijlocul principal pentru atingerea acestui scop a fost consolidarea capacităţii instituţionale în regiune, mai multă atenţie trebuie să fie îndreptată spre rolul grupurilor comunitare şi al ONG-urilor în procesul Ljubljana II. Aceasta ar trebui să favorizeze dezvoltarea de noi perspective şi noi parteneriate şi să încurajeze schimbul de idei şi abordările inovatoare.
Procesul Ljubljana II va trebui să pună un accent mai mare pe formarea în domeniul meşteşugurilor tradiţionale, al conservării si reabilitării clădirilor, a elaborării politicilor durabile de conservare şi gestionare a afacerilor; pe promovare (pentru a prezenta bune practici în regiune şi în afara ei); pe rolul a patrimoniului cultural în cadrul amenajării teritoriului; precum şi pentru evaluarea şi sprijinul independent precum şi cu privire la procedurile de monitorizare pentru a se asigura că proiectele aderă la cele mai bune standarde europene. Acestea ar trebui să fie incluse în toate planurile de gestiune şi de afaceri.


1.6 Rezultate preconizate


a) Obiectivele Procesului de la Ljubljana II urmează să fie realizate în conformitate cu principiile de bună practică în conservarea şi dezvoltarea durabilă a mediului istoric, în raport cu convenţiile europene fundamentale privind politicile de patrimoniu: Convenţiile de la Granada (1985), şi La Valetta (1992). Ca urmare a consideraţiilor mai largi patrimoniului exprimate în Convenţia de la Faro (2005), bazate pe ideea că, cunoaşterea şi utilizarea patrimoniului fac parte din dreptul cetăţeanului de a participa la viaţa culturală, rolul şi valorile de patrimoniu care contribuie la dezvoltarea economică şi la calitatea vieţii ar trebui să fie mai larg înţelese şi integrate în strategiile de planificare, atât din sectorul public cât şi din cel privat.
b) Realizarea crucială a Procesului Ljubljana II ar trebui să fie faptul că patrimoniul cultural reabilitat este inclus ca un element-cheie în cadrul politicilor de dezvoltare durabilă în întreg Sud-Estul Europei. Dezvoltarea durabilă presupune punerea în aplicare de comun acord a unei politici prudente de gestionare a patrimoniului. Programul va asigura faptul că mediul istoric este apreciat şi luat în considerare, atunci când sunt elaborate planificarea şi strategiile de dezvoltare economică. Trebuie să existe o recunoaştere mai largă în rândul politicienilor şi profesioniștilor, prin faptul că moştenirea noastră este un avantaj de neînlocuit, care ar trebui să fie transmis generaţiilor viitoare intact, în plus că acesta are capacitatea de a contribui la dezvoltarea economică, la stimularea turismului, la crearea de locuri de muncă, la revitalizarea comunităţii şi îmbunătăţirea calitatea vieţii tuturor.
Una dintre principalele lecţii învăţate din IRPP/SAAH este nevoia de o mai bună integrare a patrimoniului în planurile de dezvoltare. În multe ţări, şi acest lucru nu se limitează la Europa de Sud-Est - gestionarea patrimoniului a fost izolată de planificarea terenurilor şi a peisajului urban, fiind în general în zona de responsabilitate a ministerelor de cultură, mai degrabă decât în planificare, turism şi mediu. În consecinţă, bunurile de patrimoniu nu au fost gestionate holistic în contexte mai largi lor. Acest neajuns are repercusiuni în ambele sensuri: factorii decidenţi pentru politica economică şi planificare de multe ori nu reuşesc să aprecieze contribuţia pozitivă pe care patrimoniul o poate aduce la dezvoltarea economică şi la calitatea vieţii.
c) Conservarea ar trebui să nu mai poată fi considerată ca un obiectiv în sine, ci să fie îmbunătăţită printr-o abordare depunere in valoare, care să vizeze gestionarea patrimoniului îmbogăţit de opere contemporane în comunităţile locale din întreaga Europă de sud est. Realizările IRPP/SAAH sunt mărturie a beneficiilor unei astfel de abordări. Prin urmare, noile politici trebuie să se bazeze pe noi atitudini creative şi să fie operate de cadrul şi instrumentele dezvoltate în cadrul IRPP/SAAH. Procesul dinamic de reabilitare a patrimoniului cultural va spori mediile culturale şi coeziunea socială şi va avea un efect direct sau indirect asupra comunităţilor. Acesta va fi un proces care sprijină o nouă cultură a dezvoltării, mai degrabă decât pur şi simplu o dezvoltare a culturii.
d) Un sistem integrat de abordare trans-sectorială a gestionării operaţionale va fi stabilit în ţările beneficiare. O astfel de abordare implică partajarea responsabilităţilor între autorităţile naţionale şi locale şi experţi, precum şi participarea sectorului civil. Metodologia, dezvoltată prin procesul de IRPP/SAAH, este de aşteptat să fie pe deplin instituţionalizată şi să devină operaţională în ţările beneficiare, care contribuie la articularea unui "limbaj comun" în gestionarea patrimoniului şi facilitarea cooperării regionale.
e) LPII va stimula mobilizarea mecanismelor naţionale precum şi internaţionale de finanţare. În scopul de a creşte în mod semnificativ investiţiile în reabilitarea patrimoniului, nu numai fonduri culturale, dar şi alte surse - în special fonduri de dezvoltare şi de investiţii private - trebuie să fie vizate. Punerea în aplicare a fondurilor va fi mult mai atent monitorizată.

Forcopar II

forcopar 

 

Arheologia industrială este parte integrantă a dezvoltării durabile: prezervarea clădirilor evocatoare ale trecutului cât şi economii de resurse faţă de noile construcţii. Specialişti de roluri diferite (Instituţii publice, arhitecţi, urbanişti, restauratori, proprietari) intervin deobicei fără a exista o colaborare între ei. Apare astfel o nouă profesie. Ea este solicitată de către colectivităţile locale/naţionale, de către patroni. Nu este semnalată, la nivel naţional sau european, nici o formaţie continuă în această direcţie. Pe durata proiectului FORCOPAR 1, parteneri din 4 ţări au lucrat pentru a crea o inovatoare formare continuă la distanţă. Au demonstrat fezabilitatea acesteia, construind o platformă educativă ce poate fi transferată.


Scop şi obiective


Proiectul îşi propune să pună la dispoziţia profesioniştilor această platformă de formare continuă la distanţă adaptată constrângerilor lor (timp, deplasări). Se realizează o formare minuţioasă tinzând spre un nou profesionalism pentru persoanele având formaţii iniţiale diverse. Se utilizează o platformă educativă, materiale pedagogice şi o metodologie adaptată. Este prevăzută validarea experienţei dobândite. Elementele vor putea intra în formaţiile iniţiale cu o validare la nivelul universităţiilor (Unităţi de valoare, Master, Doctorat). Suplimentul de profesionalism minuţios pentru profesionişti de formaţie largă trebuie să permită de a fi mai operaţional, de a avea acces sau de a se reconverti la această nouă profesie.


Partenariat


Cei 14 parteneri, recunoscuţi ca specialişti în arheologie industrială, sunt de origine geografică şi profesională diversă: universităţi, instituţtii de formare continuă, organisme de experţi, instituţii publice, muzee.


Descriere şi rezultate


Primul an este consacrat măsurilor preghătitoare pentru transferul platformei educative prin:
a) însuşirea demersului şi a conţinutului său;
b) finalizarea modulelor de formare pentru transferabilitatea lor - ghidul pentru cursanţi şi tutori, cele 7 module împărţite în unităţi însoţite de texte ajutătoare, glosar, fotografii, bibliografie, activităţi;
c) elaborarea materialelor pedagogice - situri "repertoriu/bancă de date", bibliotecă, cataloage de fotografii.

 

Cel de-al doilea an este dedicat realizării transferului şi pregătirii în vederea utilizării în formarea continuă la distanţă prin:
a) constituirea echipelor de tutori/formatori şi grupurilor de lucru;
b) luarea deciziilor privind validarea: recunoaşterea achiziţiilor formale şi informale; crearea Centrului de Excelenţă român;

c) Difuzarea proiectului către organismele de formare, la utilizatorii potenţiali, la patronii avînd nevoie de acest nou profesionalism.

5) Impactul


Această nouă formare continuă, recunoscută şi validată, pentru profesioniştii avînd nevoie de o formaţie minuţoasă, răspunde solicitărilor din acest nou domeniu. Difuzarea în reţelele europeene va antrena adeziunea altor organisme specializate, mobilitatea celor formaţi, căci există astfel de necesităţi în ţările UE.
 

Parteneri


Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti  (RO) – http://www.uauim.ro
“Eurocultures” – Observatoire du développement socioculturel de la ville (BE)
Universitatea “Politehnica” din Timişoara (RO) – http://www.upt.ro
UAR – Uniunea Arhitecţilor din România (RO) – http://www.uar.ro
Municipul Târgu Mureş (RO) – http://www.targu.mures.ro
Institutul Naţional al Patrimoniului (RO) – http://www.inp.org.ro
Université de Haute Alsace – Centre de Recherche sur les Economies, les Sociétés, Les Arts et les Techniques – CRESAT (FR) http://www.uha.fr
Université de Technologie Belfort Montbéliard- Laboratoire de Recherche et Etudes sur les Industries Technologiques et Scientifiques- RECITS (FR) – http://recits.utbm.fr
IRCOS – Institut Régional de Culture et Services (FR) – http://www.ircos-cezam.fr
CILAC – Comité d’Information et de Liaison pour l’Archéologie l’étude et la mise en valeur du Patrimoine Industriel (FR) – http://www.cilac.com
Conseil Consultatif du patrimoine mulhousien (FR) – http://www.ccpm.asso.fr
Communauté de Communes de la Vallée de Saint Amarin (FR) – http://www.cc-stamarin.fr
AUDIS – Associazone per le Aree Urbane Dismesse (IT) – http://www.audis.it

 
Proiectul îşi propune extinderea frontierelor Imperiului Roman incluse în Lista Patrimoniului Mondial cu noi nominalizări în ţările de pe cursul inferior al Dunării. Proiectul este un instrument pentru protejarea şi conservarea pe termen lung a siturilor de pe Limes şi garantează utilizarea sustenabilă a resurselor de patrimoniu cultural.
Proiectul este finanţat prin programul de cooperare transnaţională South Est Europe şi co-finanţat de Uniunea Europeană.

 

 

 

 
Procesul Ljubljana II este centrat pe schimbarea atitudinii cu privire la mediul nostru istoric, care variază de la oraşe istorice şi peisaje întregi la monumente istorice individuale, arheologice şi clădiri, inclusiv toate bunurile mobile semnificative, asociate acestora. Locurile, peisajele, orașele istorice ar trebui să fie conservate la cele mai înalte standarde. Acestea trebuie promovate în aşa fel încât să maximizeze contribuţia lor la economia locală, fără a le diminua importanţa, prin punerea în aplicare a conceptului de "reabilitare".
Proiect finanțat de European Commission și de Council of Europe

 

 

 

 
Proiectul Sustcult este co-finanțat de UE prin South East Europe Programme și este coordonat de Primăria orașului Veneția. Implică 12 parteneri care cooperează pentru elaborarea unui management sustenabil al patrimoniului cultural din sud-estul Europei. Proiectul va spori complexitatea și diversitatea patrimoniului din sud-estul Europei și va atrage resurse importante și cunoștințele necesare pentru a îmbunătăți managementul acestei zone strategice.
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană

 

 

 

 
Va oferi celor interesați o resursă documentară amplă privind cultura minorităților etnice, a dispunerii muzeelor/colecțiilor publice în teritoriu (permite vizitatorului web să selecteze după diverse criterii vizualizarea obiectivelor muzeale și a monumentelor istorice din zonă, prin intermediul unei hărți interactive). Parcurgerea informaţiilor se va putea face după următoarele criterii: geografic, etnic sau după profilul muzeal (mixt, artă, etnografic, istorie locală). Se va desfăşura în perioada august - noiembrie 2012.

 

 

 

 

 
Formarea Profesională la Distanţă în Arheologia Industrială. Proiectul Forcopar 2 continuă Proiectul Forcopar 1, care s-a desfăşurat între anii 2003 şi 2006.
Proiect finanțat de Comisia Europeană

 

 

 

 
Principalul obiectiv al proiectului PRO EXEMPLARIA este transferul şi adaptarea unor dispozitive de formare din Franţa în Portugalia şi România. Formatorii români şi portughezi sunt formaţi cu ajutorul acestor dispozitive la Şcoala din Avignon, instituţia care le supraveghează de-a lungul întregului proces de formare, care are 4 etape succesive: un seminar de formare a formatorilor în Avignon, urmat de 3 formări pilot pentru fiecare tematică şi în fiecare ţară. (octombrie 2010 – septembrie 2012
Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii

 

 

 

 
Cursul de formare gratuit pentru custozii muzeelor/colecțiilor publice din mediul rural. Se va desfăşura în perioada august - noiembrie 2012.

 

 

 

Proiectul 360, incursiune virtuală în patrimoniul național
 
Rezultatele proiectului vor consta intr-un website interactiv, conţinând 20 de filme documentare şi 20 de tur-uri virtuale, fiecare având mai multe panorame 360 grade; 20 de panorame 360 grade postate pe website-ul Google Earth. Se va desfăşura în perioada august - noiembrie 2012.
Ensemble Monumental "La Voie des Héros", Tîrgu Jiu
Pays
Roumanie
Region/province
Gorj
Nom de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne.
Ensemble Monumental "La Voie des Héros", Tîrgu Jiu
Propriétaire de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
Conseil Municipal de Tîrgu Jiu
Autorités publiques ou privées responsables pour le site ou la propriété (management délégué)
Conseil Municipal de Tîrgu Jiu, Le Ministere de la Culture et des Cultes
Adresse postale
Calea Eroilor
Coordonnées géographiques de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
45°02'02"N, 23°16'29"E


View Larger Map
Raisons du listage
L''Ensemble d'art moderne de Tîrgu Jiu est un chef d'oeuvre du génie créateur roumain issu de l'un des plus importants promoteurs de l'art moderne. L'ensemble réalisé en Roumanie est le seul ouvrage d'art monumental d'envergure créé par Constantin Brâncusi qui, a l'époque de la conception de l'ensemble (1935-1936), était déja connu mondialement.
Description de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
Cet ensemble monumental, dans son tout a été réalisé en hommage a la mémoire des héros morts pendant la premiere guerre mondiale.
Les éléments composants l'ensemble se situen) le long de la route ouverte a la circulation "La Voie des Héros" sur une longueur de 1,5 km, orientation générale est-ouest.
Les éléments composants l'ensemble:
La Table du Silence - située dans le Jardin Public, au bord de la riviere Jiu. Elle est réalisée en pierre (calcaire de Bampotoc) et entourée de 12 chaises en pierre, rondes (en forme de clepsydre). Réalisée en 1938
L'Allée des chaises - 30 chaises en pierre, carrées (en forme de clepsydre) disposées de part et d'autre de l'allée, par groupes de trois, qui font la liaison entre le groupe de la Table du silence et la porte du Baiser située vers l'est, a l'entrée dans le parc. Réalisée entre 1937-1938
La porte du Baiser - est un portail grande dimension, réalisé en travertin. Le motif décoratif est celui "du baiser". Réalisé entre 1937-1938
La Colonne - située dans le parc du meme nom, considérée, en général, comme étant la piece la plus importante de l'ensemble. Elle est réalisée d'une suite de module en fonte couverte de laiton (16 modules aux dimensions de 180x90x45 cm chacune et deux demi modules, a une hauteur totale de 29 m.) Réalisée entre 1937-1938
Histoire de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
Brancusi avait été sollicité en 1935 par la l'épouse du premier ministre, au nom de la Ligue Nationale des Femmes de Gorj, pour réaliser un monument a la mémoire des héros de Gorj morts pendant la premiere guerre mondiale ; l'Idée avait été de construire seulement une colonne de 16 modules. Plus tard, Brancusi a ajouté une porte monumentale, ensuite une table et un groupe de chaises réalisées en travertin de Bampotoc.
Bien que réalisées ultérieurement et sans analogies artistiques avec la Colonne, les pieces en pierre se trouvent dans une relation symbolique avec celle-ci, le tout représentant un ensemble cohérent du point de vue symbolique. Entre le moment de la réception du theme et l'inauguration du monument il y a un écart de trois ans; pendant cet intervalle Brancusi a fait le projet et mëme exécuté personnellement différentes parties de l'ensemble, en meme temps avec le projet d'un temple éroto -thanatique aux Indes, pour le Maharaj d'Indore.
La Porte du Baiser a été inaugurée le 7 novembre 1937, en meme temps que l'église des Saints Apötres Pierre et Paul, tandis que la Colonne - le 27 octobre 1938, tandis que tout l'ensemble a été inauguré et bénit, juste apres la bénédiction du monument commémoratif de Marasesti.
De nos jours, l'ensemble réalisé par Constantin Brîncusi est réhabilité par des travaux de restauration proprement - dite des pieces qui composent l'ensemble et par des travaux ayant comme but leur mise en valeur dans le cadre du site. Les travaux qui avaient commencé en 1995 ont duré 10 ans, étant un ouvrage de restauration de grande ampleur, qui ont représenté des investissements importants provenant des fonds gouvernementaux et des emprunts aupres de la Banque Mondiale.
Systeme de protection pour la propriété culturelle, le monument, le site naturel ou urbain, ou le site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
Inscrit sur la Liste des Monuments Historiques 2004, sous le code GJ-III-a-A-09465, ville de Târgu JIu, La Voie des Héros. 1937-1938
Statut de la conservation du site/de l'objet
Par les travaux de restauration et de mise en valeur réalisés, on crée des prémisses favorables aux échanges culturels et pour son introduction au niveau culturel européen.
Politique sur la promotion et l'accroissement de l'appréciation du site/de la propriété (détails sur les actions déja entreprises et necessaries)
L'ensemble réalisé par Brancusi offre un cadre idéal pour l'organisation de différentes manifestations culturelles communautaires. L'ensemble d'art monumental créé par Constantin Brâncusi est accessible au public, pour qui l'on a créé certaines facilités, par exemple l'aménagement paysager du milieu environnant, qui met en valeur le coté artistique (Le Parc de la colonne , Le Jardin public, la Voie des Héros, Le Musée d'Art).
2006:
Brâncusiana - Colloque avec participation internationale "Brancusi 130" (Târgu Jiu, 17.02.2006 – 19.02.2006) :
- Symposium "L'Actualité de Brancusi",
- Exposition et lancement de livre et sur CD
- Décernement des prix "Brancusi"
- Voyage d'information a Hobita
- Visite de l'ensemble Monumental "La Voie des Héros"
2007:
Evenements organisés pour les 50 années qui se sont écoulées depuis le déces du grand artiste :
Le Mémorial Brâncusi - colloque international, pelerinage a la maison-musée de son village natal Hobita, un Te Deum a l'église en bois de Hobita, lancements de publications, spectacles, colloques (Hobita, 15.03.2007 – 17.03.2007) :
Organisateurs :
La Mairie de Târgu Jiu, Le Conseil local de Târgu Jiu, Le Département régional pour la Cultures, les Cultes et le Patrimoine Culturel National, Le Centre Culturel et d'Art Constantin Brâncusi
Echanges culturels et réseaux
Personnage central du mouvement artistique moderne, Constantin Brâncusi est considéré comme étant l'un des plus grand sculpteur du XXeme siecle. Ses oeuvres se font remarquer par l'élégance et la pureté de la forme et l'utilisation si sensible des matériaux, combinaison entre la simplicité de l'art populaire roumaine et le raffinement de l'avangarde parisienne. La verticalité, l'horizontalité, le poids, la densité; ainsi que l'importance accordée a la lumiere et a l'espace sont les traits caractéristiques de la création de Brâncusi. Son oeuvre a influencé profondément la conception moderne sur la forme en sculpture, peinture et dessin.
Sources et niveau de financement
Le budget du Conseil régional,
Le Ministere de la Culture et des Cultes, par l'intermédiaire du Plan National de Restauration
Activités entreprises/planifiées pour augmenter le profil et le caractere representative du site
Le Conseil Régional
2004-2005- Brâncusi on-line - Programme pour la transmission on-line des ouvres de Brancusi (La Mairie de la ville de Târgu Jiu - montant : 100 000)
2005-2007 - Mise en valeur, du point de vue paysager, des ouvres de Brancusi (La Mairie de la ville de Târgu Jiu, Le Centre de Culture Constantin Brâncusi - montant : 100 000)
- Târgu Jiu, capitale culturelle européenne - pays d'origine de la triade Constantin Brâncusi, Tudor Arghezi, Elvira Godeanu ( Mairie de la ville deTârgu Jiu et autres sources - valeur : 300 000 Euro)
Monumental Assembly "Calea Eroilor" [Heores Way], Tîrgu Jiu
Country
Romania
Region/province
Gorj
Name of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history.
Monumental Assembly "Calea Eroilor" [Heores Way], Tîrgu Jiu
Owner of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history
Council of Tîrgu Jiu Municipality
Public or private authorities responsible for the site or property (delegated management)
Council of Tîrgu Jiu Municipality, Ministry of Culture and Religious Affairs
Postal address
Calea Eroilor, no number
Geographic coordinates of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history
45°02'02"N, 23°16'29"E


View Larger Map
Reasons for listing
The assembly of modern monumental art at Tîrgu Jiu is a masterpiece of the human genius, created by one of the prominent promoters of the modern art. The assembly in Romania is the sole monumental art work of Constantin Brâncuºi already worldwide recognized as a masterpiece at the time of its conception (1935-1936).
Description of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history
The whole monumental assembly is an act of fealty paid to the heroes dead during the first world war.
The assembly components placed along the public traffic way called the ``Heroes Avenue``, measuring 1.5 km. and with a general orientation toward East-West.
Assembly components :
The Silence Table - placed in the Public Garden by Jiu river banks. Made of stone (a Bampotoc limestone clepsydra-shaped table) and encircled by 12 clepsydra-shaped chairs. Conception year: 1938
The Chairs alley - 30 stone-made, square clepsydra-shaped chairs, placed on both sides of the alley per three-pieces groups, connecting the group of the Silence Table to the Kiss Gate placed at the East, at the park entrance. Conception year:1937-1938
The Kiss Gate - is a large-size portal made of travertine. The "kiss" is the decorative model. Conception year:1937-1938
The Column - placed in the park bearing the same name is generally taken for the most important component of the assembly. It consists in a series of brass-plated cast iron modules (16 modules of 180x90x45 cm. each and two semi-modules, the total height being 29 m.) Conception year:1937-1938
History of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history
In 1935, the prime minister's wife, representing the Women National League of Gorj, asked Brancusi to build a memorial monument glorifying the heroes of Gorj dead during the first world war; only a 16-module column was erected. Later on, Brancusi added the monumental gate and further on a table and a group of chairs made of Bampotoc travertine.
Although achieved further on and missing stylistic analogies with the Column, the stone pieces have a symbolic relation with the Column, forming, altogether, a symbolically coherent assembly.
Between the moment Brancusi received the theme and the inauguration of the monument there elapsed a 3-year period during which Brancusi designed and even personally made parts of the assembly, in parallel with the project for an erotic-thanatic temple in India for the Maharajah of Indore.
The Kiss Gate was inaugurated on November 7, 1937, together with Peter and Paul Saint Apostles church, and the Column on October 27, 1938 when the whole assembly was inaugurated and blessed, immediately after the blessing of the memorial monument at Marasesti.
At present, the assembly made by Constantin Brîncusi is applied rehabilitation works for the assembly components and works intended to reveal their value within the site. The works initiated in 1995 lasted for 10 years, the restoration involving extensive works and needing special investments assured by governmental funds and loans granted by the World Bank.
System of protection of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history, if appropriate
Legislative status
Law of Historic Monuments, with further modifications
Enlisted with the Historic Monuments List for 2004, under code GJ-III-a-A-09465, Tîrgu Jiu Municipality, Calea Eroilor [Heroes Avenue]. 1937-1938
State of preservation of the site/object
The restoration and value-revealing works have created favorable premise to cultural exchanges intended to introduce the assembly into the European cultural lines.
Policy to promote and enhance the appreciation of the site/property (detail actions already performed and required)
Brancusi's assembly offers the ideal framework to cultural, community manifestations. The monumental art assembly created by Constantin Brâncuºi is accessible to the public who has been offered facilities by the landscape-refurbishment of the environment which stresses upon the artistic component (the Column park, the Public garden, the Heroes avenue, the Art Museum).
Action taken to enhance the cultural properties, monuments, natural and urban sites, or sites that have played a key role in European history, including site adaptation and visitor tools. Public accessibility policy.
At least three EU languages used for documents, signs etc.
Information provided: does the content promote an appreciation of the European identity of the site/object? Activities aimed at local visitors, and French and overseas tourists intended to strengthen the sense of European identity and citizenship? Does this programme promote the role played by the site/property in European history? Are these activities aimed at strengthening citizens' understanding of, and respect and support for, European heritage? Are cultural guides trained in European heritage available?
2006:
Brâncusiana - A Meeting with international participation "Brancusi 130" (Târgu Jiu, 17.02.2006 - 19.02.2006) :
- Symposium "Brancusi Actuality",
- Exhibition and book and CD presentation
- Awarding of "Brancusi" prizes
- Documentary travel to Hobita
- Visit to "Heroes Avenue" Monumental Assembly
2007:
Events dedicated to the great artist's 50-th memorial:
Brâncusi Memorial-an international meeting, pilgrimage to the museum-house of Hobiþa, his birth village, Te Deum at Hobita wood church, publications presentation, performances, meetings (Hobita, 15.03.2007 – 17.03.2007) :
Organizers :
Mayoralty of Târgu Jiu, Local Council of Târgu Jiu, County Department for Culture, Religious Affairs and National Cultural Patrimony, Culture and Art Centre Constantin Brâncusi
Cultural exchanges and networking
A central personality of the modern artistic movement, Constantin Brâncusi is recognized as one of the greatest sculptors of the XX-th century. His sculptures are remarked by their shape elegance and purity and by the sensitive way he made use of materials, combining the simplicity of the Romanian folk art with the Parisian vanguard subtlety. Verticality, horizontality, weight, density, as well as the importance granted to light and space is the special features of Brâncusi's creation. His work has deeply influenced the modern concept of the shape in sculpture, painting and drawing.
Sources and level of finance
Budget of the County Council, Ministry of Culture and Religious Affairs, through the National Plan of Restoring Budget and sources of finance for the conservation of the cultural properties, monuments, natural and urban sites, or sites that have played a key role in European history, and for the promotion strategy.
Activities taken/planned to heighten the profile and representativeness of the site
County Council
2004 - 2005- Brâncusi on-line - A program intended to transmit Brancusi works on-line (Mayoralty of Târgu Jiu Municipality - value 100 000)
2005-2007 - Revealing Brancusi's works value from the landscape point of view (Mayoralty of Târgu Jiu Municipality, Culture Centre Constantin Brâncusi - value 100 000) Târgu Jiu, European cultural chieftown – native land of the triad Constantin Brâncusi, Tudor Arghezi, Elvira Godeanu (Mayoralty of Târgu Jiu Municipality and other sources - value 300 000 Euro)
Links Endless Column