SHARE

Utile

Data introducerii: octombrie 2016
Organizatori: Institutul Naţional al Patrimoniului
Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj
Localitate: Cluj-Napoca
Anvergura: naţionalăColocviile Patrimoniului Cultural ImaterialInstitutul Naţional al Patrimoniului, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj organizează cea de-a XXII-a ediţie a Colocviilor Patrimoniului Cultural Imaterial.
Lucrările acestei sesiuni ştiinţifice naţionale vor avea loc în perioada 25 - 27 octombrie 2016, la Cluj-Napoca.

Tema ediţiei 2016 este Patrimoniul cultural imaterial - identitate, promovare, programe.
Pentru acest an subiectele propuse dezbaterilor sunt:
♦ Identitate şi continuitate - rolul comunitǎţilor
♦ Inventarul/registrul elementelor de patrimoniu cultural imaterial vii
♦ Promovarea patrimoniului imaterial - protecţie, vizibilitate, riscuri
♦ Exemple de bune practici de conservare şi promovare a culturii tradiţionale.

Programul cuprinde şi aplicaţia de teren, Cluj - valori de patrimoniu cultural imaterial, care propune participanţilor o întâlnire cu purtători şi păstrători de elemente de patrimoniu imaterial din judeţul Cluj.

Cu prilejul Colocviilor, Institutul Naţional al Patrimoniului va lansa DVD-ul multimedia Tradiţie şi actualitate în ceramica de Horezu, componentă a proiectului cu acelaşi titlu, finanţat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional în anul 2016.
Programul Colocviilor mai cuprinde: proiecţii de filme, lansări de carte, CD-uri şi DVD-uri de specialitate.

Deschiderea oficială va avea loc în data de 25 octombrie a.c., ora 17.00, la Sala de conferinţe a Hotelului UNIVERS T.

La această ediţie, alături de specialiştii Institutului Naţional al Patrimoniului, participă cercetători din cadrul Institutul de Cercetări Socio-Umane - Sibiu, Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, cadre didactice de la universităţile din Cluj, Sibiu şi Bucuresti, specialişti ai centrelor judeţene pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale/centrelor culturale din judeţele: Alba, Argeş, Cluj, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Ialomiţa, Suceava, cercetători şi muzeografi din judeţele Caraş-Severin, Cluj, Satu Mare, Sălaj şi Sibiu.
Persoane de contact: Oana Petrică - director adjunct, coordonator program
tel. mobil: 0744561860
Dr. Corina Mihăescu - cercetător şt. I, responsabil de proiect
tel. mobil: 0745011822.

 

Miercuri, 19.10.2016, ora 16:30,UAUIM, Sala Frescelor

Institutul Național al Patrimoniului vă invită la vernisajul expoziției ”Restauratori români: arhitectul Ștefan Balș (1902-1994)” și evocare a complexei activități în domeniul restaurării monumentelor istorice desfășurate de cel mai de seamă reprezentant al școlii românești de restaurare.

Evenimentele se desfășoară în cadrul Bienalei Naționale de Arhitectură BNA 2016.

Vorbitori: Ștefan Bâlici, Gheorghe Sion, Anca Filip (coordonator expoziție).  

 

Institutul Național al Patrimoniului continuă în acest an ciclul de proiecte culturale ”Restauratori români”, finanțat de Uniunea Arhitecților din România din Fondul ”Timbrul Arhitecturii”. ”Restauratori români” își propune să evoce, să readucă în actualitate și să pună în valoare opera înaintașilor arhitecți, cu contribuții majore la dezvoltarea domeniului protecției și restaurării monumentelor istorice, care au activat în cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice și al Direcției Monumentelor Istorice.  Cel mai recent proiect din acest ciclu este menit să evoce complexa activitate a arhitectului Ștefan Balș, cel care poate fi numit ”părintele școlii românești de restaurare”. În cele peste șase decenii de activitate, Ștefan Balș a restaurat mai mult de 50 de monumente și ansambluri istorice, este autorul a zeci de studii publicate în reviste de specialitate, a unor lucrări cu caracter monografic, a importante comunicări științifice și a format noi generații de arhitecți restauratori.

 

 

 

Proiectul cultural, care se desfășoară în perioada martie-noiembrie 2016, coordonator arh. Anca Filip, își propune cercetarea, reconsiderarea și punerea în valoare a operei lui Ștefan Balș, atât prin perspectiva practică cât și prin cea a discursului teoretic. Prin cercetarea, inventarierea și digitizarea bogatului fond documentar datorat arhitectului, proiectul va contribui și la salvgardarea și punerea în valoare a documentelor de arhitectură, care, printr-o largă promovare și difuzare va facilita accesul specialiștilor și a publicului larg interesat la arhiva de restaurare.

Între 7 și 16 octombrie, la Muzeul Unirii din Iași, veți putea vedea expoziția care prezintă opera arhitectului Ștefan Balș. Aceasta face parte din programul Simpozionului Internațional "Monumentul - tradiție și viitor".

De pe data de 19 va putea fi văzută și la București.

Miercuri, 5 octombrie, ora 10.00, Institutul Naţional al Patrimoniului organizează la Casa de Târgoveţ din Calea Şerban Vodă nr. 33, sector 4, Bucureşti o conferinţa de presă cu prilejul lansării apelurilor publice pentru:

o Propuneri de introducere a unor noi obiective în Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice

o Revizuirea Listei Indicative a României pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO


Cu prilejul conferinţei se va vizita Casa de Târgoveţ din Calea Şerban Vodă 33, monument istoric pe care INP doreşte să îl pună în valoare ca centru de informare pentru patrimoniu.

La conferinţă vor interveni:
Ştefan BÂLICI - Manager interimar al INP
Irina IAMANDESCU - Focal Point Pentru Convenţia Patrimoniului Mondial UNESCO, Director interimar al Direcţiei Cercetare Evidenţă
Iosef KOVACS - şef al Serviciului Patrimoniu Mondial


 


Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural (1972), acceptată de România prin Decretul nr. 187/1990, stabileşte că anumite bunuri din patrimoniul cultural prezintă o importanţă excepţională care necesită protejarea lor ca parte din patrimoniul mondial al întregii omeniri. Lista Patrimoniului Mondial, constituită odată cu adoptarea Convenţiei, conţine astăzi un număr de 1052 de poziţii dintre care 814 culturale, 203 naturale şi 35 mixte, înscrise prin decizie a Comitetului Patrimoniului Mondial.

Pentru a putea propune situri pentru înscriere în Lista Patrimoniului Mondial toate cele 165 state semnatare ale Convenţiei s-au angajat să pregătească liste indicative cu acele situri considerate ca având valoare universală excepţională, conform celor zece criterii stabilite prin Convenţie. Listele indicative sunt revizuite o dată la 10 ani şi sunt transmise către Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO fiind accesibile pe site-ul acestuia pentru a permite tuturor statelor o definire şi o armonizare a acestora pe baza strategiei UNESCO pentru o Listă a Patrimoniului Mondial reprezentativă, echilibrată şi credibilă.
Lista Patrimoniului mondial a fost deschisă pentru România cu înscrierea Deltei Dunării (1991) ca sit natural şi a fost continuată apoi cu înscrierea de situri culturale: Sate cu biserici fortificate din Transilvania (1993), Biserici din Moldova (1993, 2010), Mânăstirea Hurezi (1993), Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei (1999), Centrul Istoric Sighişoara (1999), Biserici de lemn din Maramureş (1999).
Lista Indicativă a României (http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/state=ro) este cea transmisă Centrului Patrimoniului Mondial - UNESCO în 1991 şi conţine informaţii succinte despre fiecare poziţie. Revizuirea sa este imperios necesară, în conformitate cu cerinţele Convenţiei care recomandă ca acest proces să aibă loc la fiecare 10 ani.
În ultimii 25 de ani Lista indicativă a României nu a fost revizuită pe fond, în ansamblul său, ci a fost doar completată în 2004 cu poziţia Centrul istoric al Sibiului şi ansamblul său de pieţe, în 2012 cu Satele istorice Hollókő şi Rimetea şi împrejurimile lor, ca extindere a poziţiei Hollókő (Ungaria), în 2015 cu Pădurile seculare de fag ale Carpaţilor ca extindere a seriei deja existente în Lista Patrimoniului Mondial (cu componente în Ucraina, Slovacia şi Germania) la care participă şi alte ţări europene şi în 2016 cu poziţia Peisajul Cultural Minier al Roşiei Montane. Aceste patru includeri în Lista indicativă au fost realizate în noul format cerut de UNESCO şi, împreună cu nominalizarea Ansamblului Monumental Calea Eroilor realizat de Constantin Brâncuşi la Târgu Jiu - dosar în curs, vor rămâne în lista indicativă nefiind supuse procedurii de revizuire.

Prin urmare, Institutul Naţional al Patrimoniului - INP, în urma consultării cu Ministerul Culturii şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor lansează atât Procedura si calendarul de revizuire cât şi Formularul privind propunerea unui sit sau a unor situri pentru Lista Indicativă.

Acest proces - participativ - de revizuire, răspunde cerinţelor UNESCO şi va reflecta, sperăm, cât mai obiectiv importanţa siturilor din România în context internaţional şi în relaţie cu alte liste indicative.

Proiectul de Listă Indicativă rezultat în urma acestui proces va fi prezentat de INP spre avizare Ministerului Culturii - Comisia Naţionale a Monumentelor Istorice şi Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor şi va fi transmis, în forma sa astfel amendată, Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO.

PROPUNERE de ÎNSCRIERE în LISTA INDICATIVĂ a ROMÂNIEI pentru LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL – UNESCO (doc)
PROCEDURA ŞI CALENDARUL DE REVIZUIRE A LISTEI INDICATIVE (pdf)
REVIZUIREA LISTEI INDICATIVE a României pentru înscrierea de situri în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO (pdf)

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă deschiderea sesiunii 2016 de evaluare a solicitărilor privind includerea unor noi obiective în Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR).


Apelul pentru propuneri are la bază normele specifice privind derularea PNR, propuse de INP, prezentate spre consultare publică, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi aprobate de Ministrul Culturii prin ordinul nr. 3765 / 16.09.2016. Documentul final, intitulat Norme metodologice privind elaborarea şi derularea Programului Naţional de Restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 743 / 23.09.2016.


Termen de depunere: 21 octombrie.


PNR
PNR 2016
Apel pentru propuneri

Scop
Utilitate
Urgenţe

 
Procedură

Condiţii de participare
Mod de evaluare
Calendar
Informaţii şi precizări suplimentarePNR 
Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR) este principalul instrument de finanţare, din fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii, a monumentelor istorice aflate în proprietatea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale şi a cultelor religioase.

Finanţarea monumentelor istorice aflate în proprietate privată, alta decât a cultelor religioase, nu poate fi asigurată prin PNR, ci printr-un mecanism distinct, reglementat prin HG. 1430 / 2003, cu finanţare de la bugetul de stat sau al autorităţilor locale.

Anual se finanţează prin PNR proiectarea, execuţia, dirigentarea şi asistenţa tehnică de specialitate necesare pentru realizarea lucrărilor de protejare, conservare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice incluse în program.

PNR 2016 
În cursul anului 2016 au fost alocate, la propunerea INP, fonduri pentru proiectare şi pentru executare de lucrări la obiective aflate deja în PNR. S-a asigurat finanţarea la nivelul maxim posibil, în funcţie de planificarea şi eşalonarea lucrărilor, dar şi de capacitatea de execuţie a tuturor şantierelor deschise care nu au avut probleme în derulare. S-a asigurat, de asemenea, finanţarea necesară pentru proiectare la obiectivele fără documentaţie tehnico-economică şi pentru actualizarea documentaţiilor tehnico-economice în cazurile în care aceasta a fost necesară.

Fondurile au fost alocate în trei etape, astfel: PNR 2016 - I, aprobat de Ministrul Culturii în data de 15.03.2016, cuprinde alocări pentru toate şantierele în curs, care la data stabilirii bugetului pentru PNR nu aveau probleme în derulare - probleme tehnice, blocaje administrative, litigii. PNR 2016 - II, aprobat de Ministrul Culturii în data de 10.06.2016, cuprinde alocări pentru proiectare şi execuţie la obiective existente în PNR, care necesită achiziţie publică. PNR 2016 - III, aprobat de Ministrul Culturii în data de 19.09.2016, cuprinde realocări pentru şantierele în curs, în funcţie de capacitatea de realizare a lucrărilor în fiecare caz în parte şi alocări pentru proiectare sau actualizare de proiecte pentru monumente aflate în PNR.

Având în vedere numărul mare de obiective deja înscrise în PNR şi lipsa unor norme specifice privind modul de selecţie şi introducere în program a unor obiective noi, fondurile disponibile pentru anul în curs au fost repartizate până în prezent exclusiv pentru obiective aflate deja în PNR.

Apelul pentru propuneri 
Ca urmare a aprobării normelor specifice privind derularea PNR, INP lansează prezentul apel, pentru propuneri privind finanţarea de noi obiective.
Scop 
Scopul procedurii de evaluare, aşa cum a fost aceasta propusă de INP şi aprobată de Ministrul Culturii, este de a dirija fondurile alocate în fiecare an de la bugetul de stat către monumentele care sunt în acelaşi timp cele mai valoroase şi cele mai periclitate. Procedura de evaluare prevăzută în norme urmăreşte ierarhizarea monumentelor istorice propuse spre finanţare, pentru a putea în final aloca fondurile cât mai raţional şi eficient, în condiţiile perpetuei sub-finanţări a domeniului patrimoniului cultural.
Utilitate 
Rezultatul procedurii de evaluare - lista monumentelor ordonate în funcţie de punctajul acordat - va servi ca instrument de planificare a necesarului de fonduri pentru anul următor. Astfel, rezultatul evaluării, transpus în termeni financiari, va fi înaintat Ministerului Culturii pentru a servi ca bază pentru planificarea bugetară.
Rezultatul evaluării nu reprezintă un angajament de finanţare. După alocarea de către Ministerul Culturii a bugetului PNR pentru anul următor, în lista ierarhizată rezultată în urma evaluării se va trasa linia de departajare dintre monumentele istorice finanţate şi cele nefinanţate.
Urgenţe 
Excepţie de la cele prezentate fac doar monumentele propuse pentru finanţare în regim de urgenţă, pentru care se primesc cereri la orice moment din an şi se evaluează imediat.

Procedura de evaluare 
Condiţii de participare 
Pot fi propuse pentru înscrierea în PNR imobile care au statut de monument istoric - clasate individual sau parte a unui ansamblu sau sit clasat - care se află în proprietatea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale (judeţ, comună, municipiu, oraş) sau a cultelor religioase recunoscute.
Solicitările pot fi înaintate de proprietari sau administratori legali ai imobilelor.
Nu pot depune solicitări pentru includerea în PNR proprietarii / administratorii care au încălcat prevederile unui alt protocol privind finanţarea din fondurile gestionate de INP pentru restaurarea monumentelor istorice.
Mod de evaluare 
Propunerile primite până la data limită anunţată vor fi evaluate de o comisie de specialitate, pe baza criteriilor cuprinse în Anexa 1 la Normele PNR. Rezultatele vor fi comunicate solicitanţilor şi vor fi publicate pe site-ul INP.
Calendar 
Propunerile pentru introducerea de noi obiective în PNR pot fi transmise până la data de 21 octombrie a.c., ora 14.00.
În cazul în care documentaţiile primite nu sunt complete, se vor cere completări, care vor putea fi depuse până la data de 28 octombrie a.c., ora 14.00.
Rezultatele evaluării propunerilor de noi obiective vor fi comunicate solicitanţilor şi vor fi afişate pe site-ul INP în data de 4 octombrie a.c. Pentru contestarea evaluării, solicitanţii se pot adresa INP într-un interval de trei zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor evaluării.
Lista finală cuprinzând rezultatul evaluării solicitărilor primite se va publica pe site-ul INP la data de 11 noiembrie a.c. Lista va fi transmisă Ministerului Culturii, pentru a fundamenta alocarea bugetară pentru PNR 2017.


Etapă

solicitare iniţială

termen

observaţii
1. depunere solicitări 21.10.2016 prin poștă sau depunere directă la sediul INP
2. completări 28.10.2016 idem
3. rezultat evaluare 04.11.2016 publicat pe site INP
4. contestare 09.11.2016 prin poștă sau depunere directă la sediul INP
5. rezultat final 11.11.2016 publicat pe site INP


Informaţii şi precizări suplimentare 
Se acceptă spre evaluare doar solicitările care respectă cerinţele de eligibilitate prezentate în Normele PNR - art. 5.
Pentru finanțarea serviciilor de proiectare așa cum sunt definite în art. 10, alin. 1 este necesara "lista, însușită de către solicitant, a elementelor de temă de proiectare, alcătuită pe baza conținutului-cadru minimal de INP". Documentul poate fi descărcat aici (link).
Invităm toţi solicitanţii să consulte cu atenţie Normele PNR înainte de a înainta orice documentaţie către INP, pentru a se asigura că respectă cerinţele prevăzute de acestea.
Pentru orice informaţii suplimentare şi precizări faţă de cele prezentate în anunţ şi în Norme, vă rugăm să vă adresaţi secretariatului PNR, la următoarele adrese:

Secretariat PNR
Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, Sect. 4, Bucureşti

Persoană de contact:

conf. dr. arh. Petru Mortu
consilier pentru restaurare şi PNR
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
tel: 021-336.60.73

Norme de prevenire și stingere a incendiilor

Ministerul Culturii, 1999

(pdf)

Ministerul Culturii a publicat spre dezbatere publică Proiectul Ordinului pentru aprobarea normelor metodologice privind elaborarea și derularea Programului Naţional de Restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., până la data 06.09.2016.

http://cultura.ro/page/407