SHARE

Institutul Naţional al Patrimoniului

Institutul Naţional al Patrimoniului, în parteneriat cu Muzeul Municipal Câmpulung, continuă seria de evenimente dedicate Primului Război Mondial, în cadrul proiectului cultural" Memoria Marelui Război. Judeţul Argeş", cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, cu vernisajul expoziţiei fotodocumentare din data de 25 octombrie 2017, ora 10, la Mausoleul Eroilor de la Mateiaş, împreună cu alte manifestări organizate cu ocazia Zilei Armatei Române. Expoziţia va putea fi vizitată la Muzeul Municipal din Câmpulung până la data de 1 decembrie 2017.
Agenda seriei de evenimente este:
10.00 - prezentarea onorului militar şi intonarea Imnului Naţional al României;
10.15 - serviciu religios;
10.30 - discursuri din partea reprezentanţilor autorităţilor regionale şi locale;
10.45 - vernisajul expoziţiei Tradiţii militare muscelene, dl. Gen. (R) Nicolae Popescu
11.00 - vernisajul expoziţiei Memoria Marelui Război. Judeţul Argeş, dna. Dana Mihai, director, Institutul Naţional al Patrimoniului;
11.15 - depunere de coroane la Mausoleul Eroilor de la Mateiaş, moment solemn în capela Mausoleului.
Expoziţia itinerantă fotodocumentară pune în valoare şi readuce în memoria comunităţilor momunentele memoriale dedicate eroilor din Primul Război Mondial din judeţul Argeş. O pagină specială este dedicată Reginei Maria a României, supranumită „Mama răniţilor" sau „Regina soldat", datorită implicării sale active în ajutorarea răniţilor în Primul Război Mondial.
Proiectul menţionat şi-a propus să comemoreze 100 de ani de la intrarea României (1916) în Primul Război Mondial (1914-1918), eveniment ce a dus la realizarea unui deziderat major, România Mare. Proiectul inventariază, promovează şi pune în valoare, prin toate activităţile sale, monumentele dedicate eroilor din Primul Război Mondial din judeţul Argeş (15 cimitire de onoare şi cca 250 de monumente comemorative).

 

22790005 1729411490402434 104096143 o


 

lnstitutul Național al Patrimoniului, cu sediul în Str. lenachiță Văcărescu, nr. 16, București, conform HG 841/1995 scoate la vânzare prin LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ PRIN STRIGARE 2 autoturisme marca Dacia Logan Ambition

 

20.10.2017, ora 12:00.

 

LICITATIE PUBLICA DESCHISA PRIN STRIGARE (pdf)

ANUNT DE VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA PRIN STRIGARE (pdf)

CERERE (pdf)

INP anunță lansarea programului național pentru

Anul european al patrimoniului cultural - 2018

 

5 octombrie, 12.30-14.00, ARCUB - Gabroveni

 

Anul 2018 a fost desemnat* „Anul European al Patrimoniului Cultural”, obiectivele sale fiind de a încuraja prețuirea patrimoniului cultural al Europei ca resursă comună, de a conștientiza și sensibiliza opinia publică cu privire la istoria și la valorile comune, precum și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun. Va fi o oportunitate de a se evidenția importanța culturii europene și ceea ce UE poate să facă în privința conservării, a digitizării și a infrastructurii patrimoniului. Se vor organiza evenimente în întreaga Europă, precum și campanii de informare, educare și sensibilizare.

În fiecare ţară Anul European va fi gestionat de către un coordonator național, pentru România acesta fiind Institutul Național al Patrimoniului, care va selecționa, în concordanţă cu obiectivele europene, proiecte și evenimente culturale care să mobilizeze un număr cât mai mare de beneficiari şi să aibă un impact relevant în societate. Se vor evidenția modul în care patrimoniul cultural contribuie la crearea unor comunități puternice, cum creează locuri de muncă și prosperitate, importanța sa pentru relațiile Europei cu lumea și modurile în care patrimoniul cultural poate fi protejat. „Patrimoniul cultural este mai mult decât o amintire din trecut – este cheia viitorului nostru. Un an european al patrimoniului cultural va fi o oportunitate de a crește conștientizarea importanței sociale și economice a patrimoniului cultural și de a promova excelența în acest sector”, a declarat Tibor Navracsics, Comisar European pentru Educație, Cultură și Sport. * prin Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului Anul va beneficia de o finanțare dedicată în cadrul programului Europa Creativă - apelul de proiecte de cooperare europeană a fost lansat în data de 18 septembrie 2017, termenul de depunere a proiectelor fiind 22 noiembrie 2017.

Lansarea europeană a Anului va avea loc în data de 6 decembrie 2017 la Milano, în deschiderea Forumului Cultural European. Institutul Național al Patrimoniului, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, va prezenta Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 publicului interesat și potențialilor stakeholderi din domeniu în cadrul unui eveniment de informare.

 

Acesta va avea loc în București la Centrul Cultural ARCUB Gabroveni din str. Lipscani nr. 84-90 în data de 5 octombrie 2017 orele 12.30 - 14.00.

În cadrul acestei sesiuni vor fi prezentate:

  • Cadrul general de desfășurare, prioritățile programului și strategia de comunicare a CE pe acest subiect (INP)
  • Prezentarea modului în care MCIN și INP pot susține sau promova proiecte și evenimente dedicate (MCIN&INP)
  • Prezentarea programului Europa Creativă în cadrul căruia a fost lansat apelul de proiecte dedicat Anului (MCIN-UMP, Biroul Europa Creativă România)
  • Prezentarea Raportului Cultural Heritage Counts for Europe publicat recent și în limba română de Institutul Național al Patrimoniului (INP)

 

Vă rugăm confirmați prezența la eveniment la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. până la data de 4 octombrie, orele 17.00

 

 

 

Anul European al Patrimoniului Cultural

Aflați mai multe despre program consultând pagina web oficială și abonându-vă la newsletter  - aici

Programul Europa Creativă

Apelurile pentru Europa Creativă - 2018 aici, inclusiv pentru proiecte dedicate Anului European al Patrimoniului Cultural.

Forumul Cultural European

Lansarea oficială a Anului european al patrimoniului cultural are loc la Milano, în data de 6 decembrie, în deschiderea Forumului Cultural European. Consultați programul Forumului aici.

Patrimoniul cultural contează pentru Europa

Raportul programului european de cercetare Cultural Heritage Counts for Europe, al cărui sumar executiv în limba română a fost lansat de INP în data de 16 septembrie, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului, poate fi consultat aici.

 

Vizita de sit a expertului desemnat în cadrul evaluării de către ICOMOS a dosarului de nominalizare a „Peisajului Cultural Minier Roşia Montană" pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO s-a încheiat cu succes.

 

[English text below]


Misiunea în România a domnului dr. Helmuth Albrecht, profesor la Technische Universität Bergakademie Freiberg (Universitatea Tehnică de Mine din Freiberg), expert desemnat de ICOMOS pentru evaluarea in situ a „Peisajului Cultural Minier Roşia Montană" nominalizat de Statul Român pentru Lista Patrimoniului Mondial s-a desfăşurat în perioada 25-29 septembrie. ICOMOS - Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor - este organism profesional consultativ oficial al Comitetului Patrimoniului Mondial, pentru implementarea Convenţiei Patrimoniului Mondial UNESCO.
Pe tot parcursul misiunii, domnul Helmuth Albrecht a fost asistat de echipa Institutului Naţional al Patrimoniului formată din dr. Irina Iamandescu - INP, Director al Direcţiei patrimoniu Imobil, Focal Point pentru Convenţia Patrimoniului Mondial UNESCO; dr. Béatrice Cauuet, Université Toulouse II Jean Jaurès - coordonator al cercetărilor de arheologie minieră subterană Roşia Montană; dl. Barry Gamble, expert Patrimoniu Mondial.
Misiunea a avut ca scop, conform procedurii ICOMOS, evaluarea în teren a aspectelor privind autenticitatea şi integritatea componentelor sitului, identificate în dosarul de nominalizare ca purtătoare de valoare universală excepţională, precum şi aspecte privind managementul viitor al sitului.
Misiunea a cuprins vizitarea în teren a celor mai relevante componente ale sitului - atât la suprafaţă cât şi în subteran - şi verificarea limitelor propuse ale acestuia. De asemenea, în cadrul misiunii au avut loc întâlniri cu autorităţi, instituţii, organizaţii şi experţi implicaţi în protejarea patrimoniului de la Roşia Montană.
Această etapă, precedată de evaluarea independentă a dosarului (desk review) de către mai mulţi experţi internaţionali, încheie procesul de evaluare derulat de ICOMOS.
Următoarea etapă importantă în procedura ICOMOS este analiza rapoartelor de evaluare şi formularea recomandării către Comitetul Patrimoniului Mondial, în cadrul unei comisii interne (World Heritage Panel). Aceasta include audierea, programată pentru luna noiembrie, a autorilor dosarului de nominalizare şi a reprezentanţilor Statului Român - Delegaţia permanentă a României pe lângă UNESCO. Decizia finală privind recomandarea ICOMOS va fi comunicată în martie 2018.
În luna iulie 2018, la a 42-a sesiune, Comitetul Patrimoniului Mondial va dezbate subiectul şi va adopta decizia cu privire la dosarul de nominalizare a „Peisajului Cultural Minier Roşia Montană" pentru Lista patrimoniului Mondial.


THE SITE ASSESSMENT VISIT AT ROŞIA MONTANĂ CONCLUDED SUCCESSFULLY


The site visit of the designated expert within the ICOMOS assessment of the nomination of the Roşia Montană Mining Landscape for inscription on the UNESCO World Heritage List has concluded successfully.


The mission in Romania of Dr. Helmuth Albrecht, Professor at the Technische Universität Bergakademie Freiberg (Technical Mining Academy in Freiberg), designated expert of ICOMOS for the assessment in situ of the Roşia Montană Mining Landscape, nominated by Romania for inscription on the World Heritage List, took place between September 25 and 29. ICOMOS - The International Council on Monuments and Sites - is an Advisory Body of the World Heritage Committee for the implementation of the World Heritage Convention of UNESCO.
During the entire mission, Prof. Albrecht was assisted by the team of Romania’s National Institute of Heritage (NIH), comprising Dr. Irina Iamandescu, Director for Immovable Heritage at NIH and Focal Point for the World Heritage Convention, Dr. Béatrice Cauuet, Université Toulouse II Jean Jaurès - leader of the recent mining archaeological research programme at Roşia Montană, and Mr. Barry Gamble, World Heritage expert.
The mission was aimed, according to the ICOMOS procedure, to the site assessment of aspects regarding the authenticity and integrity of the property components identified in the nomination file as bearing Outstanding Universal Value, as well as of the future management of the site.
The mission comprised the visit of the most relevant property components - both above ground and underground - and the inspection of the proposed boundaries.
Within the mission programme were included several meetings to central and local authorities, and institutions, organisations and experts involved in the protection of the cultural heritage of Roşia Montană.
This stage, preceded by the independent desk review of the nomination file by several international experts, concludes the evaluation process carried by ICOMOS.
The next important step in the ICOMOS procedure is the analysis of all reviews and the decision on its recommendation to the World Heritage Committee, which takes place within an internal commission (the World Heritage Panel). This includes the audition, planned for November, of the nominating team and the representatives of the Romanian State - the Permanent Delegation of Romania to UNESCO. The final decision on the ICOMOS recommendation will be communicated in March 2018.
In July 2018, at its 42nd session, the World Heritage Committee will assess the case and adopt its decision on the nomination of the Roşia Montană Mining Landscape for inscription on the World Heritage List.

ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT


CENTRALIZATORcu rezultatele concursului organizat în data de 21.09.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului - proba scrisă

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Admis/
Respins
1 Iosipescu Sergiu 6786/15.09.2017 Şef serviciu monumente istorice - Direcţia patrimoniu imobil 93,67 puncte Admis


Contestaţiile cu privire la rezultatul concursului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 25.09.2017, ora 12.00. Proba interviului va avea loc vineri 27.09.2017, ora 12.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.

Afişat astăzi 22.09.2017, ora 12.00
 

A plecat dintre noi arhitectul Liviu Brătuleanu, un om de mare curaj, un adevărat luptător pentru viaţă.
Liviu Brătuleanu era un mare iubitor şi fin cunoscător al monumentelor istorice din ţară şi de aiurea, un călător în căutarea frumuseţii şi a sensului istoriei, un împătimit fotograf, imortalizînd, de-a lungul vieţii, o multitudine de imagini remarcabile, constituite într-o adevărată arhivă.
Dar, poate mai presus de toate, era un povestitor al monumentelor istorice, de ale cărui mărturisiri ne-am bucurat în toţi anii cât am fost împreună.
Ne despărţim cu durere în suflet de cel care ne-a fost alături, la bine şi la greu, în ultimii 27 de ani.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
 

Domnul profesor Crişan este cel care la Facultatea de Arhitectură a Universităţii „Ion Mincu" a format generaţii de studenţi în spiritul cunoaşterii şi aprecierii patrimoniului cultural, cel care a condus restaurarea structurală a atâtor monumente din întreaga ţară, cel care s-a pus în slujba Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice de-a lungul ultimelor decenii.
Pentru Institutul Naţional al Patrimoniului, domnul profesor Mircea Crişan a fost un colaborator constant şi preţuit, care a participat la proiecte dintre cele mai dificile, cel mai recent, aflat încă în lucru, fiind codul de proiectare pentru restaurare structurală.
Ne despărţim cu greu şi cu enorm regret de cel care ne-a fost profesor şi model, atât profesional, cât şi uman.
Odihnească-se în pace!

Corpul neîsufleţit este depus la Capela Bisericii Sfânta Maria - Str. Iani Buzoiani nr. 2 (zona Turda), Bucureşti, unde va avea loc o slujbă de pomenire duminică, 17 septembrie, la ora 17.30.
Înmormântarea va avea loc marţi, la Deva.
 

ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI

Ediția a XXV-a în România. Organizat la inițiativa Consiliului Europei și a Uniunii Europene, evenimentul cultural Zilele Europene ale Patrimoniului își propune prin diferitele teme abordate anual, să aducă în atenția publicului larg aspecte privind patrimoniul cultural sub toate formele acestuia, cultivând sentimentul de apartenență la valorile culturale locale și naționale, educând comunitatea locală în spiritul coeziunii sociale, al respectării și protejării valorilor culturale, istorice, artistice și ale mediului înconjurător. Aflat la a XXV-a ediție (în România), evenimentul cultural se va desfășura în data de 16 septembrie 2017 și va aduce în discuție o serie de aspecte legate de patrimoniul cultural, precum: natura, teritoriul, dezvoltarea durabilă, biodiversivitatea, amenințările majore, schimbările climatice, toate reunite sub tema pan europeană: ,,Patrimoniu cultural-Natura-armonii”.

Muzeul Județean Ialomița se alătură și în acest an inițiativei europene, propunând publicului un eveniment cultural deosebit desfășurat la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci, com. Giurgeni, jud. Ialomița. Organizat cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița, în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului și Societatea Ornitologică Română, Sucursala „Cygnus” Ialomița, Muzeul Județean Ialomița vă așteaptă sâmbătă, 16 septembrie 2015, începând cu ora 10:00, la Orașul de Floci. Cei prezenți la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci vor putea avea acces la expoziția ornitologică, cât și în punctul de informare și observare organizate de doamna profesoară Petre Carolina și domnul profesor Petre Teodor, coordonatorul sucursalei Cygnus Ialomița. Membrii echipei de cercetări arheologice, dr. Daniela Mihai-responsabil științific, dr. Florin Vlad, dr. Gheorghe Matei, drd. Simona Munteanu și Radu Coman vor prezenta, în cadrul unei expoziții temporare, principalele descoperiri din campania arheologică 2017. De asemenea, se pot vizita parcul arheologic, împreună cu expoziția permanentă de sit. Cei prezenți vor putea participa la discuțiile purtate pe tema propusă pentru anul acesta: ,,Patrimoniu cultural-Natura-armonii”.

Vă așteptăm!

 

Institutul National al Patrimoniului vă invită sâmbătă, 16 septembrie, între orele 11.00-14.00, la Casa de Târgoveț din Calea Șerban Vodă nr. 33. Cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului Cultural, INP lansează raportul european despre valoarea economică a patrimoniului cultural - Cultural Heritage Counts for Europe (Patrimoniul Cultural Contează pentru Europa).

În cadrul Zilei Porților Deschise, vor fi expuse rezultate ale unor proiecte de cercetare și documentare a patrimoniului cultural desfășurate de INP, precum și proiecții cu filme documentare de specialitate.

La eveniment vor fi prezenți Ștefan Bâlici, director general al Institutului Național al Patrimoniului, Irina Iamandescu, director al Direcției patrimoniu imobil, Oana Petrică, director al Direcției patrimoniu imaterial, Corina Mihăiescu, Cercetător științific, Direcția patrimoniu imaterial, Petru Mortu, coordonator al Biroului de proiectare al Institutului Național al Patrimoniului, precum și alți membri ai colectivului profesional al Institutului Național al Patrimoniului.

PATRIMONIUL CULTURAL CONTEAZĂ PENTRU EUROPA

Raportul „Patrimoniul Cultural Contează pentru Europa” demonstrează excepționala putere a patrimoniului nostru cultural de a ne ameliora calitate vieții. În toate colțurile Europei, neprețuitele clădiri și situri ale patrimoniului cultural, cartierele istorice și peisajele culturale au capacitatea de a ne inspira și a ne îmbogăți pe toți, contribuind la dezvoltarea și întreținerea sentimentului de apartenență la o comunitate extinsă. (Pl
ácido Domingo, Președinte al Europa Nostra)

Campania anului 2017 de la Orasul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomiţa, a prilejuit descoperiri importante care relevă importanţa acestui oraş medieval.
Cercetările arheologice au fost realizate de către Institutul Naţional al Patrimoniului, dr. Daniela Mihai, care asigură responsabilitatea ştiinţifică a acestui sit şi Muzeul Judeţean Ialomiţa, reprezentat prin arhg. Radu Coman, Simona Munteanu, dr. Gheorghe Matei, dr. Florin Vlad, dr. Elena Renţa. Muzeul Judeţean este instituţia organizatoare, precum şi cea care asigură fondurile necesare, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa.
In acest an a fost investigat un edificiu civil de mari dimensiuni, 14,80x6,80m, cu fundaţii din piatră, ce a avut cel puţin două etape de refacere.
Clădirea, care avea probabil rolul găzduirii unor întruniri de seamă ai reprezentaţilor oraşului, este datată în a două jumătate a secolului al XVI lea, continuând să funcţioneze o perioadă îndelungată.
Tehnica de construcţie, maniera îngrijită de lucru, denotă importanţa deosebită a acestei construcţii, a cărei funcţionalitate o punem în legătură cu întrunirile pe care le avea conducerea autonomă a oraşului, judeţul cu cei 12 pârgari.
Materialul ceramic şi întreg inventarul arheologic sunt destul de rafinate, fiind indicii care ne sugerează prezenţa unor boieri de vază, oameni care aveau o anumită stare materială şi socială, importanţi în hotărârile oraşului, administrative şi fiscale.
 

Pagina 1 din 27