SHARE

Utile

Proiect AFCN din aria tematică “Patrimoniul cultural material“ - Monumente şi Eroi - Memoria Marelui Război. Proiect Pilot (Jud. Ilfov)

Proiectul a avut ca rezultate:
• Inventarierea monumentelor şi obiectivelor dedicate Primului Război Mondial din Judetul Ilfov - realizarea a 76 de fise de monument şi fişe de obiectiv comemorative, memorial- funerare

ilfov1

 

ilfov2
 

• Hartă interactivă şi bază de date excel cu 76 de obiective - monumente istorice si obiective comemorative dedicate Primului Război Mondial,
• Realizarea unui site bilingv, cu cele 76 de opere comemorative si memorial funerare şi fisele de monument - www.marelerazboi-jud.ilfov.ro

 

ilfov4

ilfov3

 

• Realizarea şi promovarea unor trasee istorico-turistice cu bicicleta sau pietonal de cca 20"-90", în localităţile din judeţul Ilfov în care monumentele comemorative şi de arhitectură sunt numeroase (9 trasee)
• 6 obiectivele comemorative, memorial-funerare propuse pentru clasare, ca urmare a evaluării lor conform criteriilor de clasare a monumentelor istorice cuprinse in Ordinul 2260/2008 privind Normele metodologice de clasare a monumentelor istorice

 

ilfov5


• storytelling- panouri expo cu detalii din viaţa unor eroi din primul război mondial- fotografii, jurnal de război, scrisori de pe front, etc.

 

ilfov6

• Vernisaj expoziţie 09 Iunie 2016 (18 panouri expoziţionale - 1 panou prezentare, 15 panouri cu monumente (26 obiective) dedicate Primului Război Mondial, 2 panouri dedicate eroilor - tellystoring) şi masa rotunda - Primăria Buftea şi procesiune comemorativă la Crucea Eroilor din Primul Război Mondial din Buftea (depunere coroane flori)

 

ilfov7


• Expozitie Muzeul Naţional Cotroceni - Salonul Cerchez (15 iulie-29 august 2016)

 

ilfov8

 

• Expoziţie Palatul Culturii Iaşi, Muzeul Catedralei Mitropolitane Iaşi - Sala Ofranda (1 septembrie-10 octombrie 2016)

 

ilfov9

 


• Vernisaj Expozitie 10 noiembrie 2016 [10 noiembrie 2016 - 13 ianuarie 2017] (20 panouri expoziţionale - 1 panou prezentare, 15 panouri cu monumente (26 obiective) dedicate primului Război Mondial, 2 panouri dedicate eroilor, 2 panouri dedicate familiei Bibescu- print aviator George Valentin Bibescu) şi masa rotundă - Palatul Mogoşoaia -Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, procesiune comemorativă la Crucea Eroilor din Primul Război Mondial din Mogoşoaia, la cavoul familiei Bibescu şi la mormântul printului aviator G. V. Bibescu la biserica Sf. Gheorghe din cadrul complexului Mogoşoaia (depunere coroane flori).

• lansare WEB site ediţie bilingvă (româno-engleză): http://marelerazboi-ilfov.ro
• Vernisaj Expozitie (15 panouri expoziţionale) şi masa rotundă Fetesti Casa de Cultură - Muzeul Judeţean Ialomiţa.

 

ilfov10

Institutul Naţional al Patrimoniului a continuat, în anul 2016, ciclul de proiecte culturale "Restauratori români", coordonator arh. Anca Filip, finanţat de Uniunea Arhitecţilor din România din Fondul "Timbrul Arhitecturii",menit să evoce, să readucă în actualitate şi să pună în valoare opera înaintaşilor arhitecţi, cu contribuţii majore la dezvoltarea domeniului protecţiei şi restaurării monumentelor istorice, care au activat în cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice şi al Direcţiei Monumentelor Istorice, cu un proiect menit să evoce complexa activitate a arhitectului Ştefan Balş, cel care este pe drept numit "părintele şcolii româneşti de restaurare". În cele peste şase decenii de activitate, Ştefan Balş a restaurat peste 50 de monumente şi ansambluri istorice şi a format noi generaţii de arhitecţi restauratori. El este autorul a numeroase studii şi cercetări publicate în reviste de specialitate, a unor lucrări cu caracter monografic, a importante comunicări ştiinţifice.
Proiectul cultural şi-a propus cercetarea, aducerea în actualitate şi punerea în valoare a operei lui Ştefan Balş, atât prin perspectiva practicii de restaurare cât şi prin cea a discursului teoretic. Prin cercetarea, inventarierea şi digitizarea bogatului fond documentar datorat arhitectului, aflat în arhiva şi biblioteca Institutului Naţional al Patrimoniului, fondurile Comisiunii Monumentelor Istorice şi Direcţiei Monumentelor Istorice, care includ şi o donaţie de documente făcută de arhitect către arhiva institutului la începutul anilor `90, proiectul contribuie şi la salvgardarea şi punerea în valoare a documentelor de arhitectură, care, printr-o promovare şi difuzare adecvate, facilitează accesul specialiştilor şi a publicului larg interesat la arhiva de restaurare. Materialul digitizat este încărcat pe pagina web a proiectului cultural www.stefan-bals.ro.

Ciclul "Restauratori români" a debutat în anul 2014, printr-un proiect dedicat evocării complexei activităţii desfăşurate de arhitectul Horia Teodoru (1894-1976), în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice www.horia-teodoru.ro. Anul 2015 a fost dedicat arhitectului Ion D. Trajanescu (1875-1964) www.trajanescu.ro.  

ANEXA NR.1.16.LA REGULAMENTCentralizator cu rezultatele finale
La concursul organizat în zilele de 26.01.2017 şi 01.02.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Rezultat
Admis/Respins
1 Călin Valentin Florentin Referent de specialitate-Compartiment informaţii clasificate 94 puncte 95 puncte 94,5 puncte Admis


Afişat astăzi, 8 februarie 2017 ora 10,00.Cristina Aura NEAGU - Secretar

 

EXPOZIȚIA ”RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ȘTEFAN BALȘ (1902-1994)” LA TIMIȘOARA

În perioada 16 februarie – 1 martie 2017, la Casa Artelor, str. Augustin Pacha nr. 8, Timișoara, va fi prezentată expoziția ”Restauratori români: arhitectul Ștefan Balș (1902-1994)”, realizată de Institutul Național al Patrimoniului în cadrul proiectului cultural cu același nume, finanțat de Uniunea Arhitecților din România din fondul ”Timbrul Arhitecturii” în anul 2016.

Vernisajul va avea loc joi 16 februarie 2017, ora 18.00. Organizatori: Filiala Timiș a Uniunii Arhitecților din România și Direcția Județeană pentru Cultură Timiș.  

ANEXA NR.1.16.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU

La concursul organizat în zilele de 26.01.2017 şi 01.02.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Rezultat
Admis/Respins
1 Călin Valentin Florentin Referent de specialitate-Compartiment informatii clasificate 95 de puncte Admis


Contestaţiile cu privire la rezultatul interviului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 03.02.2017, ora 10.00.
Afişat astăzi 02.02.2017, ora 10.00


SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU
 

Printr-un anunț de ultimă oră am fost informați cu privire la prelungirea termenului de depunere la Comisia Europeană a propunerilor statelor membre pentru sesiunea de selecție 2017 a Mărcii Patrimoniului European, până pe data de 31 martie 2017.

În consecință, termenul de depunere a dosarelor de candidatură pentru preselecția la nivel național a fost prelungit până pe data de 1 martie 2017, ora 16:00. Facem precizarea că aceasta nu se consideră data poștei, ci data înregistrării dosarului la INP.  

ANEXA NR.1.14.LA REGULAMENT

CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE

La concursul organizat în zilele de 26.01.2017 şi 01.02.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Rezultat
Admis/Respins
1 Călin Valentin Florentin Referent de specialitate-Compartiment informatii clasificate 94 de puncte Admis


Interviul va avea loc în data de 01.02.2017 , ora 10.00.
Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 30.01.2017, ora 10.00.
Afişat astăzi 27.01.2017, ora 10.00
SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU
 

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă lansarea, la nivel naţional, a acţiunii Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european, conform Deciziei nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011. INP este coordonatorul naţional al procesului de selecţie, desemnat prin Ordin al ministrului Culturii.
Marca patrimoniului european este o iniţiativă menită să aducă în atenţia publicului şi în special a tineretului european valorile fundamentale europene, elementele comune de istorie şi cultură ale patrimoniului cultural care contribuie la consolidarea sentimentului de apartenenţă la Uniune şi a dialogului intercultural.
Acordarea mărcii la nivel european se desfăşoară o dată la doi ani şi fiecare stat membru al Uniunii poate transmite Comisiei Europene două cadidaturi de situri.

În ţara noastră, preselecţia naţională pentru sesiunea de selecţie europeană 2017 se va derula după următorul calendar:
1. Lansarea apelului la candidatură: decembrie 2016;
2. Primirea dosarelor de candidatură: decembrie 2016 - 31 ianuarie, ora 16:00;
3. Evaluarea candidaturilor: 1 - 17 februarie 2016;
4. Afişarea rezultatelor: 20 februarie 2016;
5. Transmiterea a maximum două candidaturi preselectate către Comisia Europeană: 23 februarie - 1 martie 2017.

Punem la dispoziţia siturilor care doresc să candideze următoarele documente:
- Regulamentul privind procedura de preselecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european (pdf);
- Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (ro) (pdf);
- Orientări pentru siturile candidate (ro) (pdf);
- Formular de cerere pentru situri (ro) (doc);
- Formular de cerere pentru situri (en) (doc);
- Formular de gardă - sit tematic naţional (ro) (doc);
- Formular de gardă - sit tematic naţional (en) (doc);
- Formular de gardă - sit transnaţional (ro) (doc);
- Formular de gardă - sit transnaţional (en) (doc);
- Raportul juriului european 2015 (en) (pdf).
Până în acest moment, au primit Marca patrimoniului european 29 de situri din Austria, Belgia, Olanda, Franţa, Italia, Germania, Estonia, Grecia, Ungaria, Croaţia, Republica Cehă, Spania, Portugalia, Polonia, Lituania, Slovenia.
Subliniem importanţa respectării tuturor criteriilor de eligibilitate (dimensiunea europeană, proiectul şi planul de lucru), aşa cum sunt detaliate în documentele oficiale ale Comisii Europene. Precizăm, de asemenea, că sunt de mare interes, prin exemplificarea modului de evaluare şi de selectare la nivel european, rapoartele juriului de experţi independenţi din sesiunile anterioare pe care Comisia Europeană le-a pus la dispoziţia statelor membre la adresa de web: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/apply_en . Dintre acestea, deosebit de util este raportul pentru anul 2015 care conţine explicaţii ale criteriilor şi recomandări pentru candidaturile viitoare graţie experienţei dobândite în sesiunile precedente de selecţie.
Dosarele de candidatură se depun atât în format de hârtie cât şi în format electronic la secretariatul Institutului Naţional al Patrimoniului din str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti, până la data de 31 ianuarie 2017, ora 16.00.
Dosarele trebuie să conţină borderou de documente şi pot fi transmise şi prin intermediul Poştei Române sau a unei firme de curierat, cu confirmare de primire. Formularele de cerere, atât în limba română cât şi în limba engleză, trebuie să fie în câte două exemplare originale, conform modelului de borderou anexat (doc).
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 

<Notă>:
În anul 2006, o iniţiativă interguvernamentală stabilită prin consensul Spaniei, Franţei şi Ungariei, la care a aderat şi România, a pus bazele conceptului de Marcă a Patrimoniului European. În cadrul acestei iniţiative patru situri din România au primit dreptul de a purta Marca - Ateneul Român şi Palatul Cantacuzino, municipiul. Bucureşti; Cetatea Histria din judeţul Constanţa şi Ansamblul „Calea Eroilor" de la Târgu Jiu, judeţul Gorj.
Începând cu anul 2011, Marca Patrimoniului European a devenit acţiune a Uniunii Europene rezultând însă noi seturi de criterii, norme procedurale şi un nou calendar pe care toate statele membre trebuie să le respecte, atât pentru siturile nominalizate anterior cât şi pentru noile candidaturi.


 

ANEXA NR.1.2.LA REGULAMENT

CENTRALIZATOR

cu rezultatele selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în zilele de 26.01.2017 şi 01.02.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins
1 CĂLIN Valentin-Florentin 246/16.01.2017 Referent de specialitate - Compartiment informaţii clasificate Admis


Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 23.01.2017, ora 10.00.

Afişat astăzi 20.01.2017, ora 10.00


SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU

Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi şi Palas Mall - Iaşi, organizează cea de-a II-a etapă a expoziţiei naţionale „Icoana - credinţă şi tradiţie", ediţia a III-a.
Prima etapă s-a desfăşurat în perioada 15 decembrie 2016 - 16 ianuarie 2017 la Bucureşti, în parteneriat cu Teatrul Naţional "I.L.Caragiale" Bucureşti.

Proiectul actual este şi o modalitate de promovare a meşterilor iconari, păstrători ai acestui străvechi meşteşug artistic.
Expoziţia deschisă la Iaşi reuneşte o selecţie dintre cele mai frumoase icoane pe sticlă şi pe lemn, lucrate de apreciaţi creatori populari din România, între care: laureatul titlului de Tezaur Uman Viu - Nicu Muntean, Maria Colhon, Daniela Turlea şi Daniela Anca (Alba), Mihaela Bădescu, Paul-Tiberiu Botescu, Cecilia Florică Cişmaşu, Stela Costache, Fabian Gavriluţiu, Suzana Nicoleta Ilie, Maria Măciucă, Iulian Mîţă, Cristina Pui (Bucureşti), Valentina Acasandrei, Gheorghe Ciobanu şi Silvica Săcăleanu (Iaşi), Gabriela Arsene, Denisa Dănilă, Doina Fleşariu, Ioana Gruianu, Andrada Matei, Elena Popa, Andreea Sava, Maria Voicu (Ilfov), Nicolai Nestor (Prahova), Ana Negoiţă şi Ioana Negoiţă (Sibiu), Mioara Plopa-Comănescu (Vâlcea).

La Iaşi, vernisajul va avea loc joi, 19 ianuarie, ora 17.00, iar expoziţia va fi deschisă în perioada 19 ianuarie - 6 februarie 2017, la Palas Mall - Sala Atrium.

Parteneri:

◊ Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi
◊ Palas Mall - Iaşi