SHARE

Utile


PROTOCOL DE COLABORARE
pentru verificarea valorii culturale a elementelor aparţinând patrimoniului neclasat (mobil, imobil şi imaterial) care fac obiectul solicitărilor de finanţare prin Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi a calităţii proiectelor prin prisma respectării principiului păstrării autenticităţii elementelor valoroase din punct de vedere cultural

Obiectul Protocolului
Prezentul Protocol stabileşte cadrul juridic, administrativ şi tehnic in temeiul căruia DGDR-AM PNDR, AFIR şi INP vor colabora pentru verificarea valorii culturale a elementelor aparţinând patrimoniului neclasat (mobil, imobil şi imaterial) care fac obiectul solicitărilor de finanţare prin Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii), sub-măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locala (sM 19.2) şi sub-măsura 19.3 Pregatirea şi implementarea activitaţilor de cooperare ale Grupului de Acţiune Locală (sM 19.3) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) şi a calităţii proiectelor finanţate prin prisma respectării principiului autenticităţii elementelor valoroase din punct de vedere cultural.

Pentru proiectele aferente Măsurii 19, sM 19.2 şi sM 19.3, finanţate prin PNDR, care presupun
lucrări de conservare, restaurare şi reabilitare a constructiilor şi amenajărilor cu valoare culturală sau alte lucrări de punere în valoare a bunurilor aparţinând patrimoniului neclasat (mobil, imobil şi imaterial), altele decat cele pentru care, potrivit legislaţiei în vigoare este necesar un aviz, INP va evalua şi certifica, dupa caz, conformitatea proiectului pentru care se solicita finanţare cu respectarea principiului păstrării autenticităţii şi integrităţii elementelor valoroase din punct de vedere cultural. Documentul de certificare - Anexa nr. 2 - va fi întocmit conform criteriilor tehnice stabilite în cuprinsul Anexei nr. 1 la prezentul Protocol. În calitatea sa de evaluator extern, INP detine şi prerogativa de a formula recomandări în vederea îmbunătăţirii calităţii proiectului ce se doreşte a fi implementat. Continutul documentatiei supuse evaluarii şi certificării va fi stabilit de INP, va fi publicat pe site-ul institutului şi va fi adus la cunoştinţă solicitanţilor.
INP emite documentul de certificare menţionat la pct. 4.1.1 . dupa analizarea documentaţiei pusă la dispoziţie de solicitanţi şi verificarea respectării criteriilor tehnice stabilite, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea documentatiei. Solicitanţii var depune documentaţia atât în format tipărit (la sediul INP sau prin poştă/curier), cat şi in format electronic (e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.)
La solicitarea Agenţiei pentru Finanţarea lnvestiţiilor Rurale, INP va face verificări privind
menţinerea, în perioada de implementare şi monitorizare a proiectelor contractate, a criteriilor tehnice pe baza cărora au fost emise certificatele menţionate la pct. 4.1.1. INP va informa Agenţia pentru Finanţarea lnvestiţiilor Rurale asupra rezultatelor acestor verificări.

Criterii tehnice pentru verificarea valorii culturale a elementelor aparţinând patrimoniului neclasat
(mobil, imobil şi imaterial) care fac obiectul solicitărilor de finanţare pentru stabilirea conformităţii solicitărilor de finanţare (etapa eliminatorie):

 

Valoarea culturală a

obiectului aparținând patrimoniului neclasat

- etapă eliminatorie -

1. Autenticitatea formei/manifestării de cultură locală

Da/Nu

Observații

2. Reprezentativitatea

pentru cultura locală/în cadrul comunității

Da/Nu

 

3. Capacitatea de

influență/favorizare a

prezervării și dezvoltării

specificului cultural local

Da/Nu

 

Evaluarea culturală a proiectului

- Etapa de îndrumare metodologică -

1. Întemeierea pe resurse culturale locale

Măsuri propuse a fi implementate în vederea acordării finanțării

2. Păstrarea integrității și specificului local

Măsuri propuse a fi implementate în vederea acordării finanțării

3. Păstrarea materialelor și a tehnicilor tradiționale locale – în cazul intervențiilor asupra imobilelor

Măsuri propuse a fi implementate în vederea acordării finanțării

 

Descarcă protocolul în format pdf

 

Fundaţia Academia Civică organizează anual un eveniment comemorativ al victimelor represiunii comuniste, intitulat Ziua Memoriei - Ziua Porţilor Deschise, la Sighetu Marmaţiei în judeţul Maramureş, cu prilejul sărbătorii creştine a Înălţării Domnului şi a celei profane de omagiere a eroilor naţionali.
Anul acesta, în ziua de 17 Mai, evenimentelor obişnuite li s-a alăturat un moment inedit, acela de dezvelire a plăcii Mărcii patrimoniului european. Pe artera pietonală din faţa Memorialului Sighet s-a desfăşurat o scurtă ceremonie în prezenţa unor personalităţi ale vieţii social-culturale contemporane: Ana Blandiana, co-fondatoare împreună cu Romulus Rusan a Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei în anul 1993, Nicolae Noica, Mihai Şora, a autorităţilor locale, reprezentate prin primarul Municipiului Sighetu Marmaţiei, Horia Vasile Scubli, a primului director al Memorialului Sighet, Gheorghe Bîrlea, precum şi a unor foşti deţinuţi politici şi rude ale victimelor.

Acolo, două plăci care atestă noul statut de notorietate europeană al Memorialului atrag atenţia trecătorilor şi a vizitatorilor muzeului cu următoarea descriere, în limbile română şi engleză:
"Memorialul Sighet oferă o perspectivă asupra represiunii comuniste în Europa de-a lungul secolului XX, inclusiv asupra morţilor şi suferinţelor cauzate atât în interiorul, cât şi în afara zidurilor închisorii. El este înscris în lista siturilor patrimoniului european al Uniunii Europene datorită rolului important pe care l-a jucat în istoria şi în cultura Europei. EUROPA ÎŞI ADUCE AMINTE!".
Memorialul Sighet a primit oficial Marca patrimoniului european în luna martie 2018 alături de alte 8 situri din state membre europene şi reprezintă primul din România căruia Uniunea Europeană îi oferă această distincţie.
În mod particular, Memorialul Sighet se alătură mărturiilor care tratează tema tulburătoare a distrugerilor de vieţi omeneşti produse de regimurile totalitare ale secolului XX şi care îşi asumă prin natura activităţii lor, rolul didactic de perpetuare a memoriei istorice, pentru generaţii prezente şi viitoare.
Menirea Memorialului de la Sighetu Marmaţiei, primul de acest fel din lume, este însă cel mai grăitor şi poetic exprimată de însăşi fondatoarea sa, Ana Blandiana, prin cunoscutul său motto: "Atunci când justiţia nu reuşeşte să fie o formă de memorie, memoria însăşi poate fi o formă de justiţie".  


Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, organizează Consfătuirea naţională a directorilor din instituţiile naţionale şi judeţene din domeniul culturii tradiţionale şi al patrimoniului cultural imaterial, ediţia a XIII-a, în perioada 12-14 iunie 2018, la Iaşi.

La această ediţie partenerii noştri sunt Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi şi Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi - Muzeul Etnografic al Moldovei.

Proiectul, iniţiat în anul 2006, face parte din programul naţional de coordonare metodologică şi se adresează directorilor şi specialiştilor din instituţiile naţionale şi judeţene din domeniul culturii tradiţionale şi patrimoniului cultural imaterial. Evenimentul constituie un prilej de dialog direct privind probleme actuale din sfera managementului cultural şi al salvgardării patrimoniului cultural imaterial şi cuprinde patru sesiuni, desfăşurate sub genericul Cultură tradiţională şi patrimoniu cultural imaterial - reglementări şi programe prioritare.
Lucrările consfătuirii vor avea loc în sala de conferinţe a Muzeului Etnografic al Moldovei - Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi.

Persoane de contact: - I N P - Bucureşti: Oana Gabriela Petrică
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
- CJCPCT- Iaşi: Adrian Ardeleanu
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.


Informaţii suplimentare: I N P - Bucureşti: 021 336 60 73, int.107, 115
CJCPCT - Iaşi : 0232 256 040. 


Comunicat de presă
Bucureşti, 07.06.2018

Institutul Naţional al Patrimoniului, Primăria Constanţa şi Asociaţia ARCHÉ organizează, pe data de 9 iunie 2018, conferinţa "Conservarea şi reactivarea patrimoniului construit", eveniment corelat cu includerea Cazinoului din Constanţa în programul Europa Nostra "7 Most Endangered"(7ME).

Date utile:
Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, Piaţa Ovidiu nr.12,
9 iunie 2018, ora 10:00
Participarea este gratuită pe baza înscrierii. 

Reunind experţi internaţionali în domeniul conservării patrimoniului construit şi finanţărilor europene, evenimentul va aduce în atenţia publicului exemple de bune practici în care patrimoniul a redevenit o resursă identitară şi economică pentru comunitate, precum Muzeul şi atelierul lui Victor Horta din Bruxelles, Sinagoga din Subotica, precum şi alte exemple din Olanda şi România.
Conferinţa va aborda, în prima parte, tema Protejării patrimoniului construit Art Nouveau. Astfel, despre restaurarea casei şi atelierului lui Victor Horta, punând accent pe impactul cercetărilor preliminare asupra planului general de conservare, va vorbi doamna Barbara Van der Wee, arhitect specializat în conservarea, restaurarea şi revitalizarea patrimoniului, profesor şi director de programe al Centrului internaţional pentru conservarea clădirilor şi oraşelor istorice "Raymond Lemaire" din cadrul KULeuven din Belgia. De asemenea, reprezentantul Europa Nostra Serbia, doamna arhitect Viktorija Aladžić, va prezenta procesul de revitalizare a Sinagogii din Subotica din ultimii 40 de ani, culminând cu includerea clădirii în programul "7 Most Endangered". Viktorija Aladžić este profesor asistent la Facultatea de Inginerie Civilă din Belgrad şi director al Departamentului de Urbanism şi Arhitectură. Peter Bond, inginer britanic şi expert Europa Nostra, va dezbate problemele şi dificultăţile întâlnite de-a lungul timpului în programul "7 Most Endangered". Acestea vor fi ilustrate prin două studii de caz - Mănăstirea Setubal şi Bisericile de lemn din Transilvania şi Oltenia. Prezentările vor fi urmate de o scurtă discuţie, moderată de Irina Iamandescu, preşedinte ICOMOS România şi director adjunct al Institutului Naţional al Patrimoniului.
În partea a doua a conferinţei va fi abordată tema Patrimoniului şi dezvoltării durabile. Domnul Joep de Roo, fondatorul şi directorul Eurodite, compania cu sedii în Bucureşti şi Haga activând în domeniul dezvoltării resurselor europene, va susţine o prelegere despre viaţa siturilor urbane de patrimoniu, exemplificată cu cazuri olandeze de transformare şi valorizare. Domnul Ionuţ Ţaţa, fondator şi CEO al companiei de consultanţă şi tehnologie Iceberg şi preşedinte al Clusterului pentru Inovare şi Tehnologie va vorbi despre bune practici şi modele alternative pentru finanţarea şi valorificarea patrimoniului cultural. Prezentările vor fi urmate de o scurtă discuţie, moderată de Eugen Pănescu, membru al Consiliului European al Arhitecţilor.
Conferinţa se bucură de asemenea de participarea lui Mircea Diaconu, membru al Parlamentului European şi unul dintre promotorii principali ai proiectului Anului European al Patrimoniului, sub egida căruia se află şi prezentul eveniment.
Domnul Peter Bond şi doamna Barbara Van der Wee, alături de domnul Ştefan Bâlici, sunt experţii misiunii Europa Nostra dedicată Cazinoului din Constanţa, monument inclus pe lista celor mai periclitate 7 situri din Europa (7 Most Endangered) la nominalizarea Asociaţiei ARCHÉ. Programul 7 Most Endangered, derulat de Europa Nostra, alături de Institutul Băncii Europene de Investiţii, identifică situri istorice valoroase, dar vulnerabile, şi contribuie la crearea strategiilor necesare salvării lor. Misiunea Europa Nostra, ce va avea loc în perioada 8-11 Iunie la Bucureşti şi Constanţa are ca scop creionarea unui plan sustenabil de acţiune pentru conservarea şi reactivarea Cazinoului din Constanţa, în urma întâlnirilor de lucru cu autorităţile responsabile şi comunitatea locală.
Conferinţa se va încheia cu un prânz de networking, participanţii având ocazia de a participa după la tururile ghidate ale Cazinoului din Constanţa şi a viziona expoziţia internaţională "Waves of Art Nouveau", eveniment sincron în cele 8 ţări ale proiectului european "Sustainable protection and promotion of Art Nouveau in the Danube Region", care îşi propune să întărească protecţia, conservarea şi promovarea patrimoniului construit Art Nouveau în zonele urbane ale regiunii Dunării, proiect în care INP este partener de specialitate.
Conferinţa face parte din evenimentele organizate în weekend-ul 9 - 10 iunie de către Institutul Naţional al Patrimoniului cu prilejul Zilei Mondiale Art Nouveau în Constanţa, Târgu Mureş şi Timişoara, cu scopul de a creşte gradul de cunoaştere şi apreciere a patrimoniului Art Nouveau din Romania în rândul publicului larg.

Conferinţa "Conservarea şi reactivarea patrimoniului construit" este realizată cu sprijinul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi Crama Histria.

 

Date de contact

Institutul Naţional al Patrimoniului

Adrian Hariga, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., 0730.709.433

Eveniment: Conferinta- Conservarea şi reactivarea patrimoniului construit

 

Mai multe informaţii

www.patrimoniu.gov.ro

Facebook: Institutul Naţional al Patrimoniului

Hashtag: #artnouveau, #artnouveaudanube, #WAND, #WorldArtNouveauDay, #EuropeForCulture, #EYCH2018

 

Materiale ataşate: Afiş, Agenda conferinţei "Conservarea şi reactivarea patrimoniului construit", Biografii inivitaţi.

10 iunie 2018 - ZIUA MONDIALĂ ART NOUVEAU
Un Patrimoniu Recuperat

Comunicat de presă
Bucureşti, 04.06.2018

În 2018, Institutul Naţional al Patrimoniului continuă demersurile începute în 2017 cu organizarea primelor evenimente sub cupola Zilei Mondiale Art Nouveau (ZAN), propunând mai multe activităţi pe parcursul weekendului 9-10 iunie 2018.

Tema de anul acesta, stabilită de Reţeaua Art Nouveau, este "Arhitectul meu Art Nouveau preferat" iar în jurul acesteia se vor organiza diverse evenimente la nivel european.

În România, Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează 14 tururi ghidate gratuite de arhitectură Art Nouveau în Constanţa, Târgu Mureş şi Timişoara, găzduind, de asemenea, conferinţa internaţională "Conservarea şi reactivarea patrimoniului construit", corelată cu includerea Cazinoului din Constanţa în programul Europa Nostra "
7 Most Endangered"(7ME).

În Constanţa va avea loc şi prima itinerare a expoziţiei în aer liber "
Waves of Art Nouveau. Architecture in the Danube Region", eveniment sincron în cele 8 ţări ale proiectului.

Evenimentele organizate cu prilejul ZAN fac parte din proiectul european “
Sustainable protection and promotion of Art Nouveau in the Danube Region" care îşi propune să întărească protecţia, conservarea şi promovarea patrimoniului construit Art Nouveau în zonele urbane ale regiunii Dunării, proiect în care INP este partener de specialitate.

Prin weekendul Art Nouveau, invităm publicul să descopere patrimoniul construit, punând reflectoarele pe un stil artistic ce şi-a lăsat amprenta pe numeroase oraşe din România, simultan cu alte oraşe mari ale Europei. Stilul Art Nouveau, prin toate valenţele sale locale, a însemnat o celebrare a creativităţii eliberate de canoanele academice, dar şi a detaliului, a priceperii arhitecţilor şi meşterilor, la un înal nivel artistic şi tehnic. arh. Ştefan Bâlici, director Institutul Naţional al Patrimoniului.

Evenimentele organizate de către INP cu prilejul Zilei Mondiale Art Nouveau 2018:

A.
Tururi ghidate de arhitectură Art Nouveau
Constanţa,Târgu Mureş şi Timişoara, 9-10 iunie 2018
Accesul la tururi este gratuit, în limita locurilor disponibile, prin înregistrare online la acest link.

Cele 14 tururi ghidate adresate publicului larg vor prezenta arhitectura Art Nouveau din cele trei oraşe. Participanţii vor avea ocazia să descopere şi să admire detaliile unor clădiri emblematice, să cunoască poveştile arhitecţilor care le-au creat şi să aprofundeze caracteristicile regionale ale stilului, în diferitele sale expresii de pe teritoriul României.

A.1. Tururile “Art Nouveau în Constanţa" sunt organizate de Institutul Naţional al Patrimoniului împreună cu Asociaţia ARCHÉ şi Diana Slav, blogger la Constanţa Walking Tour/Constanţa La Pas.

Tururi ale Cazinoului din Constanţa

Turul Cazinoului din Constanţa oferă publicului o perspectivă istorico-arhitecturală, dar şi urbanistică, asupra unuia dintre cele mai cunoscute monumente istorice ale municipiului Constanţa. Turul, atât exterior cât şi interior, prezintă povestea Cazinoului în primele sale variante de la mijlocul secolului al XIX-lea până la clădirea de factură Art Nouveau din prezent. Participanţii vor explora împreună cu arh. Raluca Zaharia, ghidul pentru interiorul Cazinoului, caracteristicile stilului Art Nouveau, simbolistica marină, vor afla cât a mai rămas intact din monument după două războaie mondiale şi perioada comunistă şi, mai ales, care este secretul rezilienţei acestei clădiri.
Având în vedere condiţiile speciale de vizitare, turul cuprinde doar zonele sigure pentru publicul larg, respectiv parterul.
Tururile se organizează după următorul program: sâmbătă, 9 iunie, de la ora 10:00 şi 12:00; duminică, 10 iunie, de la ora 12:00 şi 15:30 şi durează o oră.

Tururi pietonale în centrul vechi din Constanţa
Aceste tururi vor prezenta centrul vechi al oraşului, o zonă compactă cu un mix interesant de stiluri arhitecturale, în care se vor evidenţia elementele Art Nouveau existente: Casa Constantinidis, Casa Zambaccian, Casa Hrisicos, Casa Embiricos, Casa Cănănău, Casa Şomănescu. Ele se vor continua cu vizite în interiorul Cazinoului.
Tururile se organizează pe 9 şi 10 iunie, de la ora 16 şi durează 2 ore.

A.2. Tururile "Secession în Târgu Mureş" sunt organizate de Institutul Naţional al Patrimoniului împreună cu Muzeul Judeţean Mureş, cu sprijinul ghizilor Oniga Erika, dr. Kálmán Attila şi Lukács Katalin.

Vor fi prezentate clădiri emblematice din centrul oraşului, precum Palatul Culturii şi Palatul Administrativ, Palatul Pensiilor, clădirea Camerei de Comerţ şi Industrie, Casa Feigenbaum, Vila Radó, Colegiul Reformat, opere ale arhitecţilor Dezső Jakab, Marcell Komor, Radó Sándor, Várady Árpád, arhitecţi reprezentativi pentru curentul Secession.
Palatul Culturii şi Palatul Administrativ sunt cele mai importante clădiri în stil Secession din Târgu Mureş. Vizitatorii vor explora foaierul Palatului Culturii, Sala Oglinzilor, Sala Mică şi Sala de concerte, iar în Palatul Administrativ vor avea posibilitatea să intre în holul principal şi în Sala Mare de şedinţe, iar la sfârşitul turului să urce în turnul cu ceas.

Tururile se organizează atât în limba română cât şi în limba maghiară, după următorul program:
Sâmbătă, 9 iunie: ora 10.00 Tur pietonal în centrul oraşului (80 min); 11.30 Tur ghidat Palatul Administrativ (40 min); 17.00 Tur ghidat Palatul Culturii (40 min) - limba maghiară.
Ora 11.00 Tur ghidat Palatul Administrativ (40 min); 11.45 Tur pietonal în centrul oraşului, incluzând vizitarea Palatului Culturii (120 min) - limba română.
Duminică, 10 iunie: ora 10.00 Tur Palatul Administrativ; 10.45 Tur ghidat în centrul oraşului, incluzând vizitarea Palatului Culturii (120 min) - limba română.

A.3. Tururile de arhitectură "Art Nouveau în Timişoara. Sfârşitul unei epoci" sunt organizate de Institutul Naţional al Patrimoniului şi Tur de Arhitectură, cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România - Filiala Teritorială Timiş.

De-a lungului traseului ce parcurge cartierele Fabric, Cetate şi Elisabetin, ghidul turului, arhitectul Victor Popovici, va prezenta contextul apariţiei stilului în Timişoara şi conexiunile sale cu Europa, o serie dintre clădirile reprezentative ale oraşului - fosta Bancă de Scont, Palatul Apelor, Palatului Marschall, Piaţa Alexandru Mocioni -, precum şi o parte dintre reprezentanţii mişcării la nivel european şi mai ales local - arhitecţii Ödon Lechner în Ungaria, Otto Wagner şi Joseph Maria Olbrich în Austria, Charles Rennie Mackintosh în Scoţia, Victor Horta în Belgia, Antoni Gaudí în Spania, Hector Guimard în Franţa, Martin Gemeinhardt, László Székely şi Leopold Baumhorn în Timişoara.
Tururile se organizează în zilele de 9 şi 10 iunie de la ora 10:00 şi durează 4 ore.

B. Conferinţa "Conservarea şi reactivarea patrimoniului construit"
Constanţa, 9 iunie 2018, ora 10:00
Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa


Evenimentul aduce în atenţia publicului exemple internaţionale de revitalizări ale unor clădiri Art Nouveau emblematice, punând în discuţie provocările ridicate de salvarea acestora şi reintegrarea lor în viaţa comunităţii. Conferinţa este de un deosebit interes pentru Constanţa, în contextul includerii Cazinoului în programul 7 Most Endangered, pentru că aduce în discuţie exemple de bune practici la nivel european şi oferă ocazia publicului să intre în dialog cu experţi internaţionali:
arh. Barbara van der Wee - restaurator al Muzeului Horta din Bruxelles, câştigătoare a Premiului European pentru Patrimoniu Cultural / Europa Nostra în 2014;
arh. Viktorija Aladžić - implicată în includerea Sinagogii din Subotica în programul 7 Most Endangered;

Peter Bond,expert Europa Nostra - delegat pentru realizarea raportului pentru Cazinoul din Constanța în cadrul programului „7 Most Endangered”;

Joep de Roo şi Ionuţ Ţaţa - antreprenori şi consultanţi pentru accesarea de fonduri europene, cu proiecte în România şi Europa.
Moderatorii dezbaterii, arh. Irina Iamandescu - director pentru Patrimoniu Imobil al INP şi preşedinte ICOMOS România şi arh. Eugen Pănescu - membru Architects Council Europe, coordonator arie tematică Baukultur, vor coordona discuţiile despre protejarea patrimoniului construit, dezvoltarea durabilă şi modurile în care patrimoniul poate contribui la creşterea economică, coeziunea socială şi dezvoltarea sustenabilă.
Participarea este gratuită pe baza înscrierii aici.


C. Expoziţia de fotografie Waves of Art Nouveau. Architecture in the Danube Region
Constanţa, 9 - 17 iunie 2018, Faleza Cazino

Expoziţia de fotografie Waves of Art Nouveau. Architecture in the Danube Region prezintă lucrări Art Nouveau reprezentative semnate de arhitecţi din regiunea Dunării. Pornind de la Viena şi de la faimoasa Şcoală Wagner este exemplificată diversitatea artistică reprezentată de termenul "Art Nouveau“. Cele aproximativ 100 de fotografii din expoziţie prezintă particularităţile curentului, ilustrate prin clădiri din Austria, România, Bulgaria, Croaţia, Serbia, Slovenia şi Ungaria. Arhitecţii cuprinşi în expoziţie sunt: Otto Wagner, Max Fabiani, Ivan Vurnik, Josip Vancaš, Ciril Metod Koch, Vjekoslav Bastl, Ödön Lechner, Ede Magyar, Marcell Komor şi Dezső Jakab, Georgi Fingov, József Vágó, Ferenc Raichle, Daniel Renard, László Székely, Kálmán Rimanóczy, Momchilov, Torbov, Marichkov, Rudolf Lubynski sau Aladár (Vladimir) Baranyai.

Waves of Art Nouveau. Architecture in the Danube Region este un proiect al partenerilor programului transnaţional “Sustainable protection and promotion of Art Nouveau in the Danube Region" care marchează Ziua Mondială Art Nouveau sărbătorită pe 10 iunie 2018. Expoziţia este prezentată simultan în toate ţările participane în proiect.

Despre Ziua Mondială Art Nouveau
10 iunie, Ziua Mondială Art Nouveau, a fost stabilită în 2013 pentru a celebra memoria a doi mari reprezentanţi ai stilului - Antonio Gaudi şi Ödön Lechner. Începând de atunci, la nivel mondial se organizează evenimente variate care readuc în atenţia publicului oamenii şi operele ce au marcat acest curent artistic, precum şi poveştile şi valorile patrimoniului Art Nouveau din Europa.

Curentul Art Nouveau a avut, pe teritoriul României, expresii diferite, motivate de realităţile politice şi culturale de la începutul secolului XX. De la Secessionul de factură Austro-Ungară din vestul ţării, la cel de inspiraţie maghiară din centrul Transilvaniei şi până la Art Nouveau-ul exuberant al Cazinoului din Constanţa, variaţiile stilistice regionale ale acestui curent artistic oferă ocazia descoperirii unui patrimoniu deosebit de bogat, încă puţin cunoscut şi apreciat de publicul larg.

Institutul Naţional al Patrimoniului, partener al proiectului european "Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region" care se desfăşoară în perioada 2017-2019, având ca lider de proiect Municipiul Oradea, continuă seria de acţiuni pornite în 2017 cu scopul de a creşte gradul de cunoaştere şi apreciere a patrimoniului Art Nouveau din Romania în rândul publicului larg.

Cadrul general al proiectului
Proiectul Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region (Art Nouveau), din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Dunărea, îşi propune să întărească protecţia, conservarea şi promovarea patrimoniului material şi imaterial Art Nouveau în zonele urbane ale regiunii Dunării. Având în vedere faptul că acest stil specific începutului de secol XX s-a manifestat concomitent în diverse oraşe din regiune şi de pe continent, el poate genera un proces de coeziune urbană la nivel macro-regional. Acest potenţial este valorificat printr-un parteneriat între 10 organizaţii din 7 ţări din regiunea Dunării, care dezvoltă împreună o serie de activităţi interconectate şi intra-sectoriale ce urmăresc protecţia şi revigorarea patrimoniului Art Nouveau.
Partenerii - primării, institute de cercetare şi gestionare a patrimoniului, muzee, reţele specializate - îşi propun o abordare ştiinţifică aplicată pe identificarea, salvarea şi digitizarea patrimoniului Art Nouveau, precum şi derularea unor campanii de promovare a monumentelor Art Nouveau adresate publicul larg, scopul final este acela de a întreţine şi a întări forţa patrimoniului Art Nouveau în regiunea Dunării.

Programul de Cooperare Transnaţională Dunărea este un instrument de finanţare al Interreg care urmăreşte îmbunătăţirea punerii în aplicare a politicilor şi programelor de dezvoltare regională în zona Dunării. În dorinţa de a atinge un nivel înalt şi foarte omogen de integrare teritorială, programul DTP acţionează ca un vector şi un pionier în politicile transnaţionale. Prin ele se obţin rezultate tangibile şi mecanisme eficiente de asociere între diverşii parteneri europeni, care accesează cu succes instrumente financiare EU. Programul finanţează proiecte de dezvoltare şi implementare practică a politicilor cadru, instrumente, servicii şi proiecte pilot. Proiectul Art Nouveau se implementează în perioada Ianuarie 2017-Iunie 2019 şi are un buget total de 1,649,559 Eur, din care 1,402,125.15 Eur finanţare nerambusabilă.

Partenerii proiectului Art Nouveau sunt: Municipiul Oradea - lider de proiect; Muzeul de Arte Aplicate Budapesta; Institutul de Planificare Urbană a Republicii Slovenia, Ljubljana; MAK Muzeul Austriac de Arte Aplicate / Artă Contemporană Viena; Muzeul de Arte şi Meşteşuguri Zagreb, Croaţia; Asociaţia Turistică Nonprofit Szeged şi împrejurimi; Fundaţia Bibliotecii şi Sistemului Informatic al Academiei Naţionale Sofia; Municipalitatea Subotica; Institutul Republican pentru Protejarea Monumentelor Culturale, Belgrad; Institutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti.

Parteneri asociaţi: Reţeaua Europeană Art Nouveau - Reseau Art Nouveau Network, Bruxelles; Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Bucureşti; ICOMOS România.

Partenerii locali pentru organizarea evenimentelor din România: Primăria Constanţa, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa, Muzeul Judeţean Mureş, Ordinului Arhitecţilor din România - Filiala Teritorială Timiş, Tur de Arhitectură, Constanţa Walking Tour, Asociaţia ARCHÉ.

 

Eveniment dedicat Ziua Mondială Art Nouveau 2018

Pentru înscrieri şi detalii ale tururilor gratuite vă invităm să accesaţi paginile de eveniment dedicate fiecărui oraş în parte.

Constanţa  https://bit.ly/2JeDpLF

Târgu Mureş  https://bit.ly/2xIf7s8

Timişoara  https://bit.ly/2J9U7zR

Reţeaua Art Nouveau (RANN)  ReseauArtNouveauNetwork

Agenda Conferinţa "Conservarea şi reactivarea patrimoniului construit" (pdf)

#artnouveau, #artnouveaudanube, #WAND, #WorldArtNouveauDay, #EuropeForCulture, #EYCH2018

ICOMOS recomandă înscrierea Roșiei Montane în Lista Patrimoniului Mondial şi în Lista Patrimoniului Mondial în Pericol: https://rosiamontana.world/noutati/

 

Proiectul de decizie elaborat de Centrul Patrimoniului Mondial a fost publicat pe site-ul UNESCO în data de 14 mai. Acesta preia recomandările ICOMOS și se referă atât la recunoașterea valorii universale excepționale a sitului, cât și la măsurile de protecție necesar a fi luate de statul român privind protejarea acestuia cu asistență internațională de specialitate.

 

DECIZIA finală va fi luată de către Comitetul Patrimoniului Mondial în cadrul celei de-a 42a sesiuni ce se va desfășura în Bahrain în perioada 24 iunie - 4 iulie.


➜ EXTRAS din documentul WHC/18/42.COM/8B p.25-26 Paris, 14 mai 2018:  http://bit.ly/2IpduV5

➜ Textul oficial de referință este cel în limba engleză, disponibil aici:  http://bit.ly/2k5KqmP


© Ivan Rous, 2013

Patrimoniul nostru: acolo unde trecutul întâlneşte viitorul!
Cu ocazia Zilei Internaţionale a Monumentelor şi Siturilor, Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) prezintă evenimentele şi proiectele din România care au fost selecţionate până acum pentru a se desfăşura sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural - 2018 şi lansează situl web oficial dedicat acestora, anuleuropean.patrimoniu.gov.ro.


Ca urmare a apelului naţional pentru proiecte din domeniul patrimoniului cultural material, imaterial şi digital ce a rămas deschis pe parcursul anului, INP, coordonatorul naţional al acţiunii europene în România, vă aduce în atenţie cele 77 de propuneri validate începând cu luna decembrie, când a avut loc lansarea programului. Lista acestora este disponibilă aici. Numeroasele activităţi programate sunt axate pe sensibilizarea publicului faţă de valoarea patrimoniului cultural, pe creşterea vizibilităţii acestuia, pe raportarea la istoria locală şi naţională, generând implicarea publicului larg prin evenimente şi proiecte.


Anul European al Patrimoniului Cultural este o acţiune prin care este încurajată descoperirea şi explorarea patrimoniul cultural şi prin care se urmăreşte generarea unui impact pozitiv pe termen lung.
Institutul Naţional al Patrimoniului aşteaptă în continuare la adresaAceastă adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. formularul de înscriere completat pentru acţiuni în vederea atribuirii logo-ului şi statutului de eveniment sau proiect oficial în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural. Regulamentul selecţiei se găseşte aici.


Anul European al Patrimoniului Cultural aparţine tuturor! Vă invităm să participaţi!

 


Ne-am propus ca în anul Centenarului, în fiecare lună să putem prezenta o mare personalitate politică sau militară care a contribuit decisiv la înfăptuirea României Mari.
În afară de datele biografice, vor fi amintite şi casele memoriale care există, precum şi locurile în care aceste personalităţi excepţionale au fost înmormântate. Este un pios omagiu pe care-l aducem memoriei acestor repere morale fundamentale ale României.

 

Nr. crt. Personalitate Date biografice Casă memorială/ Monumente de for public
1.   Regina Maria a României

(Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg şi Gotha, numele la naştere)
Născută la 29 octombrie1875 (Esewell) Eastwell Park, comitatul Kent, Anglia, decedată în data 18 iulie 1938, Sinaia, judeţul Prahova, România

înmormântată în Mănăstirea Curtea de Argeş, Curtea de Argeş, judeţul Argeş, România
Regină a României: 10 octombrie 1914 - 20 iulie 1927
Ansamblul Castelului Peleş

Sinaia, judeţul Prahova

Cod LMI
PH-II-a-A-16696
2.   Regele Ferdinand I-ul al României

(Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen, numele la naştere)
Născut la 24 august 1865, Sigmaringen, Posesiunea Hohenzollern, Regatul Prusiei

Decedat la 20 iulie 1927, Sinaia, judeţul Prahova, România

Înmormântat la Mănăstirea Curtea de Argeş, Curtea de Argeş, judeţul Argeş, România

Rege al României: 10 octombrie 1914 - 20 iulie 1927
Ansamblul Castelului Peleş

Sinaia, judeţul Prahova

Cod LMI
PH-II-a-A-16696
3.   Iuliu Maniu Născut la 8 ianuarie 1873, Bădăcin, comitatul Sălaj, Regatul Ungariei, Austro-Ungaria

Decedat în 5 februarie 1953, în închisoarea Sighet, Sighetu Marmaţiei

Inmormântat în Cimitirul Săracilor, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, România

Ministru Prezident al Consiliului Dirigent al Transilvaniei între anii 1918-1920
Preşedinte al Consiliului de Miniştri al României:1928-1930; 1932-1933
Casa Memorială "Iuliu Maniu"

Bădăcin, comuna Pericei, judeţul Sălaj

Cod LMI:
SJ-II-m-B-05012
4.   Ion I. C. Brătianu Născut. 20 august 1864, Florica, judeţul Muscel, România

Decedat la.24 noiembrie 1927, Bucureşti

Înmormântat în biserica de pe domeniul Florica, Ştefăneşti, judeţul Argeş, România

Preşedinte al Consiliului de Miniştri al României:1908-1910, 1914-1919, 1922-1926, 1927
Ansamblul conacului Brătianu- "Florica"

Ştefăneşti, judeţul Argeş

Cod LMI:
AG-II-a-A-13805
5.   Pantelimon
Pan
Halippa
Născut la 1 august 1883, Cubolta, jud. Soroca, Basarabia

Decedat la 30 aprilie 1979, Bucureşti
Înmormântat încimitirul mănăstirii Cernica, Cernica, judeţul Ilfov, România

Preşedinte al Sfatului Ţării din Basarabia în 1918
Ministru de Stat în anii 1919, 1927, 1928-1930, 1932, 1933
Casa Pan Halipa

Bucureşti

Cod LMI:
B-II-m-B-18612
6. Iancu Flondor n. 3/15 august 1865, Storojineţ, Bucovina, Austro-Ungaria

d. 19 octombrie 1924, Storojineţ, Regatul României

î. cripta familiei Flondor, Storojineţ, Ucraina

Preşedinte al Congresului General al Bucovinei (1918)
Ministru secretar de stat pentru Bucovina (1918-1919).
 
7.   Nicolae Titulescu Născut în 4 martie 1882, Craiova, Regatul României, Decedat în 17 martie 1941, Cannes, Franţa

Înmormântat, conform dorinţelor sale, în curtea Bisericii "Sfântul Nicolae" din Şcheii Braşovului, Braşov, judeţul Braşov, România

Membru Fondator al Comitetului Naţional Român la Paris, Franţa: 1917-1918
Preşedinte al Ligii Naţiunilor: 1930, 1931
Casa Nicolae Titulescu

Bucureşti

Cod LMI:
B-II-m-A-18998
8.   Alexandru Averescu Născut la 9 martie 1859, Ismail

Decedat la 3 octombrie 1938, Bucureşti

Înmormîntat în cripta de la Mărăşti, în Mausoleul Eroilor de la Mărăşti ridicat din iniţiativa sa în memoria eroilor de la 1917, Mărăşti, comuna Răcoasa, jud. Vrancea, România

General de corp de armată al României: 1917-1930
Preşedinte al Consiliului de Miniştri al României: 1918, 1920-1921, 1926-1927
Casa Averescu
Bucureşti
Cod LMI
B-II-m-B-19109

Mausoleul Eroilor de la Mărăşti, Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea
Cod LMI:
VN-IV-m-A-066
9.   Constantin Prezan Născut la 27 ianuarie 1861, Sterianul de Mijloc, comuna Butimanu, plasa Snagov, judeţul Ilfov, România

Decedat la .27 august 1943, Bucureşti,
Înmormântat pe domeniul conacului mareşalului Constantin Prezan, Schinetea, comuna Dumeşti, judeţul Vaslui, România

General de Corp de Armată al României: 1916-1930
Mareşal al României: 1930-1943
Ansamblul conacului mareşalului Constantin Prezan

Sat Schinetea, comuna Dumeşti, judeţul Vaslui

Cod LMI:
VS-II-a-B-06877
10.   Arthur Văitoianu Născut la 14 ianuarie 1864, Ismail (Basarabia, Odessa)inmormântat în Mausoleul Eroilor de la Mărăşti, Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea,
General de Corp de Armată al României:1918, Armata a II-a Transilvania, Preşedinte al Consiliului de Miniştri în 1919
Mausoleul Eroilor de la Mărăşti, Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea

Cod LMI:
VN-IV-m-A-06632
11.   Eremia Teofil Grigorescu Născut în 28 noiembrie 1863, Golăşei (lângă Târgu Bujor), judeţul Galaţi, România, decedat in 21 iulie 1919, Bucureşti, înmormântat în Mausoleul Eroilor de la Mărăşeşti, Mărăşeşti, judeţul Vrancea,
  Eroul de la Mărăşeşti" - autorul celebrelor cuvinte" Pe aici nu se trece"
Pentru o scurtă perioadă a fost ministru de război în guvernul condus de generalul Constantin Coandă, în perioada 24 octombrie - 28 noiembrie 1918.

General de Divizie al României: 1916-1918
General de Corp de Armată al României: 1918-1919
Mausoleul Eroilor de la Mărăşeşti, oraşul Mărăşeşti, judeţul Vrancea

Cod LMI:
VN-IV-m-A-06631


Bustul lui Eremia
Grigorescu, Timişoara,Str. Dima Gh.(Parcul
botanic), 1928, sculptor Oscar Späthe
cod LMI: TM-III-m-B-06303
12.   Alexandru
Mărgineanu
Nascut la 24 februarie 1871, Botoşani, România

Decedat la 29 noiembrie 1930, Bucureşti

Înmormântat în Mausoleul Eroilor de la Mărăşti, Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea, România

General de Brigadă al României: 1917-1930 (Divizia a III-a infanterie, Corpul II Armata)

Împreună cu mareşalul Averescu este întemeietorul Societăţii Mărăşti şi iniţiatorul construirii mausoleelor în memoria soldaţilor din Primul Război Mondial. De asemenea, este iniţiatorul şi unul dintre cei care au participat la reconstituirea satului Mărăşti, după distrugerea acestuia în timpul bătăliilor din Primul Război Mondial.
Mausoleul Eroilor de la Mărăşti, Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea

Cod LMI:
VN-IV-m-A-06632

Ne-a părăsit Gheorghe Sion - pentru cei apropiaţi: Ghighi - un specialist al monumentelor istorice, un sfătos îndrumător al tinerilor, un credincios prieten al celor dedicaţi salvării şi studierii patrimoniului construit. A străbătut toata ţara pe urmele monumentelor, dar sufletul sau rămâne pe veci legat de ruinele Moldovei iubite.

Activitatea sa profesională se identifică, pe parcursul unei jumătăţi de veac, cu activitatea de protejare a monumentelor istorice din România.
După absolvirea Institutului de Arhitectură "Ion Mincu", în anul 1968, lucrează la Direcţia Monumentelor Istorice, ca arhitect restaurator, şef de proiect şi apoi ca şef al atelierului de proiectare al DPCN, până la desfiinţarea din 1978.


Începând cu anul 1978, în cadrul DEPCN, se ocupă de problemele de avizare şi evidenţă a monumentelor istorice iar din 1990 continuă activitatea în domeniul monumentelor istorice în cadrul Direcţiei Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice ca arhitect principal şi ca director tehnic. Parcurge , împreună cu întregul colectiv, toate fazele de înfiinţare si de desfiinţare ale instituţiei, de la Centrul de Proiectare pentru Patrimoniu Cultural Naţional până la Institutul Naţional al Patrimoniului, asumându-şi de la funcţia de şef de proiect la cea de director general.
De numele său se leagă o serie de lucrări de restaurare, cea mai importantă fiind restaurarea Cetăţii de scaun a Sucevei, dar şi a Curţii Domneşti de la Suceava, a Mănăstirii Putna (chilii, latura nord) colaborări la proiecte de restaurare ca Ansamblul bisericii Arbore, Biserica Mănăstirii Soveja, Biserica Sf. Nicolae Căpătanu şi altele.
În afara cercetărilor strict legate de propriile proiecte, a întreprins studii şi cercetări generale în domeniul curţilor, caselor şi palatelor domneşti şi a fortificaţiilor (în general), ca şi studii asupra Istoriei arhitecturii, evidenţei monumentelor istorice şi conceptelor de restaurare. O serie de studii cu un caracter aparte au fost făcute în domeniul cercetării de arhitectură aplicate la cercetarea arheologică asigurând raportului arheologic o fundamentare arhitecturală solidă.


Competenţa profesională l-a recomandat ca profesor invitat la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Universitatea Spiru Haret şi Universitatea Atheneum din Bucuresti. A fost membru al unor comisii şi asociaţii profesionale, al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, al Uniunii Naţionale a Restauratorilor de Monumente Istorice din România, al Comitetului Naţional Român ICOMOS, al Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, al Consiliului Ştiinţific al Centrului de Studii de Arhitectură Vernaculară Dealul Frumos.
Dumnezeu sa-l odihnească în pace!

Slujba de înmormântare va avea loc la Capela Cimitirului Bellu ortodox, marti, 27 martie, ora 14.

Institutul Național al Patrimoniului, împreună cu partenerii săi, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistă, Institutul Cultural Român din Veneția, Muzeul Județean Argeș, anunță vernisajul expoziției foto-documentare: «La memoria della Grande Guerra: i monumenti ai caduti della Prima Guerra Mondiale edificati nella regione di Argeş (Romania)», ce va avea loc în data de 19 martie 2018, ora 17, 30, la Sediul Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistă, din Cannaregio 2215, 30121, Veneția.


Expoziţa face parte dintr-un proiect cultural mai amplu, cofinanţat de AFCN, ce şi-a propus să onoreze şi să comemoreze 100 de ani de la intrarea României (1916) în Primul Război Mondial (1914-1918), proiect ce s-a concentrat pe judeţul Argeş.


Expoziţia cuprinde informaţii şi date referitoare despre 33 monumente comemorative reprezentative, precum şi 40 de bunuri culturale mobile, ce fac parte din patrimoniul Muzeului Judeţean Argeş. Printre piesele expuse se numără fotografii de epocă, cărţi poştale, brevete, costume şi echipament militar, piese menite să contribuie la ilustrarea acestei perioade.
Proiectul s-a finalizat cu inventarierea a 250 monumete comemorative dedicate eroilor din Primul Război Mondial din judeţul Argeş, dar şi cu valorizarea memoriei intangibile a cultului eroilor, care s-a exprimat deplin în perioada interbelică, prin implicarea financiară şi afectivă a comunităţilor locale, a familiei regale, a statului român.
Statul şi guvernul român au luat iniţiativa înfiinţării "Societăţii Mormintelor Eroilor Căzuţi în Războiul de întregire statală şi naţională 1916-1919" (1919) sub înalta ocrotire a Reginei Maria, prezidată de Patriarhul Miron Cristea, care a devenit "Cultul Eroilor" în 1927, în 1940 (la doi ani după decesul Reginei Maria) şi-a schimbat denumirea în Aşezământul Naţional "Regina Maria" pentru Cultul Eroilor (a fost desfiinţat în 1948). În 2004 s-a înfiinţat "Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor".


Cel mai important monument dedicat eroilor din judeţul Argeş este Mausoleul Eroilor de la Mateiaş-Valea Mare Pravăţ, ce adăposteşte în 31 de cripte osemintele a peste 2.300 de eroi.

 

Pagina 1 din 31