SHARE

Lista INDICATIVĂ UNESCO

ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE

La concursul organizat în zilele de 07.06.2017 şi 13.06.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului pentru postul de economist specialist IA (S).

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Rezultat
Admis/Respins
1 Clepcea Viorica Luminiţa Economist specialist IA (S) 98.50 de puncte Admis


Interviul va avea loc în data de 13.06.2017 , ora 12.00.
Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 08.06.2017, ora 16.00.


Afişat astăzi 08.06.2017, ora 16.00


SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU

 

Perioada desfăşurării: sâmbătă, 22 iulie - duminică, 6 august 2017
Organizatori: Asociaţia RPER, în parteneriat cu OAR Alba şi cu sprijinul financiar al AFCN
Locul desfăşurării: comuna BUCIUM, jud. Alba (lângă ROŞIA MONTANĂ)
Locuri cursanţi: 10-12 (4-5 arhitectură, 3 urbanism-peisagistică - de preferinţă anii IV-VI, masteranzi sau doctoranzi, 1 ştiinţe politice antropologie/sociologie şi 2-3 geografie)
Scopul: studierea, protejarea şi promovarea patrimoniului cultural al comunei Bucium (30 sate şi cătune), în echipe multidisciplinare de cursanţi şi îndrumători
Activităţi practice: de teren, relevee de arhitectură şi fotografii aferente proiectului de restaurare a unui monument istoric şi proiectului de reabilitare a unei case tradiţionale, studiu de peisaj cultural, studiu turistic
Activităţi teoretice/didactice: în sala de lucru, prelucrarea, finisarea informaţiilor culese, în vederea organizării expoziţiei de la închiderea oficială a UdV Bucium şi a editării lor în "CAIET V. Patrimoniu rural Bucium", conferinţe şi dezbateri
Ateliere:

  • Proiect de restaurare Monument istoric: Troiţa episcopului Andrei Şaguna din satul Izbita
  • Proiect de reabilitare a casei "Ovidiu Bârlea" în vederea valorizării sale muzeale
  • Studiu de peisaj cultural minier pentru situl arheologic Boteş-Corabia şi pentru Valea Negrilesii
  • Studiu turistic (promovarea valorilor identificate în cadrul celor 6 ediţii ale UdV Bucium, prin iniţierea unor trasee şi a unei reţele de servicii turistice oferite de localnici)
  • Iniţiere în tehnica fotografiei panoramice 360° şi a turului virtual

 

Anunț și fișa de inscriere

https://www.facebook.com/asociatia.rper


10 iunie 2017 - ZIUA MONDIALĂ ART NOUVEAUComunicat de presă
Bucureşti, 07.06.2017Pe 10 iunie 2017 - de Ziua Mondială Art Nouveau - Institutul Naţional al Patrimoniului organizează tururi ghidate gratuite în Constanţa, Târgu Mureş şi Timişoara, precum şi o expoziţie de fotografie dedicată arhitecturii Art Nouveau din România, în foişorul grădinii Casei Universitarilor din Bucureşti.

10 iunie, Ziua Mondială Art Nouveau, a fost stabilită în 2013 pentru a celebra memoria a doi mari reprezentanţi ai stilului - Antonio Gaudi şi Ödön Lechner. Începând de atunci, la nivel mondial se organizează evenimente variate care readuc în atenţia publicului oamenii şi operele ce au marcat acest curent artistic, precum şi poveştile şi valorile patrimoniului Art Nouveau din Europa.

Curentul Art Nouveau a avut, pe teritoriul României, expresii diferite, motivate de realităţile politice şi culturale de la începutul secolului XX. De la Secessionul de factură Austro-Ungară din vestul ţării, la cel de inspiraţie maghiară din centrul Transilvaniei şi până la Art Nouveau-ul exuberant al Cazinoului din Constanţa, variaţiile stilistice regionale ale acestui curent artistic oferă ocazia descoperirii unui patrimoniu deosebit de bogat, din păcate puţin cunoscut şi apreciat de publicul larg.

Institutul Naţional al Patrimoniului, partener al proiectului european "Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region" care se desfăşoară în perioada 2017-2019, având ca lider de proiect Municipiul Oradea, organizează o primă serie de acţiuni cu scopul de a creşte nivelul de conştientizare şi de cunoştinţe despre patrimoniul Art Nouveau din Romania în rândul publicului. Ca partener de specialitate al proiectului, Institutul Naţional al Patrimoniului va elabora, în cadrul consorţiului internaţional, o strategie de promovare şi punere în valoare a acestei categorii de patrimoniu, bazată pe o cercetare de teren aprofundată, la nivel naţional, urmată de identificarea modalităţilor şi oportunităţilor de sprijinire a iniţiativelor centrate pe reintegrarea arhitecturii Art Nouveau în viaţa comunităţilor.

Evenimentele organizate de către Institutul Naţional al Patrimoniului cu prilejul Zilei Mondiale Art Nouveau 2017:

* Expoziţie de fotografii privind arhitectura Art Nouveau din România
Bucureşti, 9 - 10 iunie 2017, foişorul din grădina Casei Universitarilor, Strada Dionisie Lupu nr. 46

Expoziţia va prezenta detalii de arhitectură specifice stilului Art Nouveau care să ilustreze felul în care acest stil artistic s-a inspirat din natură, în dorinţa de a readuce în atenţia publicului o moştenire arhitecturală mai puţin cunoscută, care se regăseşte în câteva oraşe importante ale României. Profitând de tema de anul acesta a Street Delivery - Grădini deschise, precum şi de spaţiul expoziţional - foişorul din grădina Casei Universitarilor - expoziţia va scoate în evidenţă strânsa legătură dintre stilul Art Nouveau şi natură, prin reimaginarea atmosferei de reverie şi visare care a inspirat arhitecţii şi artiştii de odinioară.

* Tururi ghidate de arhitectură Art Nouveau
Constanţa,Târgu Mureş şi Timişoara, 10 iunie 2017

Tururile ghidate vor prezenta arhitectura Art Nouveau din cele trei oraşe şi sunt gratuite, în limita locurilor disponibile. Participanţii vor avea ocazia să admire detaliile unor clădiri emblematice, să cunoască poveştile arhitecţilor ce le-au creat şi să aprofundeze caracteristicile regionale ale stilului, în diferitele sale expresii de pe teritoriul României.

În Timişoara turul pietonal "Art Nouveau în Timişoara - Sfârşitul unei epoci" este organizat de către Tur de Arhitectură, cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România - Filiala Teritorială Timiş. Cu traseul prin cartierele Fabric, Cetate şi Elisabetin, ghidul turului, arhitectul Victor Popovici, va prezenta contextul apariţiei stilului în Timişoara şi conexiunile sale cu Europa, o serie dintre clădirile reprezentative ale oraşului - fosta Bancă de Scont, Palatul Apelor, Palatului Marschall, Piaţa Alexandru Mocioni - şi o parte dintre reprezentanţii mişcării la nivel european şi mai ales local, precum László Székely, Martin Gemeinhardt sau Leopold Baumhorn.
Turul va începe la ora 10:00 şi va dura 4 ore.

Turul organizat la Târgu Mureş de către dr. Kálmán Attila, istoric şi profesor de istorie, este realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Mureş şi al Muzeului Judeţean Mureş. Sunt prezentate clădiri emblematice din centrul oraşului, precum Palatul Culturii şi Palatul Prefecturii, opere ale unor arhitecţi reprezentativi pentru curentul Secession - Dezső Jakab şi Marcell Komor.
Turul va începe la ora 10:00 şi va dura 2 ore cu punct de întâlnire Statuia Lupa Capitolina din faţa Palatului Prefecturii, Târgu Mureş.

La Constanţa turul de arhitectură este organizat de Diana Slav, blogger la Constanta Walking Tour / Constanta La Pas, cu sprijinul Primăriei Constanţa. Turul va avea în centru clădirea Cazinoului, proiectată la începutul secolului XX de arhitectul Daniel Renard, şi zona peninsulară.
Turul va începe la ora 15:00 şi va dura 2 ore, cu punct de întâlnire Statuia lui Ovidiu, Piaţa Ovidiu nr. 9, Constanţa.

Pentru detalii despre înscriere vă rugăm să accesaţi pagina de Facebook a evenimentului: Ziua Mondială Art Nouveau 2017.

Cadru general al proiectului
Proiectul Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region (Art Nouveau), din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Dunărea, îşi propune să întărească protecţia, conservarea, prezervarea şi promovarea patrimoniului material şi imaterial Art Nouveau în zonele urbane ale regiunii Dunării. Având în vedere faptul că acest stil specific începutului de secol XX s-a manifestat concomitent în diverse oraşe din regiune de pe continent, el poate genera un proces de coeziune urbană la nivel macro-regional. Acest potenţial este valorificat printr-un parteneriat de cooperare între 10 organizaţii din 7 ţări din regiunea Dunării, care dezvoltă împreună o serie de activităţi interconectate şi intra-sectoriale ce urmăresc protecţia şi revigorarea patrimoniului Art Nouveau.
Partenerii - primării, institute de cercetare ale patrimoniului, muzee, reţele specializate - îşi propun o abordare ştiinţifică aplicată pe indentificarea, salvarea şi digitalizarea patrimoniului Art Nouveau, precum şi derularea unor campanii de promovare a monumentelor Art Nouveau adresate publicul larg, cu precădere în zona turismului. Scopul final este acela de a întreţine şi a întări forţa patrimoniului Art Nouveau în regiunea Dunării.

Programul de Cooperare Transnaţională Dunărea este un instrument de finanţare al Interreg care urmăreşte îmbunătăţirea punerii în aplicare a politicilor şi programelor de dezvoltare regională în zona Dunării. În dorinţa de a atinge un nivel înalt şi foarte omogen de integrare teritorială, programul DTP acţionează ca un vector şi un pionier în politicile transnaţionale. Prin ele se obţin rezultate tangibile şi mecanisme eficiente de asociere între diverşii parteneri europeni, care accesează cu succes instrumente financiare EU. Programul finanţează proiecte de dezvoltare şi implementare practică a politicilor cadru, instrumente, servicii şi proiecte pilot.
Proiectul Art Nouveau se implementează în perioada Ianuarie 2017-Iunie 2019 şi are un buget total de 1,649,559 Eur, din care 1,402,125.15 Eur finanţare nerambusabilă.

Partenerii proiectului Art Nouveau sunt: Municipiul Oradea - lider de proiect; Muzeul de Arte Aplicate Budapesta; Institutul de Planificare Urbană a Republicii Slovenia Ljubljana; MAK Muzeul Austriac de Arte Aplicate / Artă Contemporană Viena; Muzeul de Arte şi Meşteşuguri Zagreb Croaţia; Asociaţia Turistică Nonprofit Szeged şi împrejurimi; Fundaţia Bibliotecii şi Sistemului Informatic al Academiei Naţionale Sofia; Municipalitatea Subotica; Institutul Republican pentru Protejarea Monumentelor Culturale - Belgrad; Institutul Naţional al Patrimoniului.

Parteneri asociaţi: Reţeaua Europeană Art Nouveau - Reseau Art Nouveau Network Bruxelles; Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene; ICOMOS România.

Partenerii locali pentru organizarea tururilor ghidate din România: Primăria Constanţa, Consiliul Judeţean Mureş, Muzeul Judeţean Mureş, Ordinului Arhitecţilor din România - Filiala Teritorială Timiş, Tur de Arhitectură.


ANEXA NR.1.2.LA REGULAMENT

CENTRALIZATOR

cu rezultatele selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în zilele de 07.06.2017 şi 13.06.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins
1 Clepcea Luminita 2246/30.05.2017 Economist - Serviciul productie Admis


Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 02.06.2017, ora 12.00.

Afişat astăzi 01.06.2017, ora 12.00


SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU

 

Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2016, volum publicat în mai 2017.
Descărcați volumul in format pdf   (8 MB).Cronica Cercetărilor Arheologice din România, volumele in format digital: campania 2000 (doc), campania 2001 (doc), campania 2002 (pdf), campania 2003 (pdf), campania 2004 (pdf), campania 2005 (pdf), campania 2006 (pdf), campania 2007 (pdf), campania 2008 (pdf), campania 2009(pdf), campania 2010 (pdf,) campania 2011 (pdf), campania 2012 (pdf), campania 2013 (pdf), campania 2014 (pdf), campania 2015 (pdf).

 

Bază de date online cu posibilitate de căutare pe localitate, an, județ, epocă sau categorie de sit: Cercetări arheologice in România.

Institutul Naţional al Patrimoniului împreună cu Muzeul Municipal Curtea de Argeş, au onoarea să vă invite la evenimentele dedicate Zilei Eroilor din data de 25 mai, începând cu ora 12.00. Evenimentele fac parte din proiectul "Memoria Marelui Război, judeţul Argeş" cofinanţat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional, aria educaţie prin cultură.

Evenimentele se vor derula astfel:
ora 12.00 - Depunere de coroane de flori la Cimitirul Eroilor
ora 13 - Vernisarea expoziţiei "Memoria Marelui Război, judeţul Argeş"
ora 13,30 -14,30 Masă rotundă ,Centenar România Modernă
Proiectul propus de Institutul Naţional al Patrimoniului va repertoria şi inventaria monumentele dedicate eroilor din primul război mondial, va urmări starea de conservare a acestora.

invitatie CurteadeArges fata

 


Prin toate activităţile propuse, proiectul doreşte să contribuie la conştientizarea valorilor perene în cadrul comunităţilor locale, la respectarea eroilor şi a monumentelor ridicate în cinstea acestora, la valorizarea şi preţuirea acestui patrimoniu identitar local.

Contact
Dr. Daniela Mihai
07431764449
Manager proiect
Dr. Florentina Udrea
Asistent manager
0723522804

invitatie Curtea de Arges verso


Scopul proiectului este inventarierea, protejarea, şi promovarea monumentelor memorial funerare reprezentative din judeţul Argeş şi înţelegerea valorii acestora de către comunităţile locale şi tineri.
Fiind un proiect de educaţie culturală, multe dintre activităţile proiectului sunt în strânsă legătură cu instituţiile publice muzeale partenere, Muzeul Municipal din Curtea de Argeş şi Muzeul Municipal din Câmpulung, precum şi insituţiile de învătământ partenere.
Proiectul propune ca activităţi principale
Inventarierea, fotografierea ,cartografierea, constatarea stării de conservare a patrimoniului memorial
Realizarea unor "procesiuni comemorative" de Ziua Eroilor şi de Ziua Armatei, în Curtea de Argeş şi Câmpulung
Realizarea unei expoziţii itinerante fotodocumentare cu obiective memorial funerare din judeţul Argeş Expoziţia va fi vernisată de Ziua Eroilor 25 mai 2017 şi de Ziua Armatei Române (25 octombrie 2017)
Realizarea şi promovarea unor trasee cultural- turistice cu bicicleta sau pietonal, în Curtea de Argeş şi Câmpulung
Organizarea a două mese rotunde cu tema Centenarul României Moderne

Conservarea pragmatică a mediului istoric -o examinare a unor iniţiative transnaţionale de formare, din Marea Britanie, Polonia, Slovenia, China şi România.

Pragmatic Conservation of the Historic Environment – an examination of transnational skills training initiatives in the UK, Poland, Slovenia, China and Romania.

by

Colin Richards MBE

Luni, 22 mai, ora 17 Sala Frescelor

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
Departamentul Istoria şi Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”

 

Prelegerea se desfăşoară în limba engleza
durata prelegerii este de lh30, urmată de discuţii
informaţii suplimentare: conf. dr. Ştefan Bâlici, 0723-218.856

 

Anunt Colin Richards Page 2

Luni, 8 mai, începând cu ora 11, la sediul Muzeului Sportului din Bd. Mărăști, nr. 20A se desfășoară dezbaterea PATRIMONIUL SPORTULUI. BAZE SPORTIVE URBANE DE SECOL XX. Demersul, inițiat de Institutul National al Patrimoniului în parteneriat cu Filiala Bucuresti a OAR, urmărește să aducă în centrul atenției problematica construcțiilor sportive ce au potențialul de a se constitui ca parte a patrimoniului cultural din România.

Evenimentul, organizat cu scopul diseminării rezultatelor inventarierii a peste 40 de baze sportive din România și a documentării a 5 ansambluri sportive din București, va fi marcat prin lansarea unui album destinat cercetării desfășurate și vernisarea expoziției „Patrimoniul Sportului. Baze sportive urbane de secol XX”.

05.05.2017

 

ANUNŢ CONCURS

Institutul Naţional al Patrimoniului organizează concurs pentru urmatorul post contractual vacant - pe perioadă nedeterminată.

SERVICIUL PRODUCŢIE

- 1 post Economist (S) IADOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente:
- (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
- a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al Institutului National al Patrimoniului;
- b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
- g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
- h) portofoliu de lucrări, publicaţii;
- i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborarii cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare)
- (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
- (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
- (4) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.CONDIŢII DE PARTICIPARE PENTRU TOATE POSTURILE VACANTE:
Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
- vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani
- cunoştinţe operare PC: Microsoft Office ; Internet Explorer;

Bibliografie:

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare;
3. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 938 / 20.11.2006 ;

6. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

7. Hotarare 395/06.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publice / acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

8. H.G. nr. 907/ 2016 HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*)privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
TEMATICA
1. Protejarea monumentelor istorice;
2. Procesul bugetar;
3. Prevederi referitoare la investiţiile publice;
4. Principii în execuţia bugetară;
5. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
6. Derularea şi finalizarea contractelor de achiziţie publică de execuţie lucrări şi de prestări servicii de proiectare;
7. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
8. Sistemul calitatii in constructii;
9. Receptia la Terminarea Lucrărilor;
10. Recepţia Finală;
11. Cartea Tehnică a Construcţiei.


Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Data Ora  
31.05.2017 12,00 Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
01.06.2017 12,00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
02.06.2017 12,00 Termen limită pentru depunerea contestaţiilor selecţiei dosare
06.06.2017 12,00 Rezultatele contestaţiei selecţiei dosarelor
07.06.2017 12,00 Proba scrisă
08.06.2017 12,00 Afişarea rezultatelor probei scrise
09.06.2017 12,00 Termen limită pentru depunerea contestaţiilor probei scrise
12.06.2017 12,00 Afişarea rezultatelor contestaţiilor probei scrise
13.06.2017 12,00 Susţinerea interviului
14.06.2017 12,00 Afişarea rezultatelor interviului
15.06.2017 12,00 Termen limită pentru depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului
16.06.2017 12,00 Afişarea rezultatelor finale


Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 31.05.2017 ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, Bucuresti, Sector 4, str. Ienăchiţă Văcărescu nr 16. Concursul va avea loc la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.
Date contact: 021/3366073 (Compartimentul Secretariat)

Clarificări privind procedura de achizitie publica proprie in legatura cu atribuirea serviciilor de paza (pdf)