SHARE

Utile
Institutul Naţional al Patrimoniului

CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat în zilele de 12.08.2016 și 19.08.2016 la Institutul Național al Patrimoniului. (pdf)

 

Cerere tip conform Legii nr. 544/2001 (doc)

Reclamaţie administrativă conform Legii nr. 544/2001, model 1 (doc)

Reclamaţie administrativă conform Legii nr. 544/2001, model 2 (doc)

 

Andrei Vasile, 2015, 20162016 rectificare

Bâlici Ștefan, 2015, 2016

Burlacu Anișoara, 2015, 2016, 2016

Miu Cosmin Alexandru, 2016

Dobrotescu Mircea, 2015, 2016, 2016 rectificare

Ezer Alexandra Mihaela, 2015, 2016

Filip Anca, 2015, 2016. 2016 rectificativă

Floricica Luana Roxana, 2015, 2016

Gavriluțiu Elena, 2015, 2016

Irina Iamandescu, 2015, 2016

Ioana Maria Victoria, 2016

Ionescu Mihai, 2016

Iordan Adrian, 2015, 2016,2016

Iosipescu Raluca Georgeta, 2015, 2016

Iosipescu Sergiu, 2016

Istrate Marian, 2015, 2016, 2016, 2016 rectificativă

Kovacs Iosef, 2015, 2016

Luculescu Dalvina, 2015

Lupu Emil, 2015

Mihai Daniela, 2015, 2016

Mihăescu Corina, 2015, 2016

Negrea Lidia Gabriela, 2015, 2016

Nicolae Gabriela Claudia, 2016, 2017 încetare activitate

Nițulescu Florin, 2015, 2016, 2017

Petrica Oana Gabriela, 2015, 2016, 2016 rectificată 

Saidac Alin, 2015, 2016

Sandu Ciprian, 2015, 2016, 2016, 2016 rectificativă

Savu Camelia, 2015, 2016, 2016 rectificativă

Strainu Marius Cristian, 2016

Șandric Bogdan, 2015, 2016, 2016 rectificativă

Tobă Cristiana, 2015, 2016

Tulai Gabriela, 2015, 2016

Trăistaru Maria, 2015, 2016

Țințăreanu Alexandra, 2015, 2016, 2016 rectificatică

Udrea Florentina, 2015, 2016

Victor Mihai, 2015, 2016

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE, cu fonduri din BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ÎN ANUL 2016 (xlsx)

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE, cu fonduri din BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ÎN ANUL 2015 (xlsx)

Contracte achiziții publice (arhivă zip, 80 MB)

 

Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016 (pdf)

Bilanț 2015 (pdf)

Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; (ROF, format pdf)
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; (link)
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public
 Art. 22
(1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2)Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4)Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
Art. 7
 (1)Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
(2)Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
(3)Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.
Norme Metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
Art. 16 Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, şi anume:
a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost indentificată în acest termen;
b) 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului."

În lucru

Numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001: Nume responsabil
Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001 (descarcă pdf)
Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă (refuz şi netrimitere în termen legal) (descarcă pdf)
Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie. (descarcă pdf)
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001 (descarcă pdf)